คำศัพท์หมวด : ว

A B C D E - F G H J K L M N - O P Q R S T W X - Y Z ก ข ค ฆ - ง จ ฉ ช ซ ฌ-ญ-ฐ-ฒ-ณ ด ต ถ - ท ธ นบ - ป ผ - ฝ พ - ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ - อ - ฮ วก : 转弯,绕 วกกลับ : 使停止往前,往回走,翻回到,重新提到,折转 วกไปเวียนมา : 转来转去 วกวน :...

คำศัพท์หมวด : ล

A B C D E - F G H J K L M N - O P Q R S T W X - Y Z ก ข ค ฆ - ง จ ฉ ช ซ ฌ-ญ-ฐ-ฒ-ณ ด ต ถ - ท ธ นบ - ป ผ - ฝ พ - ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ - อ - ฮ ลง : 下降 ลงกลอน : 锁门 ลงขัน : 为吉庆喜事捐款 ลงข่าว : 刊载新闻,刊登消息 ลงแขก : 变工互助 ...

คำศัพท์หมวด : ร

A B C D E - F G H J K L M N - O P Q R S T W X - Y Z ก ข ค ฆ - ง จ ฉ ช ซ ฌ-ญ-ฐ-ฒ-ณ ด ต ถ - ท ธ นบ - ป ผ - ฝ พ - ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ - อ - ฮ รก : 乱糟糟 รกตา : 碍眼 รกบ้าน : 乱七八糟,乱哄哄,乱糟糟 รกราก : 根底,原籍,定居处 รกร้าง :...

คำศัพท์หมวด : ย

A B C D E - F G H J K L M N - O P Q R S T W X - Y Z ก ข ค ฆ - ง จ ฉ ช ซ ฌ-ญ-ฐ-ฒ-ณ ด ต ถ - ท ธ นบ - ป ผ - ฝ พ - ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ - อ - ฮ ยก : 抬,举 ยกกับข้าว : 端饭菜 ยกขึ้น : 举起,提拔,振奋,提升(职位) ยกขึ้นพูด : 提名表扬 ...

คำศัพท์หมวด : ม

A B C D E - F G H J K L M N - O P Q R S T W X - Y Z ก ข ค ฆ - ง จ ฉ ช ซ ฌ-ญ-ฐ-ฒ-ณ ด ต ถ - ท ธ นบ - ป ผ - ฝ พ - ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ - อ - ฮ มกราคม : 一月 มกรี : 雄龙 มกุฎ : 王冠,妇女的冕状头饰 มกุฎราชกุมาร : 皇太子,王储,储君 ...

คำศัพท์หมวด : ภ

A B C D E - F G H J K L M N - O P Q R S T W X - Y Z ก ข ค ฆ - ง จ ฉ ช ซ ฌ-ญ-ฐ-ฒ-ณ ด ต ถ - ท ธ นบ - ป ผ - ฝ พ - ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ - อ - ฮ ภควัต : 幸运者 ภคินี : 姐姐,妹妹 ภพ : 世界,轮回 ภพนี้ : 今生 ภพหน้า : 来世 ภมร : 蜜蜂,马蜂...

คำศัพท์หมวด : พ – ฟ

A B C D E - F G H J K L M N - O P Q R S T W X - Y Z ก ข ค ฆ - ง จ ฉ ช ซ ฌ-ญ-ฐ-ฒ-ณ ด ต ถ - ท ธ นบ - ป ผ - ฝ พ - ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ - อ - ฮ พก : 携带 พกปืน : 带手枪,身藏手枪 พกลม : 捕风捉影,虚妄,撒谎 พกอาวุธ : 携带武器 พง : 草丛,灌木丛...

คำศัพท์หมวด : ผ – ฝ

A B C D E - F G H J K L M N - O P Q R S T W X - Y Z ก ข ค ฆ - ง จ ฉ ช ซ ฌ-ญ-ฐ-ฒ-ณ ด ต ถ - ท ธ นบ - ป ผ - ฝ พ - ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ - อ - ฮ ผกผัน : 反转 ผง : 粉末 ผงก : 抬起,仰起 ผงกศีรษะ : 点头 ผงขาว : 海洛因 ผงเข้าตา :...

คำศัพท์หมวด : บ – ป

A B C D E - F G H J K L M N - O P Q R S T W X - Y Z ก ข ค ฆ - ง จ ฉ ช ซ ฌ-ญ-ฐ-ฒ-ณ ด ต ถ - ท ธ นบ - ป ผ - ฝ พ - ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ - อ - ฮ บ่ : 不,无,没 บ.ก. : 编辑部 บก : 陆地 บกพร่อง : 减少 บ่ง : 专指,指明 บงกช : 莲花,荷花 ...

คำศัพท์หมวด : น

A B C D E - F G H J K L M N - O P Q R S T W X - Y Z ก ข ค ฆ - ง จ ฉ ช ซ ฌ-ญ-ฐ-ฒ-ณ ด ต ถ - ท ธ นบ - ป ผ - ฝ พ - ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ - อ - ฮ นก : 鸟 นกกระจอก : 麻雀 นกต่อ : 诱骗者 นกสองหัว : 两面派 นกหวีด : 哨子 นขลิขิต :...