คำศัพท์เทคนิคด้านเทคโนโลยีและการก่อสร้าง

ABS jì shù qì ABS计数器 ABS counter tua náp ee-bii-éet ตัวนับ ABS ABSshùzhī ABS树脂 ABS resin reesîn ee-bii-éet เรซิน ABS ACdiànkàngqì AC电抗器 AC reactor ee-sii rii-ɛ́k-tə̂ə AC รีแอคเตอร์ ACdiànyuán AC电源 AC power supply lɛ̀ŋ càaifai ee-sii แหล่งจ่ายไฟ AC ACK xiǎng yìng ACK响应 ACK...

คำศัพท์ที่เกี่ยวกับกริยาของสัตว์ 动物的动作

กระโดด=跳跃 tiào yuè กระพือปีก=拍拍翅膀 pāi pāi chì bǎng กัด=咬( yǎo ขัน=啼叫 tí jiào คำราม=吼叫 hǒu jiào จำศีลในฤดูหนาว=冬眠 dōng mián จิก=啄 zhuó ฉก=扑 pū โฉบ=飞扑 fēi pū ชักใย=结网 jié wǎng ต่อย (ผึ้ง/ต่อ)=蜇...

คำศัพท์บอกลักษณะนิสัยใจคอ 性格

一丝不苟 【 yì sī bù gŏu 】 ระเอียดรอบคอบ เนี๊ยบมาก 严格 【 yán gé 】 เข้มงวด 俭朴 【 jiăn pŭ 】 ประหยัดเรียบง่าย 健忘 【 jiànwàng 】 ขี้ลืม 充满热情 【 chōng măn rè qíng 】 กระตือรือร้น 公正 【 gōng zhèng 】...

ศัพท์จีนเกี่ยวกับ ภูมิประเทศ 地形

高原 gāoyuán  ที่ราบสูง 山脉 shānmài  เทือกเขา 冰河 bīnghé  ธารน้ำแข็ง 半岛 bàndǎo คาบสมุทร 海峡 hǎixiá   ช่องแคบ 边疆 biānjiāng  ชายแดน 瀑布 pùbù   น้ำตก 喷泉 pēngquán  น้ำพุ 丘陵 qiūlíng   เนินเขา 峡谷 xiágǔ ...

คำศัพท์ในธุรกิจร้านอาหาร 餐厅业务词语集 

คำศัพท์เครื่องใช้และอุปกรณ์ภายในร้าน เก้าอี้ 【 椅子 】 yǐzi เครื่องปรับอากาศ 【 空调 】 kōngtiáo เคาท์เตอร์ 【 前台 】 qiántái โคมไฟ 【 灯 】 dēng ชั้นวางของ 【 架子 】 jiàzi โต๊ะ 【 桌 】...

คำคุณศัพท์ภาษาจีนที่ซ้ำในรูปแบบ ABB

矮墩墩 【 ăi-dūn-dūn 】 เตี้ยม่อต้อ 白皑皑 【 bái-ái-ái 】 (หิมะ, ลูกเห็บ) ขาวสะอาด 白花花 【 bái-huā-huā 】 ขาวเรือง 白晃晃 【 bái-huāng-huāng 】 สว่างจ้า, ส่องแสง 白茫茫 【 bái-máng-máng 】 (หิมะ, เมฆ, หมอก)...