การถอดเสียงภาษาจีนด้วย PINYIN (拼音)ตอนที่ 4

เสียงวรรณยุกต์

เสียงวรรณยุกต์ในภาษาจีนประกอบด้วยเสียงทั้งสิ้น 4 เสียง และ 1 เสียงเบา อาจจะเรียกรวมว่ามีเสียง 5 เสียงได้ โดยหลักการเขียนจะเขียนอยู่บนสระ (โดยมีหลักการณ์ในการเขียนด้านล่าง)

ดังนี้

1

1.วรรณยุกต์เสียงที่หนึ่ง 5 - 5 แทนด้วยขีดระนาบสั้น ๆ ( ˉ ) เป็นเสียงที่อยู่ระหว่างเสียง สามัญ หรือตรี ในภาษาไทย :

ā ē ī ō ū ǖ

2

2. วรรณยุกต์เสียงที่สอง เสียง 3 - 5 เสียงเริ่มต้นที่ระดับ 3 และขึ้นไปจนเสียง 5 แทนด้วยขีดสั้น ๆ เอียงขวา
( ˊ ) คล้ายเสียง จัตวา ในภาษาไทย:
á é í ó ú ǘ

3

3. วรรณยุกต์เสียงที่สาม 2-1-4 แทนด้วยขีดรูปลิ่ม ( ˇ ) เสียงเริ่มจากระดับ 2 ลดไปที่ 1 และสูงขึ้นถึง 4 เวลาพูดติดกันจะคล้ายเสียง เอก ในภาษาไทย (แต่ไม่ใช่เสียง"เอก") :

ǎ ě ǐ ǒ ǔ ǚ

4

4.วรรณยุกต์เสียงที่สี่ เสียง 5 - 1 เสียงเริ่มต้นที่ระดับ 5 และตกลงสู่ระดับหนึ่ง เป็นเสียงตก แทนด้วยขีดสั้น ๆ เอียงซ้าย ( ˋ ) คล้ายเสียง โท ในภาษาไทย:

à è ì ò ù ǜ

5.วรรณยุกต์เสียงที่ห้า ไม่มีเครื่องหมาย เป็นเสียงของพยางค์ที่มีคำเสียงเบา:

a e i o u ü

การประสมเสียง

การประสมเสียงจะประกอบด้วย เสียงพยัญชนะต้น + เสียงสระ และใส่เสียงวรรณยุกต์ไว้ด้านบนของเสียงสระ โดยหากเสียงพยัญชนะที่แตกต่างกันไป ก็จะทำให้ความหมายของคำเปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน เช่น

อักษรจีน พินอิน อักษรไทย ความหมาย
ม๊า แม่
หมา ป่าน
หม่า ม้า
ม่า ดุด่า
ma มะ หรือ, ไหม

การผันเสียง

1.เสียง 3 + เสียง 3 จะต้องผันการอ่านเป็น เสียง 2 + เสียง 3
Nǐ +hǎo   เป็น Ní + hǎo
稿(gǎo)纸(zhǐ)   อ่านเป็น   gáo zhǐ
早(zǎo)点(diǎn)  อ่านเป็น   záo diǎn
鼓(gǔ)掌(zhǎng) อ่านเป็น   gú zhǎng

2.เสียง 3 ที่อยู่หน้าเสียง 1 2 และ 4 จะเหลือแค่ครึ่งเสียง
好听hǎotīng
雨衣 yǔyī
简单jiǎndān
火车huǒchē
打折 dǎzhé
厨房 chúfáng
本来 běnlái
语文 yǔwén

3.เสียง 3 ติดกัน 3 พยางค์ หากเป็นคำเดียวกันให้อ่านเป็น 223
管理者 guǎnlǐzhě        อ่านเป็น guánlízhě
展览馆 zhǎnlǎnguǎn  อ่านเป็น zhánlánguǎn
洗澡水 xǐzǎoshuǐ         อ่านเป็น xízáoshuǐ
选举法 xuǎnjǔfǎ          อ่านเป็น xuánjúfǎ
水彩笔 shuǐcǎibǐ          อ่านเป็น shuícáibǐ
手写体 shǒuxiětǐ          อ่านเป็น shóuxiétǐ

4.เสียง 3 ติดกัน 3 พยางค์ หากแยกคำได้ ให้แยกคำก่อน
米老鼠 mǐ lǎoshǔ        อ่านเป็น mǐ láoshǔ
买雨伞 mǎi yǔsǎn       อ่านเป็น mǎi yúsǎn
打草稿 dǎ cǎogǎo       อ่านเป็น dǎ cáogǎo
小两口 xiǎo liǎngkǒu  อ่านเป็น xiǎo liángkǒu
老古董 lǎogǔdǒng      อ่านเป็น lǎogúdǒng
好整理 hǎo zhěnglǐ      อ่านเป็น hǎo zhénglǐ

5.不 หากอยู่หน้าเสียง 1 2 3 ให้อ่าน bù หากอยู่หน้าเสียง 4 ด้วยกัน จะผันเสียงเป็น bú

6.一 หากอยู่หน้าเสียง 1 2 3 ให้อ่าน yì หากอยู่หน้าเสียง 4 ด้วยกัน จะผันเสียงเป็น yí
一天 yì tiān
一盘 yì pán
一碗 yì wǎn
一万 yí wàn

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!