nǐ céngjīng duì wǒ shuō guò
你曾经对我说过
yǒngyuǎn de ài wǒ
永远的爱我
shuí zhīdào nǐ dehuàr
谁知道你的话儿
dōu shì zai piàn wǒ
都是在骗我
nǐ hěnxīn pāoqì wǒ
你狠心抛弃我
yě bùguǎn wǒ sǐhuó
也不管我死活
shuí ài wǒ shuí ài wǒ
谁爱我 谁爱我
shuí lái ài wǒ
谁来爱我
bùzhī shuí lái ài wǒ
不知谁来爱我

xiǎngqǐ le xīnlǐ nánguò
想起了心里难过
wǒ duì nǐ bùcuò
我对你不错
wǒ de xīn wèile nǐ
我的心为了你
méiyǒu fàngxià guò
没有放下过
pà nǐ lěng pà nǐ rè
怕你冷 怕你热
pà nǐ kě pà nǐ è
怕你渴 怕你饿
shuí ài wǒ shuí ài wǒ
谁爱我 谁爱我
shuí lái ài wǒ
谁来爱我
bùzhī shuí lái ài wǒ
不知谁来爱我

nǐ cónglái méiyǒu gěi wǒ
你从来没有给我
yīdiǎnr kuàilè
一点儿快乐
wǒ mìnglǐzhùdìng
我命里注定
yào shòu nǐ de zhémó
要受你的折磨
ài shì jiā qíngshì suǒ
爱是枷 情是锁
wǒ piānyuàn shòuzhémó
我偏愿 受折磨
shuí ài wǒ shuí ài wǒ
谁爱我 谁爱我
shuí lái ài wǒ
谁来爱我
bùzhī shuí lái ài wǒ
不知谁来爱我

xiǎngqǐ le xīnlǐ nánguò
想起了心里难过
wǒ duì nǐ bùcuò
我对你不错
wǒ de xīn wèile nǐ
我的心为了你
méiyǒu fàngxià guò
没有放下过
pà nǐ lěng pà nǐ rè
怕你冷 怕你热
pà nǐ kě pà nǐ è
怕你渴 怕你饿
shuí ài wǒ shuí ài wǒ
谁爱我 谁爱我
shuí lái ài wǒ
谁来爱我
bùzhī shuí lái ài wǒ
不知谁来爱我

nǐ céngjīng duì wǒ shuō guò
你曾经对我说过
yǒngyuǎn de ài wǒ
永远的爱我
shuí zhīdào nǐ dehuàr
谁知道你的话儿
dōu shì zai piàn wǒ
都是在骗我
nǐ hěnxīn pāoqì wǒ
你狠心抛弃我
yě bùguǎn wǒ sǐhuó
也不管我死活
shuí ài wǒ shuí ài wǒ
谁爱我 谁爱我
shuí lái ài wǒ
谁来爱我
bùzhī shuí lái ài wǒ
不知谁来爱我

nǐ cónglái méiyǒu gěi wǒ
你从来没有给我
yīdiǎnr kuàilè
一点儿快乐
wǒ mìnglǐzhùdìng
我命里注定
yào shòu nǐ de zhémó
要受你的折磨
ài shì jiā qíngshì suǒ
爱是枷 情是锁
wǒ piānyuàn shòuzhémó
我偏愿 受折磨
shuí ài wǒ shuí ài wǒ
谁爱我 谁爱我
shuí lái ài wǒ
谁来爱我
bùzhī shuí lái ài wǒ
不知谁来爱我

คำแปลภาษาไทย

1.你曾经对我说过 永远的爱我
หนี่เฉิงจิงตุ้ยหวั่วซัวกั้วหยงหย่วนเตอไอ้หวั่ว
เธอเคยบอกว่ารักฉันนิรันดร

谁知道你的话儿 都是在骗我
เสยจือเต้าหนี่เตอฮว่าโตวซื่อไจ้เพี่ยนหวั่ว
ใครจะรู้ ลมปากเธอล้วนลวงหลอก

你狠心抛弃我 也不管我死活
หนี่เหิ่นซินเพ่าชี่หวั่วเหยี่ยปู้ก่วนหวั่วสื่อหัว
คุณทิ้งฉันอย่างเลือดเย็น ไม่สนว่าเป็นหรือตาย

谁爱我 谁爱我 谁来爱我
เสยไอ้หวั่ว เสยไอ้หวั่ว เสยไหลไอ้หวั่ว
แล้วใครที่รักฉัน ใครรักฉัน ใครกันมารักฉัน

不知谁来爱我
ปู้จือเสยไหลไอ้หวั่ว
ไม่รู้ว่าใครที่รักฉัน

2.想起了心里难过 我对你不错
เสี่ยงฉี่เลอซินหลี่หนานกั้วหวั่วตุ้ยหนี่ปู๋ชั่ว
คิดขึ้นมาคราใดใจทุกข์เศร้า ฉันดีต่อเธอไม่น้อย

我的心为了你 没有放下过
หวั่วเตอซินเว่ยเลอหนี่เหมยโหย่วฟั่งซย่ากั้ว
ฉันมอบใจให้เธอ ไม่เคยทอดทิ้ง

怕你冷 怕你热 怕你渴 怕你饿
ผ้าหนี่เหลิ่ง ผ้าหนี่เร่อ ผ้าหนี่เข่อ ผ้าหนี่เอ้อ
เกรงเธอหนาว เกรงเธอร้อน กลัวเธอกระหาย กลัวเธอหิว

谁爱我 谁爱我 谁来爱我
เสยไอ้หวั่ว เสยไอ้หวั่ว เสยไหลไอ้หวั่ว
แล้วใครที่รักฉัน ใครรักฉัน ใครกันมารักฉัน

不知谁来爱我
ปู้จือเสยไหลไอ้หวั่ว
ไม่รู้ว่าใครที่รักฉัน

3.你从来没有给我 一点儿快乐
หนี่ฉงไหลเหมยโหย่วเก่ยหวั่วอี้เตี่ยนไคว่เล่อ
เธอไม่เคยมอบความสุขให้กันฉันแม้เพียงเสี้ยว

我命里注定 要受你的折磨
หวั่วมิ่งหลี่จู้ติ้งเย่าโซ่วหนี่เตอเจ๋อหมัว
ชีวิตฉันลิขิตไว้ ให้ทรมานเพราะรักเธอ

爱是枷 情是锁
ไอ้ซื่อจยา ฉิงซื่อสั่ว
ความรักคือพันธนาการ ความรู้สึกคือกุญแจคล้อง

我偏愿受折磨
หวั่วเพียนย่วนโซ่วเจอหมัว
ฉันยินยอมรับความทรมานนั้น

谁爱我 谁爱我 谁来爱我
เสยไอ้หวั่ว เสยไอ้หวั่ว เสยไหลไอ้หวั่ว
แล้วใครที่รักฉัน ใครรักฉัน ใครกันมารักฉัน

不知谁来爱我
ปู้จือเสยไหลไอ้หวั่ว
ไม่รู้ว่าใครที่รักฉัน

ซ้ำ 2,1,3 ตามลำดับ

อธิบายศัพท์
狠心 แปลว่า ใจร้าย ใจดำ ไร้ความปราณี
注定 แปลว่า ลิขิต
折磨 แปลว่า ทนทุกข์ทรมาน
枷 แปลว่า พันธนาการ
锁 แปลว่า แม่กุญแจ หรือ ล็อค