พจนานุกรมอังกฤษ – ไทย : V

v 【 ABBR 】 แปลว่า: ตัวย่อคำที่ขึ้นต้นด้วยอักษร v (เช่น verse, versus, very)
V 【 N 】 แปลว่า: พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 22
v 【 N 】 แปลว่า: พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 22
V sign 【 N 】 แปลว่า: สัญลักษณ์มือแสดงชัยชนะ , โดยชูสองนิ้ว (นิ้วชี้และนิ้วกลาง) เป็นรูปตัววี ( V)
V.A.T 【 ABBR 】 แปลว่า: ภาษีมูลค่าเพิ่ม (คำย่อ value added tax) , V.A.T
V.D. 【 ABBR 】 แปลว่า: กามโรค (คำย่อ Veneral disease)
v.i. 【 ABBR 】 แปลว่า: ดูคำอธิบายด้านล่าง (คำย่อ Vide infra) (ภาษาละติน) , คำย่อบอกให้ผู้อ่านดูคำอธิบายด้านล่างของหน้าหนังสือ , see below
V.I.P 【 ABBR 】 แปลว่า: บุคคลสำคัญ (คำย่อ very important person) , คนดัง, คนใหญ่คนโต , celebrity; notable
VA 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับมูลค่าเพิ่มของผลผลิต (คำย่อ value-added)
vac 【 ABBR 】 แปลว่า: ช่วงปิดภาคเรียน (คำย่อ vacation) , holiday; school holiday
vac 【 ABBR 】 แปลว่า: เครื่องดูดฝุ่น (คำย่อ vacuum cleaner) , vacuum; carpet sweeper
vac 【 SL 】 แปลว่า: เครื่องดูดฝุ่น
vacancy 【 N 】 แปลว่า: ความว่างเปล่า , blankness; emptiness
vacancy 【 N 】 แปลว่า: ตำแหน่งว่าง , opening; unfilled position
vacancy 【 N 】 แปลว่า: การขาดความคิด , การขาดปัญญา
vacancy 【 N 】 แปลว่า: ห้องว่าง , ที่พักสำหรับให้เช่าว่าง , empty room
vacancy 【 N 】 แปลว่า: พื้นที่ว่าง , ที่ว่าง, ช่องว่าง , void
vacant 【 ADJ 】 แปลว่า: (เวลา) ว่าง , free; idle
vacant 【 ADJ 】 แปลว่า: ปราศจากความคิด , ซึ่งไม่รับรู้, ซึ่งไม่เข้าใจ, ว่างเปล่า, เหม่อลอย , blank; foolish; unintelligent ตรงข้ามกับintelligent
vacant 【 ADJ 】 แปลว่า: (สิ่ง) ที่ยังว่าง , ที่ยังไม่มีคนใช้, ที่ยังไม่ถูกครอบครอง , empty; unoccupied ตรงข้ามกับinhabited; occupied
vacant 【 ADJ 】 แปลว่า: (ตำแหน่ง) ว่าง , ไม่เต็ม , empty
vacantly 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างว่าง , ยังไม่มีคนใช้
vacantness 【 N 】 แปลว่า: ความว่าง
vacate 【 VT 】 แปลว่า: ยกเลิก (ทางกฎหมาย) , ทำให้ไม่มีผลตามกฎหมาย, ทำให้โมฆะ , annul; invalidate; void
vacate 【 VT 】 แปลว่า: ปล่อยให้ว่าง , ทำให้ว่าง , empty
vacate 【 VT 】 แปลว่า: พ้นตำแหน่ง , สละตำแหน่ง, ลาออก, ถอนตัวจาก, ออกจากงาน , resign; leave; quit
vacate 【 VT 】 แปลว่า: ออกจาก , ออกไปจาก, ย้ายออก , depart; leave
vacation 【 N 】 แปลว่า: ช่วงปิดภาคเรียน , ช่วงปิดภาคการศึกษา , holiday; leave
vacation 【 N 】 แปลว่า: ช่วงลาพักผ่อน , ช่วงลาพักร้อน , holiday; vacationing
vacation 【 VI 】 แปลว่า: ลาพักผ่อน , ลาพักร้อน, ลาพัก
vacationer 【 N 】 แปลว่า: ผู้ลาพักผ่อน , vacationeer
vacationist 【 N 】 แปลว่า: ผู้ลาพักผ่อน , vacationer; vacationeer
vacationist 【 N 】 แปลว่า: ผู้ลาพักผ่อน
vaccilation 【 N 】 แปลว่า: การเปลี่ยนแปลง , การหวั่นไหว, การโอนไปเอนมา
vaccillator 【 N 】 แปลว่า: ผู้เปลี่ยนแปลง , ผู้หวั่นไหว
vaccinate 【 VT 】 แปลว่า: ฉีดวัคซีน , ฉีดภูมิคุ้มกัน, ปลูกฝี , immunize; inoculate; vaccinate
vaccinate against 【 PHRV 】 แปลว่า: ใช้วัคซีนป้องกัน , immunize against, inoculate against
vaccinate with 【 PHRV 】 แปลว่า: ป้องกันด้วย , ให้วัคซีนป้องกันด้วย , inoculate with
vaccinator 【 N 】 แปลว่า: ผู้ฉีดวัคซีน , ผู้ให้ภูมิคุ้มกัน
vaccine 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับวัคซีน
vaccine 【 N 】 แปลว่า: วัคซีน , สารต้านพิษ, เซรุ่ม, ภูมิคุ้มกัน , antibody; antitoxin
vaccum tube 【 N 】 แปลว่า: หลอดสุญญากาศ
vacillant 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งโอนไปเอนมา , wavering
vacillate 【 VI 】 แปลว่า: เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา , เปลี่ยนใจง่าย, ลังเล, โอนไปเอนมา , hesitate; swing; waver ตรงข้ามกับcontinue; resolve; tackle
vacillate between 【 PHRV 】 แปลว่า: ลังเลระหว่าง , ตัดสินใจไม่ได้ระหว่าง , hover between, waver between
vacillating 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่แน่นอน , ขึ้นๆ ลงๆ, ซึ่งโลเล, ซึ่งหวั่นไหว, ซึ่งโอนเอนไปมา , hesitating; uncertain ตรงข้ามกับconstant; unchanging
vacillatingly 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างไม่แน่นอน
vacillation 【 N 】 แปลว่า: ความไม่แน่นอน , ความโลเล, ความโอนไปเอนมา , hesitation; inconstancy ตรงข้ามกับcertainty; constancy; firmness
vacillatory 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่แน่นอน
vacuity 【 N 】 แปลว่า: ความว่างเปล่า , ความว่าง, สุญญากาศ, สิ่งว่างเปล่า, สิ่งที่ไร้ความหมาย , emptiness; vaccum; void
vacuous 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งว่างเปล่า , drained; emptied
vacuous 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไร้สาระ , ปราศจากความคิด, ซึ่งไม่มีความคิด , asinine; fatuous; inane; mindless
vacuum 【 N 】 แปลว่า: สุญญากาศ , บริเวณที่ไม่มีอากาศ , blankness; emptiness; rarefaction
vacuum bottle 【 N 】 แปลว่า: กระติกน้ำร้อน , กระติกสุญญากาศ , vacuum flask; thermos
vacuum brake 【 N 】 แปลว่า: เครื่องห้ามล้อขบวนรถไฟซึ่งใช้ลมดูด
vacuum cleaner 【 N 】 แปลว่า: เครื่องดูดฝุ่น , vacuum sweeper
vacuumed 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งเป็นสุญญากาศ
vacuumize 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้เป็นสุญญากาศ
vadge 【 SL 】 แปลว่า: ช่องคลอด
vagabond 【 ADJ 】 แปลว่า: พเนจร , ร่อนเร่, ไร้ค่า, จรจัด , homeless; vagabond
vagabond 【 N 】 แปลว่า: คนร่อนเร่ , คนจรจัด, คนพเนจร , vagrant; tramp ตรงข้ามกับgentleman; workman
vagabond 【 VI 】 แปลว่า: พเนจร , ร่อนเร่, ไร้ค่า, จรจัด
vagabondage 【 N 】 แปลว่า: การร่อนเร่ , vagrancy
vagabondism 【 N 】 แปลว่า: การร่อนเร่ , vagrancy
vagal 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งเกี่ยวกับ vagus nerve
vagarious 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งผิดปกติ , ซึ่งเกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝัน
vagary 【 N 】 แปลว่า: สิ่งที่คาดเดาไม่ได้ , ความไม่แน่นอน, พฤติกรรมคาดเดาไม่ได้ , caprice; inconsistency; whimsy
vagina 【 N 】 แปลว่า: ช่องคลอด
vaginal 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับช่องคลอด
vaginitis 【 N 】 แปลว่า: อาการช่องคลอดอักเสบ , colpitis
vagrancy 【 N 】 แปลว่า: การเร่ร่อน , การพเนจร, การไร้ที่อยู่อาศัย, การระเหระร่อน , homelessness; hoboism; wandering
vagrant 【 ADJ 】 แปลว่า: จรจัด , เร่ร่อน, พเนจร, ระเหเร่ร่อน , vagabond; homeless; stray
vagrant 【 N 】 แปลว่า: คนจรจัด , คนพเนจร, คนเร่ร่อน , bum; drifter; tramp; vagabond ตรงข้ามกับgentleman; toiler; workman
vagrantly 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างร่อนเร่
vague 【 ADJ 】 แปลว่า: คลุมเครือ , ไม่ชัดเจน, ไม่ชัดแจ้ง
vagueness 【 N 】 แปลว่า: ความคลุมเครือ , ความไม่แน่นอน, ความไม่ชัดเจน , ambiguity
vain 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไร้ประโยชน์ , ซึ่งไม่มีสาระ , empty; fruitless ตรงข้ามกับhumble; modest
vainglory 【 N 】 แปลว่า: ความทะนงตัว , ความเห่อเหิม, ความโอ้อวด , arrogant; boasting; self-praise
vainly 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างไร้ประโยชน์
vainness 【 N 】 แปลว่า: ความถือตัว , ความไร้ประโยชน์
valance 【 N 】 แปลว่า: ผ้าหุ้มเก้าอี้ โต๊ะหรือเตียง , ปลอกผ้าหุ้มที่มีระบาย; ผ้าคลุมโต๊ะ เตียงหรือเก้าอี้ , pelmet
vale 【 N 】 แปลว่า: หุบเขา , dale; valley
valediction 【 N 】 แปลว่า: การกล่าวลา , การอำลา, คำอำลา , farewell; goodbye; leave-taking ตรงข้ามกับgreeting
valedictorian 【 N 】 แปลว่า: ผู้แทนผู้เรียนที่กล่าวสุนทรพจน์ในวันรับประกาศนียบัตร , ตัวแทนนักเรียนหรือนักศึกษาที่กล่าวคำอำลา
valedictory 【 N 】 แปลว่า: สุนทรพจน์กล่าวอำลา , address; lecture; speech
valence 【 N 】 แปลว่า: จำนวนอะตอมของธาตุธาตุหนึ่ง , ที่สามารถลดลง รวม หรือแทนกับจำนวนอะตอมของธาตุอื่น , valency
valency 【 N 】 แปลว่า: จำนวนอะตอมของธาตุธาตุหนึ่ง , ที่สามารถลดลง รวม หรือแทนกับจำนวนอะตอมของธาตุอื่น , valence
-valent 【 SUF 】 แปลว่า: มีคุณค่า , มีค่า
Valentine 【 N 】 แปลว่า: การ์ดแสดงความรัก , จดหมายรัก
valet 【 N 】 แปลว่า: คนรับใช้ชายของนายผู้ชาย , footman; flunky; lackey; manservant; servant
valet 【 VI 】 แปลว่า: ทำหน้าที่เป็นคนใช้ชายของนายผู้ชาย
valetudinarian 【 ADJ 】 แปลว่า: อ่อนแอ , ไม่สบาย, ปวกเปียก, สุขภาพไม่ดี , frail; disable; sick ตรงข้ามกับinfirm
valetudinarian 【 N 】 แปลว่า: คนห่วงสุขภาพตัวเองตลอดเวลา , hypochondriac
valetudinarian 【 N 】 แปลว่า: คนสุขภาพไม่ดี , ผู้มีสุขภาพอ่อนแอ , patient; convalescent ตรงข้ามกับhealthy
valetudinarian 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย , endose; legalize; ratify
valetudinarian 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้มีเหตุผล , ทำให้ฟังขึ้น, ทำให้สมเหตุสมผล , corroborate; substantiate
valetudinarianism 【 N 】 แปลว่า: การมีสุขภาพไม่ดี , การมีสุขภาพอ่อนแอ , illness
valiance 【 N 】 แปลว่า: ความกล้าหาญ , prowess; bravery; courage ตรงข้ามกับcowardice; fearful; weakness
valiancy 【 N 】 แปลว่า: ความกล้าหาญ , valor
valiant 【 ADJ 】 แปลว่า: กล้าหาญ , อาจหาญ, ใจกล้า , bold; brave; courageous ตรงข้ามกับcoward; craven; fearful
valiantless 【 N 】 แปลว่า: ซึ่งไม่กล้าหาญ
valiantly 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างกล้าหาญ , boldly; fearlessly; bravely
valid 【 ADJ 】 แปลว่า: ถูกต้องตามกฎหมาย , ซึ่งชอบด้วยกฎหมาย , official; lawful; legal ตรงข้ามกับerroneous; fallacious; invalid
valid 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งมีเหตุผล , ซึ่งหาเหตุผลสนับสนุนได้ , good; sound ตรงข้ามกับspurious
validation 【 N 】 แปลว่า: การให้เหตุผล
validity 【 N 】 แปลว่า: ความมีเหตุผล , ความเที่ยงตรง , correctness; right
validly 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างมีเหตุผล
validness 【 N 】 แปลว่า: ความมีเหตุผล
valise 【 N 】 แปลว่า: กระเป๋าเดินทางขนาดเล็ก , portmanteau; trunk
Valium 【 N 】 แปลว่า: ยานอนหลับ , แวเลี่ยม
Valkyrie 【 N 】 แปลว่า: นางปีศาจรับใช้เทพเจ้าโอดิน (เทพนิยาย) , Walkerie
valley 【 N 】 แปลว่า: หุบเขา , ห้วย, หุบลำธาร , dale; vale
valleyed 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งเป็นหุบเขา
valor 【 N 】 แปลว่า: ความกล้าหาญ , ความองอาจ, ความทรนง , boldnes; bravery; gallantry ตรงข้ามกับcowardance
valorize 【 VT 】 แปลว่า: พยุงราคา , ประคอง
valorous 【 ADJ 】 แปลว่า: กล้าหาญ , องอาจ, อาจหาญ , brave; courageous; unafraid ตรงข้ามกับcowardly; fearful
valorously 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างกล้าหาญ , bravely
valorousness 【 N 】 แปลว่า: ความกล้าหาญ , courage
valuable 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งมีราคา , priceless ตรงข้ามกับcheap; common
valuable 【 ADJ 】 แปลว่า: มีคุณค่า , มีความหมาย, มีราคา, สำคัญ, มีประโยชน์มาก , meanuseful; important; significant ตรงข้ามกับinsignificant; unimportant
valuable 【 N 】 แปลว่า: ของมีค่า , ของล้ำค่า, ของแพง, เครื่องประดับราคาแพง
valuableness 【 N 】 แปลว่า: ความมีคุณค่า
valuably 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างมีคุณค่า
valuate 【 VT 】 แปลว่า: ประเมินค่า , ประมาณราคา, ตีราคา , calculate; evaluate; judge; measure
valuation 【 N 】 แปลว่า: การประเมินราคา , การให้ราคา, การตีราคา , appraisal; judgement
valuational 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับการประเมินค่า
valuator 【 N 】 แปลว่า: ผู้ประเมินค่า , ผู้ประมาณค่า, ผู้ตีราคา , appraiser; assessor
value 【 N 】 แปลว่า: มูลค่า , ค่า, ราคา, ค่าตอบแทน , worth
value 【 N 】 แปลว่า: คุณค่า , คุณประโยชน์, ความสำคัญ , goodness; merit; usefulness ตรงข้ามกับuselessness; unfitness; worthlessness
value 【 VT 】 แปลว่า: ประเมินค่า , ประมาณค่า, คำนวณค่าเป็นเงิน , evaluate; gauge; rate
value 【 VT 】 แปลว่า: ให้ความสำคัญ , ให้เกียรติ, นับถืออย่างสูง , esteem; revere; respect
value above 【 PHRV 】 แปลว่า: มีค่าเหนือ , มีค่ามากกว่า
value as 【 PHRV 】 แปลว่า: ให้คุณค่าเป็น , ยกย่องให้มีค่าเทียบเท่ากับ
value at 【 PHRV 】 แปลว่า: มีค่าเท่ากับ , rate at
value for 【 PHRV 】 แปลว่า: มีค่าสำหรับ
value-added tax 【 N 】 แปลว่า: ภาษีมูลค่าเพิ่ม , ค่าแวต , VAT; V.A.T
valued 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งมีค่า , ซึ่งมีมูลค่า , charged; evaluated
valuer 【 N 】 แปลว่า: ผู้ให้มูลค่า , appraiser
valvate 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งมีลิ้นเปิดปิด
valve 【 N 】 แปลว่า: หลอดสุญญากาศซึ่งควบคุมการไหลของกระแสไฟฟ้าในวิทยุหรือโทรทัศน์ , electron tube; vacuum tube
valve 【 N 】 แปลว่า: ลิ้นปิดเปิด (เครื่องยนต์, เครื่องดนตรีใช้เป่า, หัวใจ, หลอดเลือด) , ลิ้นเครื่องยนต์, ลิ้นลูกสูบ, วาล์ว , flap; lid; plug
valveless 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่มีลิ้นปิดเปิด
valvular 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งทำหน้าที่เป็นลิ้น , ซึ่งปิดเปิดโดยลิ้น, เกี่ยวกับลิ้น (หัวใจ)
vamoose 【 VI 】 แปลว่า: จากไปอย่างรวดเร็ว , จากไปอย่างหุนหัน, ออกไปอย่างเร่งด่วน , disappear; fade; vanish
vamp up 【 PHRV 】 แปลว่า: ปะติดปะต่อ , ประดิษฐ์จากสิ่งเล็กๆ
vamp up 【 PHRV 】 แปลว่า: ซ่อมแซม
vamp1 【 N 】 แปลว่า: หญิงที่ล่อลวงชายด้วยเสน่ห์ (คำโบราณ) , coquette; enchantress; siren
vamp2 【 N 】 แปลว่า: หนังรองเท้าตอนบน (เช่น รองเท้าบูต)
vamp2 【 VI 】 แปลว่า: ปะด้วยหนังรองเท้า , ปะติดปะต่อ, ซ่อมแซม , fix; mend
vamper 【 N 】 แปลว่า: การปะด้วยหนังรองเท้า , การปะติดปะต่อ, การซ่อมแซม
vampire 【 N 】 แปลว่า: ผีดูดเลือด , ผีดูดเลือดมนุษย์ , dracula; ghoul; zombie
vampire 【 N 】 แปลว่า: คำเรียกสั้นๆ ของ vampire bat
vampire bat 【 N 】 แปลว่า: ค้างคาวดูดเลือด
vampiric 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับ vampire
vampirical 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับ vampire
vampirish 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับ vampire
vampish 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งลวงด้วยเสน่ห์
vampishly 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างลวงด้วยเสน่ห์
vampy 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งลวงด้วยเสน่ห์
van 【 N 】 แปลว่า: ขบวนรถยนต์ , ขบวนนักเดินทาง, ขบวนพาหนะ
van 【 N 】 แปลว่า: รถตู้ , รถบรรทุก, รถสินค้า, รถแวน , bus
van 【 N 】 แปลว่า: รถขนสินค้า (ในขบวนรถไฟ) , รถบรรทุกสัมภาระ , box car; carriage
van 【 VI 】 แปลว่า: ขนส่งด้วยรถบรรทุก
Van Buren, Martin 【 N 】 แปลว่า: ประธานาธิบดีคนที่ 8 ของอเมริกา (ค.ศ 1837-1841)
vanadium 【 N 】 แปลว่า: ธาตุโลหะสีขาวเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการทำเหล็กอัลลอยด์ , (สัญลักษณ์คือ V)
Vancouver 【 N 】 แปลว่า: เมืองแวนคูเวอร์ , (เป็นเมืองท่าและเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศแคนาดา)
vanda 【 N 】 แปลว่า: แวนด้า , กล้วยไม้ประเภทหนึ่งซึ่งปลูกแถบเขตร้อน
Vandal 【 ADJ 】 แปลว่า: คน Germanic โบราณ , ปัจจุบันอยู่ในประเทศเดนมาร์ก
vandal 【 N 】 แปลว่า: ผู้ทำลายทรัพย์สินโดยเฉพาะของรัฐอย่างไร้เหตุผล , delimquent; hooligan; rowdy
Vandalic 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับคน Germanic โบราณ , ปัจจุบันอยู่ในประเทศเดนมาร์ก
vandalism 【 N 】 แปลว่า: การทำลายทรัพย์สินโดยเฉพาะของรัฐอย่างไร้เหตุผล , barbarism; destruction; sabogate ตรงข้ามกับprotection; preservation; replacement
Vandalism 【 N 】 แปลว่า: การเป็นคน Germanic โบราณ , ปัจจุบันอยู่ในประเทศเดนมาร์ก
vandalistic 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งทำลายทรัพย์สินโดยเฉพาะของรัฐอย่างไร้เหตุผล
vandalization 【 N 】 แปลว่า: การทำลายทรัพย์สินโดยเฉพาะของรัฐอย่างไร้เหตุผล
vandalize 【 VT 】 แปลว่า: ทำลายทรัพย์สิน , ทำลายข้าวของ , damage; destroy; sabogate
Vandyke beard 【 N 】 แปลว่า: เคราแหลมและสั้น , Vandyke
vane 【 N 】 แปลว่า: ใบกังหัน , ใบพัด , weathervane; weathercock
vanguard 【 N 】 แปลว่า: ผู้นำทางสังคม , avant-garde; spearhead
vanguard 【 N 】 แปลว่า: ทหารกองหน้า , แนวหน้า, กองหน้า
vanguardism 【 N 】 แปลว่า: การเป็นผู้นำทางสังคม , การเป็นแนวหน้า
vanguardist 【 N 】 แปลว่า: ผู้นำทางสังคม , ผู้เป็นแนวหน้า
vanguished 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งปราบปราม , beaten; overthrown; overwhelmed
vanilla 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งประกอบด้วยวนิลา , ซึ่งมีรสวนิลา
vanilla 【 N 】 แปลว่า: วนิลา , พืชไม้เลื้อยเมืองร้อนประเภทมีฝักใช้สำหรับทำอาหาร , vanilla bean
vanish 【 VI 】 แปลว่า: หายไป , อันตรธาน, ล้มหายตายจากไป, สูญหาย , disappear; fade away; pass away ตรงข้ามกับappear
vanish away 【 PHRV 】 แปลว่า: หายไป
vanish from 【 PHRV 】 แปลว่า: หายไปจาก
vanish into the air 【 IDM 】 แปลว่า: หายไปโดยไม่ทิ้งร่องรอยไว้
vanisher 【 N 】 แปลว่า: สิ่งที่หายไป
vanishing cream 【 N 】 แปลว่า: ครีมทารองพื้นบนใบหน้า
vanishment 【 N 】 แปลว่า: การหายวับไป , การอันตรธาน , disappearance
vanity 【 N 】 แปลว่า: ความหยิ่งยะโส , ความโอหัง , arrogance; conceit; pride ตรงข้ามกับhumility; modesty
vanman 【 N 】 แปลว่า: คนขับรถขนส่ง , คนขับรถ
vanquish 【 VT 】 แปลว่า: ปราบปราม , พิชิต, กำจัด , beat; conquer ตรงข้ามกับlose; retreat; surrender
vanquishable 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งปราบปราม , ซึ่งพิชิต
vanquisher 【 N 】 แปลว่า: ผู้ปราบปราม , ผู้พิชิต , conqueror; tyrant; victor
vanquishment 【 N 】 แปลว่า: การพิชิต , การปราบปราม , defeat
vanquishness 【 N 】 แปลว่า: การปราบปราม , การเอาชนะได้, การทำให้ยอมจำนน
vantage 【 N 】 แปลว่า: ความได้เปรียบ , ข้อได้เปรียบ, ฐานะที่ได้เปรียบ, การถือไพ่เหนือกว่า
vantage point 【 N 】 แปลว่า: ฐานะหรือตำแหน่งซึ่งได้เปรียบ , จุดได้เปรียบ, จุดที่มองเห็นได้กว้างขวาง , vantage position; viewpoint
vapid 【 ADJ 】 แปลว่า: จืดชืด , ไม่มีชีวิตชีวา, ไม่มีรสชาติ , dull; flat; insipid ตรงข้ามกับbright
vapor 【 N 】 แปลว่า: ไอน้ำ , ไอ, หมอก, ละอองน้ำ , fog; mist; steam; smog
vaporescence 【 N 】 แปลว่า: การทำให้เป็นไอ , การกลายเป็นไอ , evaporation
vaporish 【 ADJ 】 แปลว่า: คล้ายไอน้ำ , เหมือนไอน้ำ, เต็มไปด้วยไอ
vaporize 【 VI 】 แปลว่า: กลายเป็นไอ , กลายเป็นไอน้ำ , distill; evaporate; gastify
vaporizer 【 N 】 แปลว่า: สิ่งที่ระเหย
vaporous 【 ADJ 】 แปลว่า: เต็มไปด้วยไอ , เป็นไอ , vapory
vaporously 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างเต็มไปด้วยไอ
vaporousness 【 N 】 แปลว่า: การเป็นไอ
vapory 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งเป็นไอ , เต็มไปด้วยไอ, คล้ายไอ , gaseous; steamy; vaporous
vapour 【 N 】 แปลว่า: ไอน้ำ , ควัน, หมอก, ละอองน้ำ , fog; haze; mist; steam
vapourish 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งกลายเป็นไอน้ำ
vapourishness 【 N 】 แปลว่า: การกลายเป็นไอน้ำ
vapourization 【 N 】 แปลว่า: การระเหย
vapourize 【 VI 】 แปลว่า: ระเหย , กลายเป็นไอน้ำ , exhale; evaporate; volatize
vapourize 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้ระเหย , ทำให้กลายเป็นไอน้ำ , exhale; evaporate; volatize
vapourizer 【 N 】 แปลว่า: สิ่งที่ระเหย
vapourous 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งระเหย , vaporous; volatile
vapourously 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างระเหยได้
vapourousness 【 N 】 แปลว่า: การระเหย , การกลายเป็นไอน้ำ
vapoury 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งระเหย , volatile
varda 【 SL 】 แปลว่า: มอง
variability 【 N 】 แปลว่า: ความผันแปร , ความเปลี่ยนเเปลง , changeableness; mutability; unsteadiness
variable 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งเปลี่ยนแปลงได้ , ซึ่งไม่แน่นอน, ซึ่งแปรปรวน , changeable; inconstant; uneven ตรงข้ามกับreliable; stable
variable 【 N 】 แปลว่า: ตัวแปร , factor
variableness 【 N 】 แปลว่า: การเปลี่ยนแปลง , การผันแปร
variably 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างเปลี่ยนแปลง
variance 【 N 】 แปลว่า: การเปลี่ยนแปลง , การแปรปรวน, การแปรผัน , diversity; heterogeneity ตรงข้ามกับlikeness; similarity
variant 【 ADJ 】 แปลว่า: ต่างจากปกติ , different; irregular
variant 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่เปลี่ยนแปลง , ที่แปรผัน , divergent; modified; various
variant 【 N 】 แปลว่า: สิ่งที่ผันแปร , สิ่งที่แตกต่างกัน, ตัวแปร , alternative; modification; variation
variation 【 N 】 แปลว่า: การเปลี่ยนแปลง , ความเปลี่ยนแปลง, ความแตกต่าง , change; difference; multiformity ตรงข้ามกับpermanence; stability
variational 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง , ซึ่งแตกต่าง
varicella 【 N 】 แปลว่า: โรคอีสุกอีใส , chicken pox
varicolored 【 ADJ 】 แปลว่า: หลากหลายสี , multicolored
varicose 【 ADJ 】 แปลว่า: บวมขึ้น , โตขึ้น, พอง , tumid; swollen
varicose vain 【 N 】 แปลว่า: เส้นเลือดขอด , เส้นเลือดโป่งพอง
varicosity 【 N 】 แปลว่า: การพอง , การบวมขึ้น
varied 【 ADJ 】 แปลว่า: แตกต่างกัน , ต่างๆ นานา, คละกันไป, หลากหลาย, หลายรูปแบบ , assorted; discrete; various ตรงข้ามกับunvaried; uniform
variedly 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างแตกต่างกัน , อย่างคละกันไป
variegate 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้แตกต่างกัน , ทำให้เป็นหลายรูปแบบ, ทำให้มีหลากหลาย , diversify
variegated 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งมีหลากสี , colorful; chequered; multcolored; rainbow-colored
variegated 【 ADJ 】 แปลว่า: หลากหลาย , หลายประเภท, แตกต่างกัน , diverse; varied
variegation 【 N 】 แปลว่า: การทำให้แตกต่าง , การทำให้หลากหลาย, ความแตกต่างกัน, ความหลากหลาย , diversity ตรงข้ามกับsameness; homogeneity; uniformity
variegation 【 N 】 แปลว่า: ความหลากหลายสีสัน (โดยเฉพาะต้นไม้) , ความหลากหลาย , rainbow; spectrum; striation
varietal 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับชนิดต่างๆ , หลากหลาย, หลากชนิด
varietally 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างหลากหลาย
variety 【 N 】 แปลว่า: ประเภท ชนิด หรือลักษณะ , กลุ่มที่มีลักษณะ ชนิด หรือประเภทต่างกัน , category; kind; order; rank; type
variety 【 N 】 แปลว่า: ความหลากหลาย , การมีหลายรูปแบบ , array; collection; range
Variety is the spice of life. 【 IDM 】 แปลว่า: ความหลากหลาย ความเปลี่ยนแปลงทำให้ชีวิตน่าสนใจ
variform 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งมีรูปแบบแตกต่างกัน , ที่มีหลากหลายรูปแบบ , diverse; various
variola 【 N 】 แปลว่า: ไข้ทรพิษ , smallpox
variorum 【 N 】 แปลว่า: คำอรรถาธิบาย
various 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งแตกต่างกัน , หลากหลาย, ต่างชนิด, ต่างประเภท, สารพัด , different; diverse ตรงข้ามกับalike; same; uniform
variously 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างแตกต่างกัน , อย่างหลากหลาย
variousness 【 N 】 แปลว่า: ความแตกต่างกัน , ความหลากหลาย
varlet 【 N 】 แปลว่า: คนใช้ , คนรับใช้ , servant; valet
varnish 【 N 】 แปลว่า: น้ำมันขัดเงา , น้ำมันเคลือบเงา, น้ำมันชักเงา , enamel; lacquer; wax
varnish 【 VT 】 แปลว่า: ใส่น้ำมันขัดเงา , ใส่น้ำมันเคลือบเงา, เคลือบเงา , coat; gloss; polish; wax
varnisher 【 N 】 แปลว่า: สารขัดเงา
varsity 【 N 】 แปลว่า: ทีมตัวแทนมหาวิทยาลัย (กีฬา) , sports team
vary 【 VI 】 แปลว่า: ปรวนแปร , แปรปรวน, ผันแปร, แตกต่าง , alter; change; differ; fluctuate ตรงข้ามกับfixed; mootonous
vary 【 VT 】 แปลว่า: เปลี่ยนแปลง , ทำให้แตกต่าง, ทำให้แปรปรวน, ทำให้หลากหลาย , alter; change; diverge ตรงข้ามกับretain; stabilize
vary between 【 PHRV 】 แปลว่า: เปลี่ยนแปลงระหว่าง , ผันผวนระหว่าง
vary from 【 PHRV 】 แปลว่า: เปลี่ยนแปลงจาก , ผันแปรจาก , range from; run from
vary in 【 PHRV 】 แปลว่า: แตกต่างกันในเรื่อง
vary with 【 PHRV 】 แปลว่า: เพราะ , แตกต่างกันเนื่องจาก
vas- 【 PRF 】 แปลว่า: หลอด , ท่อ , vaso-
vas 【 N 】 แปลว่า: หลอด , ท่อ , duct; vessel
vas deferens 【 N 】 แปลว่า: ท่อนำอสุจิ
vasa 【 N 】 แปลว่า: คำนามพหูพจน์ของ va
vasa deferentia 【 N 】 แปลว่า: ท่อนำอสุจิ
vascular 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับท่อหรือหลอด , ประกอบด้วยท่อหรือหลอด , vessel
vascularity 【 N 】 แปลว่า: การมีหลอดหรือท่อ
vascularize 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้มีหลอดหรือท่อ
vase 【 N 】 แปลว่า: แจกัน , ขวด, กระถาง, ภาชนะทรงสูง , jar; pottery; urn
vasectomize 【 VT 】 แปลว่า: ตัดและผูกท่อนำอสุจิ
vasectomy 【 N 】 แปลว่า: การทำหมันด้วยการตัดและผูกท่อนำอสุจิ
Vaseline 【 N 】 แปลว่า: ยี่ห้อสินค้า , วาสลีน
vaso- 【 PRF 】 แปลว่า: หลอด , ท่อ , vas-; vaso
vassal 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับศักดินา , เกี่ยวกับการเป็นทาส , feudal; liege
vassal 【 N 】 แปลว่า: เจ้าของที่ดิน (ในระบบศักดินาของยุคกลาง) , ขุนนางศักดินา
vassalage 【 N 】 แปลว่า: การมีศักดินา , การเป็นทาส , dependency; slavery; bondage
vast 【 ADJ 】 แปลว่า: ใหญ่โต , มโหฬาร, กว้างใหญ่ , big; boundless; enormous; huge ตรงข้ามกับlittle; small; tiny
vastitude 【 N 】 แปลว่า: ความใหญ่โตมาก , ความกว้างขวางมาก, ความมากมาย, ความมหึมา, ความกว้างใหญ่ไพศาล
vastity 【 N 】 แปลว่า: ความใหญ่โตมาก , ความกว้างขวางมาก, ความมากมาย, ความมหึมา, ความไพศาล , gigantism
vastly 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างกว้างขวางมาก , อย่างใหญ่โต
vastness 【 N 】 แปลว่า: ความใหญ่โต , ความมโหฬาร , enormity; huimmensity
VAT 【 ABBR 】 แปลว่า: ภาษีมูลค่าเพิ่ม (คำย่อของ value added tax) , V.A.T
vat 【 N 】 แปลว่า: ถังหรือภาชนะใส่น้ำขนาดใหญ่ , vessel; tub; barrel
vat 【 N 】 แปลว่า: ภาชนะขนาดใหญ่ , ถังใหญ่, หม้อ, โอ่ง, ตุ่ม , barrel; cistern; keg; tank
vat 【 VT 】 แปลว่า: ใส่ภาชนะขนาดใหญ่ , ใส่ถังใหญ่, ใส่หม้อ
Vatican 【 N 】 แปลว่า: สำนักวาติกันซึ่งเป็นที่ประทับพระสันตะปาปา , รัฐบาลของสันตะปาปา , Rome; papal palace
Vatican City 【 N 】 แปลว่า: เมืองวาติกันของกรุงโรม
Vaticanism 【 N 】 แปลว่า: นโยบายและอำนาจของสันตะปาปา
vau 【 N 】 แปลว่า: อักษรฮิบรูตัวที่ 6 , vav; waw
vaudeville 【 N 】 แปลว่า: รายการแสดงหลากหลาย , เช่น ร้องเพลง เต้นรำ และตลก (ได้รับความนิยมในช่วงปลายศตวรรษที่19 และ ต้นศตวรรษที่ 20)
vaudeville show 【 N 】 แปลว่า: รายการแสดงซึ่งมีหลากหลายแบบสลับกัน , variety show
vault into 【 PHRV 】 แปลว่า: กระโดดขึ้นขี่ม้า
vault over 【 PHRV 】 แปลว่า: กระโดดข้ามโดยเอามือยัน
vault1 【 N 】 แปลว่า: หลังคาโค้ง , สิ่งที่มีลักษณะคล้ายหลังคาโค้ง
vault1 【 VT 】 แปลว่า: สร้างหรือมุงหลังคาโค้ง , ทำให้เป็นหลังคาโค้ง
vault2 【 N 】 แปลว่า: การกระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง , การกระโดดค้ำถ่อ , hop; jump; leap; spring
vault2 【 VT 】 แปลว่า: กระโดดโดยเอามือยันพื้น , เขย่ง, หกคะเมน, กระโดดข้าม , jump; leap; spring
vaulting 【 N 】 แปลว่า: การทำเป็นหลังคาโค้ง , การทำเป็นเพดานโค้ง
vaulting horse 【 N 】 แปลว่า: อุปกรณ์ม้าขวางในกีฬายิมนาสติก , ม้าขวาง
vaunt 【 N 】 แปลว่า: การคุยโว , การคุยโอ้อวด, การคุยโต , avowal; brag
vaunt 【 VI 】 แปลว่า: คุยโว , คุยโอ้อวด, คุยโม้ , boast; crow ตรงข้ามกับdisavow; disclaim
vaunt 【 VT 】 แปลว่า: คุยโว , คุยโอ้อวด, คุยโม้ , boast; crow; strut ตรงข้ามกับdisavow; disclaim
vaunter 【 N 】 แปลว่า: คนคุยโอ้อวด
vauntingly 【 ADV 】 แปลว่า: ซึ่งโอ้อวด
vav 【 N 】 แปลว่า: อักษรฮิบรูตัวที่ 6 , vau; waw
VCR 【 ABBR 】 แปลว่า: คำย่อของ videocassette recorder
VD 【 ABBR 】 แปลว่า: คำย่อของ venereal disease
VDU 【 ABBR 】 แปลว่า: คำย่อของ video display unit
V-E Day 【 N 】 แปลว่า: วันประกาศชัยชนะของพันธมิตรต่อเยอรมันในยุโรป , ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 (ตรงกับวันที่ 8 พฤษภาคม ค.ศ.1945)
V-E Day 【 N 】 แปลว่า: วันแห่งชัยชนะของฝ่ายพันธมิตร (8 พ.ค ปีค.ศ.1945)
veal 【 N 】 แปลว่า: เนื้อลูกวัว , ลูกวัวที่เลี้ยงไว้เป็นอาหาร , beef
vector 【 N 】 แปลว่า: เส้นสมมุติหรือลูกศรสมมุติแสดงปริมาณและทิศทาง , เวคเตอร์ , direction; heading
vector 【 N 】 แปลว่า: สัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะของโรค
vectorial 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับ vector
Veda 【 N 】 แปลว่า: คัมภีร์พระเวทในศาสนาฮินดู
vedette 【 N 】 แปลว่า: เรือลาดตระเวน , หน่วยสอดแนม , night watch; sentinel; sentry
Vedic 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับคัมภีร์พระเวทในศาสนาฮินดู
vee 【 N 】 แปลว่า: สิ่งที่เป็นรูปตัววี (V) , อักษรวี
vee-jay 【 N 】 แปลว่า: วีเจ (คำย่อของ video jockey และสัญลักษณ์ย่อคือ VJ) , พิธีกรรายการเพลงทางโทรทัศน์, ผู้ดำเนินรายการประเภทมิวสิควิดีโอทางโทรทัศน์หรือดิสโก้เทค (คำไม่เป็นทางการ)
veejay 【 SL 】 แปลว่า: ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ (โดยเฉพาะรายการมิวสิกวิดีโอ) (คำย่อของ video jockey) , วีเจ , V.J.; video jock
veena 【 N 】 แปลว่า: เครื่องดนตรีประเภทสายของอินเดีย , vina
veep 【 N 】 แปลว่า: รองประธานาธิบดี (คำสแลง)
veer 【 N 】 แปลว่า: การเปลี่ยนทิศทาง , การหัน, การหันเห, การเบี่ยงเบน
veer 【 VI 】 แปลว่า: หันเห , เบน, เห, เบน, เปลี่ยนทิศทาง , deviate; diverge; turn
veer 【 VT 】 แปลว่า: คลายหรือผ่อน (เชือกหรือโซ่)
veer from 【 PHRV 】 แปลว่า: หันทิศทางไปจาก (เล็กน้อย) , เหไปจาก
veer from 【 PHRV 】 แปลว่า: เปลี่ยนพฤติกรรมจาก (เล็กน้อย)
veer off 【 PHRV 】 แปลว่า: (เครื่องบิน) เปลี่ยนทิศทาง (แยก) ออกจากกัน , ออกจากกลุ่ม, หันออกจากกลุ่ม , peel away; peel off
veer round 【 PHRV 】 แปลว่า: (เรือ) หันทิศ , เปลี่ยนทิศ
veer round 【 PHRV 】 แปลว่า: (ลม) เปลี่ยนทิศ
veer to 【 PHRV 】 แปลว่า: หันไปทาง , เปลี่ยนทิศไปทาง , turn to
veg 【 N 】 แปลว่า: ผัก (คำไม่เป็นทางการของ vegetable หรือ vegetables) , อาหารจำพวกผัก, พืชผัก
Vega 【 N 】 แปลว่า: ดาวสว่างสุกใสที่สุดในกลุ่มดาวพิณ
vegan 【 N 】 แปลว่า: ผู้ยึดถือลัทธิมังสวิรัติ (คำย่อของ vegetarian) , คนกินเจ , veggie
veganism 【 N 】 แปลว่า: การเป็นมังสวิรัติ , การกินเจ
vegetable 【 N 】 แปลว่า: ผัก , พืชผัก , veggie; plant
vegetal 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับพืชผัก , ซึ่งเป็นพืชผัก
vegetarian 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่กินเนื้อสัตว์ , ซึ่งกินมังสวิรัติ
vegetarian 【 N 】 แปลว่า: คนที่กินแต่ผักเป็นอาหาร , คนที่ไม่กินเนื้อสัตว์, คนกินมังสวิรัติ
vegetarianism 【 N 】 แปลว่า: การไม่รับประทานเนื้อสัตว์ , การรับประทานแต่พืชผักเป็นอาหาร , temperance
vegetate 【 VI 】 แปลว่า: อยู่เฉยๆ ไม่ทำอะไร , อยู่นิ่งๆ, ไม่สนใจสิ่งต่างๆ รอบตัว , idle; laze ตรงข้ามกับlabor; work
vegetation 【 N 】 แปลว่า: การเติบโตแบบพืชผัก , การมีสภาพแบบพืชผัก
vegetation 【 N 】 แปลว่า: พืช , พืชผัก , plants; shrubs; herbage
vegetational 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับพืชผัก
vegetative 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่สามารถพูด คิดหรือเคลื่อนไหวได้ (ทางการแพทย์) , ซึ่งเป็นอัมพาต
vegetative 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งเจริญเติบโตขึ้นเป็นพืช , เหมือนพืชผัก , herbaceous; vegetal; verdant
veggie 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับพืชผัก , vegie; vegetarian
veggie 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับผัก , เกี่ยวกับมังสวิรัติ , vegie
veggie 【 N 】 แปลว่า: นักมังสวิรัติ , คนกินแต่ผักเป็นอาหาร, คนถือศีลกินเจ , vegetarian
veggie 【 N 】 แปลว่า: ผัก , พืชผัก , plant; vegetable
veggie 【 SL 】 แปลว่า: คนกินเจ , ผู้กินแต่อาหารจำพวกผัก
veggie 【 SL 】 แปลว่า: คนที่ไม่กินเนื้อสัตว์
veggy 【 SL 】 แปลว่า: คนเหน็ดเหนื่อย , คนหมดแรง, คนอ่อนเพลีย
veggy 【 SL 】 แปลว่า: คนกินเจ , ผู้กินแต่อาหารจำพวกผัก
vehemence 【 N 】 แปลว่า: ความเร่าร้อน , ความแรงกล้า, ความรุนแรง , fervor; frenzy; violence ตรงข้ามกับcalm; cool
vehemency 【 N 】 แปลว่า: ความเร่าร้อน
vehement 【 ADJ 】 แปลว่า: เร่าร้อน , รุนแรง , ardent; passionate; strong ตรงข้ามกับapathetic
vehemently 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างรุนแรง , อย่างรุ่มร้อน , fiercely; violently
vehicle 【 N 】 แปลว่า: ยานพาหนะ , รถ, พาหนะ, ยานยนต์, สิ่งขับเคลื่อน , converyance; transport
vehicle 【 N 】 แปลว่า: สื่อกลาง , สื่อนำ, สิ่งที่นำไปสู่ความสำเร็จ ความเชื่อหรืออื่นๆ , channel; means; medium
vehicular 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับยานพาหนะ , ซึ่งเป็นพาหนะ
veil 【 N 】 แปลว่า: ผ้าคลุมหน้า , ผ้าโพกศีรษะ, ผ้าคลุมของนักบวชหญิง, สิ่งที่คลุมหน้า , camouflage; shroud
veil 【 N 】 แปลว่า: สิ่งบดบัง , สิ่งปกคลุม
veil 【 VI 】 แปลว่า: คลุมหน้า , โพกศีรษะ , cover; disguise; hide; mask
veil 【 VT 】 แปลว่า: คลุม , โพกไว้, บดบัง, ปกคลุม , cover; disguise; hide; mask ตรงข้ามกับuncover; reveal
veiled 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งมีผ้าคลุมหน้า , ซึ่งมีสิ่งบดบัง, ซึ่งไม่เปิดเผย, ซึ่งไม่แสดงออกโดยตรง , cloaked; eclipsed
vein 【 N 】 แปลว่า: เส้นเลือดดำ , เส้นโลหิตดำ , artery; capillary; duct; venule
veinal 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับเส้นโลหิตดำ
velar 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับเพดานอ่อน
velarization 【 N 】 แปลว่า: การออกเสียงโดยเอาด้านหลังของลิ้นแตะเพดานอ่อน , การออกเสียงเพดานอ่อน
velarize 【 VT 】 แปลว่า: ออกเสียงโดยเอาด้านหลังของลิ้นแตะเพดานอ่อน
veld 【 N 】 แปลว่า: ทุ่งหญ้าทางตอนใต้ของทวีปแอฟริกา , veldt
vellum 【 N 】 แปลว่า: หนังแกะ แพะหรือลูกวัวที่ใช้เขียนหนังสือในสมัยก่อน , parchment; leather
vellum 【 N 】 แปลว่า: กระดาษหนังเนื้อเรียบอย่างดีสำหรับเขียนหนังสือ
velocipede 【 N 】 แปลว่า: รถจักรยานสองล้อหรือสามล้อในสมัยก่อน , bicycle; tricycle
velocity 【 N 】 แปลว่า: ความเร็ว , ความรวดเร็ว , rapidity; speed; swiftness; quickness; rapidity
velocity 【 N 】 แปลว่า: อัตราความเร็ว
velour 【 N 】 แปลว่า: ผ้าเนื้อหนาคล้ายกำมะหยี่ , velvet; shag
velum 【 N 】 แปลว่า: เพดานอ่อนของปาก , soft palate
velum 【 N 】 แปลว่า: เยื่อกั้นบางๆ ของพืช , เยื่อหุ้มบางๆ ของพืช
velvet 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งทำด้วยกำมะหยี่ , ซึ่งเหมือนกำมะหยี่
velvet 【 N 】 แปลว่า: ผ้าฝ้าย , ผ้าไหม, ผ้ากำมะหยี่, สิ่งทอที่คล้ายกำมะหยี่
velveteen 【 N 】 แปลว่า: ผ้ากำมะหยี่เทียม , ผ้าฝ้ายที่คล้ายกำมะหยี่
velvety 【 ADJ 】 แปลว่า: นุ่มเหมือนกำมะหยี่ , เหมือนกำมะหยี่, ลื่นและมัน , silky; smooth
velvety 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งมีรสชาตินุ่ม
venal 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งติดสินบนได้ , เกี่ยวกับการให้สินบน , corruptible; bribable; dishonest; purchasable ตรงข้ามกับincorruptible; honorable
venal 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งเป็นบาป , ชั่วร้าย , sinful; evil; immoral ตรงข้ามกับmoral; pious; pure
venality 【 N 】 แปลว่า: การรับสินบน , การติดสินบน, การให้เงินใต้โต๊ะ , corruption; mercenary; dishonorable
venally 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างไม่ซื่อสัตย์ , อย่างละโมบ, โดยรับสินบน
venation 【 N 】 แปลว่า: ลวดลายเส้นซึ่งอยู่บนปีกของแมลงหรือใบไม้ , ลายเส้น
venational 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับลวดลายเส้นซึ่งอยู่บนปีกของแมลงหรือใบไม้
vend 【 VI 】 แปลว่า: เร่ขายสินค้าตามท้องถนน , hawk; peddle
vend 【 VT 】 แปลว่า: เร่ขายสินค้าตามท้องถนน , hawk; peddle
vendace 【 N 】 แปลว่า: ปลาสีขาวเล็กแถบตะวันตกเฉียงเหนือของยุโรปและรัสเซีย
vendee 【 N 】 แปลว่า: ผู้ซื้อ , consignee; purchaser; transferee
vender 【 N 】 แปลว่า: คนขายของ , ผู้ขาย, ผู้จำหน่าย , consignor; vendor; seller
vendetta 【 N 】 แปลว่า: ความพยาบาท , ความอาฆาต, ความบาดหมาง, การทะเลาะเบาะแว้ง, การโต้เถียง , feud; rivalry; contention
vendible 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่ขายได้ , ที่จำหน่ายได้ , marketable; vendable
vendible 【 N 】 แปลว่า: สิ่งที่ขายได้ , สิ่งที่จำหน่ายได้
vending machine 【 N 】 แปลว่า: เครื่องจำหน่ายสินค้าแบบหยอดเหรียญ , ตู้ขายสินค้าแบบหยอดเหรียญ
vendor 【 N 】 แปลว่า: ผู้ขาย , ผู้จำหน่าย, คนขายของ , seller; vender
vendue 【 N 】 แปลว่า: การเร่ขาย , การขายทอดตลาด , auction; public sale
veneer 【 N 】 แปลว่า: แผ่นไม้หรือพลาสติกบางๆ ที่ใช้ประกบแผ่นไม้ , coating; covering; top dressing
veneer 【 N 】 แปลว่า: การหลอกลวง , การแอบซ่อน, การปิดบัง , facade; semblance
veneer 【 N 】 แปลว่า: ไม้อัด , ไม้ที่อัดด้วยกาวเป็นชั้นๆ
veneer 【 VT 】 แปลว่า: ประกบแผ่นไม้หรือพลาสติกบนหน้าไม้ , coat
veneerer 【 N 】 แปลว่า: ผู้ประกบแผ่นไม้บนหน้าไม้
venerability 【 N 】 แปลว่า: การประกบแผ่นไม้บนหน้าไม้
Venerable 【 N 】 แปลว่า: คำเรียกนำหน้าชื่อบุคคลที่น่านับถือ
venerable 【 ADJ 】 แปลว่า: แก่มาก (คำไม่เป็นทางการ ค่อนข้างให้ความหมายไปในทางตลกขบขัน) , เก่าแก่, โบราณ , ancient; extremely old ตรงข้ามกับmodern; new
venerable 【 ADJ 】 แปลว่า: น่าเคารพนับถือ , ซึ่งควรแก่การยกย่อง, น่ายกย่อง , august; respceted; reverend
venerableness 【 N 】 แปลว่า: ความน่าเคารพ , antiquity; holiness
venerate 【 VT 】 แปลว่า: เคารพ , นับถือ, แสดงความเคารพ , honour; respect ตรงข้ามกับdishonor; disrespect
venerated 【 ADJ 】 แปลว่า: ศักดิ์สิทธิ์ , น่าเคารพนับถือ, น่าเลื่อมใส
veneration 【 N 】 แปลว่า: ความเคารพ , ความเลื่อมใส, ความนับถือ, การแสดงความเคารพ, การแสดงความนับถือ , admiration; estimation; favor; respect ตรงข้ามกับdisrespect; contempt
venereal 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับกามโรค , เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
venereal disease 【 N 】 แปลว่า: กามโรค , โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เช่น ซิฟิลิส
Venetian 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับกรุงเวนิส (ประเทศอิตาลี) , เกี่ยวกับชาวเวนิส ภาษา หรือวัฒนธรรมของชาวเวนิส
Venetian 【 N 】 แปลว่า: ชาวเวนิส
Venezuela 【 N 】 แปลว่า: เวเนซุเอลา (มีชื่อทางการ Republic of Venezuela)
Venezuela 【 N 】 แปลว่า: ประเทศเวเนซุเอลา (มีชื่อทางการ Republic of Venezuela)
venge 【 VT 】 แปลว่า: แก้แค้น (คำโบราณ) , ล้างแค้น
vengeance 【 N 】 แปลว่า: การแก้แค้น , การล้างแค้น, การอาฆาต, ความพยาบาท , revenge; retribution ตรงข้ามกับforgiveness; mercy; reconciliation
vengeful 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งอยากแก้แค้น , ซึ่งคิดแค้น, ซึ่งอาฆาต, ซึ่งผูกใจเจ็บ , revengeful; spiteful
venial 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งยกโทษให้ได้ , ซึ่งอภัยให้ได้, ซึ่งสมควรจะให้อภัย , excusable; pardonable; forgivable
Venice 【 N 】 แปลว่า: เวนิส (ในประเทศอิตาลี)
Venice 【 N 】 แปลว่า: กรุงเวนิส (ในประเทศอิตาลี)
venison 【 N 】 แปลว่า: เนื้อกวาง
venom 【 N 】 แปลว่า: ความโกรธ , ความเกลียดชัง, สิ่งชั่วร้าย , acrimony; malice; spite ตรงข้ามกับfellowship; benevolence; love
venom 【 N 】 แปลว่า: พิษจากการถูกสัตว์กัดต่อย , พิษสัตว์, สิ่งที่มีพิษ , bane; poison; toxin
venomous 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งมีพิษ , ซึ่งอาบไปด้วยพิษ , noxious; poisonous; toxic; virulent
venomous 【 ADJ 】 แปลว่า: เต็มไปด้วยความโกรธหรือความเกลียดชัง , เต็มไปด้วยความชั่วร้าย , ferocious; malicious; vicious
venous 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับเส้นโลหิตดำ , เกี่ยวกับเส้นเลือดดำ
vent on 【 PHRV 】 แปลว่า: ระบายอารมณ์กับ , upon , take out of; take out on; work off on
vent one’s spleen 【 IDM 】 แปลว่า: ระบายความโกรธโดยด่าว่าโวยวายใส่ผู้อื่น
vent one’s spleen 【 SL 】 แปลว่า: โกรธ , เคือง, ไม่พอใจ
vent1 【 N 】 แปลว่า: วิธีระบายอารมณ์ , การระบายอารมณ์
vent1 【 N 】 แปลว่า: ช่องลม , ช่องระบายอากาศ, ท่อลม, ท่อแอร์ , duct; opening; outlet; ventilator
vent1 【 N 】 แปลว่า: ช่องขับถ่าย , ทวาร, รูเปิดสำหรับขับถ่าย
vent1 【 N 】 แปลว่า: ช่องเปิดหรือรอยแตกของเปลือกโลกเนื่องจากภูเขาไฟระเบิด
vent1 【 VT 】 แปลว่า: แสดงออก , ปล่อยอารมณ์, ระบายอารมณ์
vent1 【 VT 】 แปลว่า: ทำช่องระบายออก , ระบายออก, ถ่ายออก, ขับออก , discharge; emit; empty; release ตรงข้ามกับfill
vent2 【 N 】 แปลว่า: การออกเสียง , การเปล่งเสียง , utter
ventage 【 N 】 แปลว่า: รูเปิดเล็กๆ , ช่องเปิดเล็กๆ, ทางออกเล็กๆ
ventiduct 【 N 】 แปลว่า: ท่อลม , ช่องระบายลม, ท่อระบาย , vent
ventifact 【 N 】 แปลว่า: หินที่เกิดจากการทับถมของทรายที่พัดมากับลม , แร่หิน
ventilate 【 VT 】 แปลว่า: ระบายลม , ถ่ายเทอากาศ, ระบายอากาศ, ทำทางระบายอากาศ, ทำให้อากาศเข้าได้ , aerate; freshen
ventilate 【 VT 】 แปลว่า: ระบายอารมณ์ , ระบายความรู้สึก , divulge
ventilation 【 N 】 แปลว่า: การระบายลม , การระบายอากาศ , airing; freshening; circulating air
ventilative 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งมีอากาศถ่ายเท , ซึ่งมีลมถ่ายเท
ventilator 【 N 】 แปลว่า: เครื่องระบายอากาศ , อุปกรณ์ระบายอากาศ, ช่องระบายลม , fan; blower; cooler; air-conditioner
ventilatory 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งระบายอากาศ , เกี่ยวกับการระบายอากาศ
ventral 【 ADJ 】 แปลว่า: ตามช่องท้อง , เกี่ยวกับช่องท้อง, เกี่ยวกับพุง , abdominal; internal
ventral 【 N 】 แปลว่า: บริเวณช่องท้อง , บริเวณท้องหรือพุง
ventral 【 N 】 แปลว่า: ครีบท้อง
ventrally 【 ADV 】 แปลว่า: ตามช่องท้อง
ventricle 【 N 】 แปลว่า: ช่องในร่างกาย , โพรงในร่างกาย, โพรงสมอง
ventricle 【 N 】 แปลว่า: หัวใจห้องล่าง , ห้องล่างของหัวใจ
ventricular 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับหัวใจห้องล่าง
ventriloquial 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับการพากย์เสียง
ventriloquially 【 ADV 】 แปลว่า: โดยดัดแปลงเสียง
ventriloquism 【 N 】 แปลว่า: การพากย์เสียง , การดัดแปลงเสียง, ศิลปะการดัดแปลงเสียง
ventriloquist 【 N 】 แปลว่า: นักพากย์ , นักแปลงเสียง
ventriloquistic 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับการพากย์เสียง
ventriloquistically 【 ADV 】 แปลว่า: โดยดัดแปลงเสียง
ventriloquize 【 VI 】 แปลว่า: พากย์เสียง , ดัดเสียง
ventriloquy 【 N 】 แปลว่า: การพากย์เสียง , การดัดแปลงเสียง
venture 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับการเสี่ยงภัย , เกี่ยวกับการผจญภัย
venture 【 N 】 แปลว่า: ธุริกิจเสี่ยงแต่สามารถทำกำไรได้ , business; enterprise
venture 【 N 】 แปลว่า: การเสี่ยงภัย , การผจญภัย
venture 【 VT 】 แปลว่า: เสี่ยงภัย , ผจญภัย , risk; stake
venture forth 【 PHRV 】 แปลว่า: ผจญภัย , เสี่ยงภัย (อย่างกล้าหาญ)
venture on 【 PHRV 】 แปลว่า: เสี่ยงภัย , upon
venture out 【 PHRV 】 แปลว่า: ออกไปข้างนอก (ท่ามกลางสภาพอากาศไม่ดี) , เสี่ยงกับอากาศ
venturer 【 N 】 แปลว่า: คนเสี่ยงภัย , ผู้เสี่ยงภัย
venturesome 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งชอบเสี่ยง , ซึ่งชอบผจญภัย , adventurous; risky; venturous
venturous 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งชอบเสี่ยง , ซึ่งชอบผจญภัย , advanturous; venturesome
venturously 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างชอบผจญภัย
venturousness 【 N 】 แปลว่า: ความชอบผจญภัย
venue 【 N 】 แปลว่า: สถานที่มีการกระทำผิดกฎหมาย (ทางกฎหมาย) , สถานที่ก่ออาชญากรรม
venue 【 N 】 แปลว่า: สถานที่ผู้คนมาพบปะหรือชุมนุมกัน , สถานที่ผู้คนมาทำกิจกรรมร่วมกัน , haunt; meeting place
venular 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับเส้นเลือดฝอย
venule 【 N 】 แปลว่า: เส้นเลือดฝอย
Venus 【 N 】 แปลว่า: ดาววีนัส , ดาวเคราะห์ดวงที่สองในระบบสุริยจักรวาล
Venus 【 N 】 แปลว่า: เทพวีนัส (เทพแห่งความงาม)
Venus’s-flytrap 【 N 】 แปลว่า: พืชจำพวก Dionaea muscipulaจับแมลงเป็นอาหาร , insectivorous plant
veracious 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งพูดความจริง , ซึ่งมีวาจาสัตย์, ซื่อสัตย์ , honest; truthful ตรงข้ามกับdishonest; mendacious
veraciously 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างมีวาจาสัตย์
veraciousness 【 N 】 แปลว่า: การมีวาจาสัตย์
veracity 【 N 】 แปลว่า: ความสัตย์จริง , ความซื่อตรง, ความถูกต้อง, การพูดความจริง , accuracy; truthfulness ตรงข้ามกับdeception; falsehood
veranda 【 N 】 แปลว่า: ระเบียง , เฉลียง, นอกชาน , porch; balcony
verandah 【 N 】 แปลว่า: ระเบียง , เฉลียง, นอกชาน , porch; balcony
verb 【 N 】 แปลว่า: คำกริยา , กริยา, ภาคแสดงของประโยค
verbal 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่ใช้คำพูด , ที่ประกอบด้วยคำพูด , oral; vocal; vocalized; articulated ตรงข้ามกับunvoiced; unexpressed; unsaid
verbal diarrhoea 【 SL 】 แปลว่า: พูดพล่าม , พูดไม่หยุด
verbal noun 【 N 】 แปลว่า: คำนามที่มาจากคำกริยา , เช่น คำกริยาที่นำหน้าด้วย to (เช่น to dance) และการทำคำกริยาให้เป็นคำนามโดยเติม -ing (เช่น dancing)
verbalization 【 N 】 แปลว่า: การแสดงความรู้สึกหรือความคิดเป็นคำพูด , expression; utterance
verbalize 【 VT 】 แปลว่า: แสดงความรู้สึกหรือความคิดเป็นคำพูด , articulate; speak; vocaliize ตรงข้ามกับsilence
verbalize 【 VT 】 แปลว่า: เปลี่ยนให้เป็นคำกริยา , ผันให้เป็นคำกริยา , verbify
verbalizer 【 N 】 แปลว่า: ผู้แสดงความรู้สึกหรือความคิดเป็นคำพูด , ผู้พูด
verbally 【 ADV 】 แปลว่า: ทางคำพูด , โดยคำพูด , lexically; orally; word for word; literally; spoken
verbatim 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งมีลักษณะคำต่อคำ , ซึ่งตรงตามตัวอักษร , letter-for-letter; line-for-line; word-for-word ตรงข้ามกับparaphrased
verbatim 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างคำต่อคำ , ตามตัวอักษร , literally; word for word
verbiage 【 N 】 แปลว่า: การใช้ภาษาฟุ่มเฟือย , ลักษณะการพูดแบบน้ำท่วมทุ่ง , verbosity; wordiness; waffle
verbid 【 N 】 แปลว่า: คำที่สร้างมาจากคำกริยา , verbal
verbify 【 VT 】 แปลว่า: เปลี่ยนให้เป็นคำกิริยา , ผันให้เป็นคำกิริยา , verbalize
verbose 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งใช้ถ้อยคำมากเกินไป , ซึ่งใช้ภาษาฟุ่มเฟือย, ซึ่งใช้คำมากเกินไป , wordy; prolix; talkative ตรงข้ามกับlaconic
verbosely 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างใช้ถ้อยคำมากเกินไป , wordily; lengthily; oratorically; talkatively
verboseness 【 N 】 แปลว่า: การใช้ถ้อยคำมากเกินไป , loquacity; grarrulity
verbosity 【 N 】 แปลว่า: การใช้ถ้อยคำมากเกินไป , wordiness; loquacity; prolixity
verdancy 【 N 】 แปลว่า: ความเขียวขจี , greensward
verdant 【 ADJ 】 แปลว่า: เขียวขจี , ขจี, เขียวชอุ่ม, มีสีเขียว , lush
verdantly 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างเขียวขจี
verdict 【 N 】 แปลว่า: การตัดสินใจ , การให้ข้อคิดเห็นหลังการไตร่ตรองแล้ว , decision
verdict 【 N 】 แปลว่า: คำตัดสินของคณะลูกขุน , คำพิพากษา, คำตัดสินสุดท้าย , judgement; finding
verdigris 【 N 】 แปลว่า: น้ำเงินบนผิวภาชนะทองเหลือง , สนิมเขียว , ทองแดง
verdure 【 N 】 แปลว่า: พืชสีเขียว , ความเขียวสด, สีเขียวขจี , greenery; viridity
verdurous 【 ADJ 】 แปลว่า: เขียวขจี , เขียวชอุ่ม , greenish; lush; verdant
verdurousness 【 N 】 แปลว่า: ความเขียวขจี
verge on 【 PHRV 】 แปลว่า: อยู่ติดกับ , upon , ต่อกับ abut on; border on
verge on 【 PHRV 】 แปลว่า: เกือบจะ , upon , เหมือนกับ border on; touch on
verge1 【 N 】 แปลว่า: ริม (ถนน, ทางเดิน) , ขอบ, ปาก (ผา, สระ, เหว) , edge; kerb; margin; rim ตรงข้ามกับbody; center; inside
verge1 【 VT 】 แปลว่า: ใกล้จะ , จวนจะ, ใกล้เข้าสู่, เกือบจะ , brink
verge2 【 VI 】 แปลว่า: มีแนวโน้ม , โน้มเอียง, เอียง, ลาด
verger 【 N 】 แปลว่า: ผู้ดูแลโบสถ์ , เจ้าหน้าที่ถือคทานำหน้าพระ , church; officer
veridical 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งเป็นจริง , จริงแท้, เป็นความจริง , real; truthful
veridicality 【 N 】 แปลว่า: การบอกความจริง , honesty
veridically 【 ADJ 】 แปลว่า: อย่างเป็นจริง , อย่างเป็นจริง
verifiability 【 N 】 แปลว่า: การพิสูจน์ความจริงได้ , การตรวจสอบได้, การยืนยันได้
verifiable 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งพิสูจน์ความจริงได้ , ซึ่งตรวจสอบได้, ซึ่งยืนยันได้ , probable; testable; verifying
verifiableness 【 N 】 แปลว่า: การรพิสูจน์ความจริงได้ , การตรวจสอบได้
verifiably 【 ADJ 】 แปลว่า: อย่างพิสูจน์ความจริงได้ , อย่างตรวจสอบได้, อย่างยืนยันได้
verification 【 N 】 แปลว่า: การพิสูจน์ความจริง , การยืนยันความเป็นจริง, หลักฐานพิสูจน์ความจริง , attestation; affirmation; proof ตรงข้ามกับcontradiction; fallacy; invalidity
verificative 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งพิสูจน์ความจริงได้
verifier 【 N 】 แปลว่า: ผู้พิสูจน์ความจริง
verify 【 VT 】 แปลว่า: พิสูจน์ว่าเป็นความจริง , ตรวจสอบความจริง , check; corroborate ตรงข้ามกับcontradict; repudiate
verify 【 VT 】 แปลว่า: ยืนยันความถูกต้อง , ยืนยันว่าเป็นจริง , ascertain; confirm ตรงข้ามกับdeny; disprove
verily 【 ADV 】 แปลว่า: โดยความเป็นจริง (คำโบราณ) , อย่างแท้จริง, อย่างไม่ต้องสงสัย , truthfully; truly
verisimilar 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งดูเหมือนจริง , ซึ่งมีมูลความจริง
verisimilitude 【 N 】 แปลว่า: ความคล้ายกัน , สิ่งที่น่าเป็นจริง , appearance; plausibility; likelihood; likelihood; truth ตรงข้ามกับimplausibility; unbelievability
verisimilitudinous 【 ADJ 】 แปลว่า: คล้ายกัน
verism 【 N 】 แปลว่า: หลักการยึดถือความจริง (ทางวรรณคดี) , realism
veristic 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับหลักยึดถือความจริง (ในทางศิลปะหรือวรรณคดี)
veritable 【 ADJ 】 แปลว่า: จริง , เป็นจริง, แท้จริง , real; true; genuine; unquestionable
veritableness 【 N 】 แปลว่า: ความเป็นจริง
veritably 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างเป็นจริง , really
verity 【 N 】 แปลว่า: ความเป็นจริง , เรื่องจริง , actuality; reality; truth; versimilitude
vermi- 【 PRF 】 แปลว่า: หนอน , หนอนพยาธิ , worm
vermicelli 【 N 】 แปลว่า: เส้นหมี่อิตาเลียนคล้ายเส้นสปาเก็ตตี้ , pasta
vermicidal 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งใช้ฆ่าหนอน , ซึ่งฆ่าพยาธิ
vermicide 【 N 】 แปลว่า: ยาฆ่าหนอน , ยาถ่ายพยาธิ, ยาขับพยาธิ, สารทำลายหนอนพยาธิ
vermicular 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งคดเคี้ยวไปมา , ที่มีรูปร่างเหมือนหนอน
vermiculate 【 VT 】 แปลว่า: ซึ่งคดเคี้ยวไปมาคล้ายตัวหนอน , ซึ่งโค้งงอจนเป็นเส้นตรง , simuous; wary line
vermiform 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งมีลักษณะคล้ายหนอน , ซึ่งคดเคี้ยว , eelike; wormlike; shaky
vermiform appendix 【 N 】 แปลว่า: ไส้ติ่ง
vermifugal 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งขับพยาธิ
vermifuge 【 N 】 แปลว่า: ยาถ่ายพยาธิ , helminthic
vermilion 【 N 】 แปลว่า: สีแดงชาด , สีแดงสดใส, สีเวอร์มิลเลียน , vermillion
vermillion 【 N 】 แปลว่า: สีแดงชาด , สีแดงสดใส, สีเวอร์มิลเลียน , vermilion
vermin 【 N 】 แปลว่า: พยาธิหรือสัตว์ที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตอื่น , ศัตรูพืช
vermination 【 N 】 แปลว่า: การแพร่กระจายของหนอนหรือสัตว์ที่ทำลายพืช , การมีอยู่มากมายของหนอนหรือสัตว์ที่ทำลายพืช
verminous 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับพยาธิ , คล้ายหนอนหรือแมลงอื่นๆ ที่ทำลายพืช , offensive
verminously 【 ADV 】 แปลว่า: คล้ายพยาธิ
vermivorus 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งกินหนอนหรือแมลงเป็นอาหาร
Vermont 【 N 】 แปลว่า: รัฐเวอร์มอนท์ของสหรัฐอเมริกา
Vermonter 【 N 】 แปลว่า: ชาวรัฐเวอร์มอนท์ของสหรัฐอเมริกา
vermouth 【 N 】 แปลว่า: เหล้าองุ่นขาวซึ่งมีกลิ่นหอม , vermuth; wine
vermuth 【 N 】 แปลว่า: เหล้าองุ่นขาวซึ่งมีกลิ่นหอม , vermouth; wine
vernacular 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งใช้ภาษาแบบเจ้าของภาษา , ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ประจำวัน, เกี่ยวกับภาษาพูด , native; domesticated; natural
vernacular 【 N 】 แปลว่า: ภาษาที่ใช้ประจำวัน , ภาษาธรรมดา, ภาษาพูด , dialect; idiom; patois; phraseology; slang
vernacular 【 N 】 แปลว่า: รูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่ใช้กับที่อยู่อาศัยธรรมดามากกว่าอาคารขนาดใหญ่
vernacularism 【 N 】 แปลว่า: การใช้ภาษาแบบเจ้าของภาษา
vernacularize 【 VT 】 แปลว่า: แปลเป็นภาษาพูด , ใช้ภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
vernacularly 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างเป็นภาษาพูด
vernal 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับฤดูใบไม้ผลิ , springlike; spring
vernal 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งยังเป็นหนุ่มเป็นสาว , ซึ่งยังเป็นเด็ก, ซึ่งเป็นหน่ออ่อน , budding; immature; young
vernier 【 N 】 แปลว่า: ไม้บรรทัดขนาดเล็กซึ่งเลื่อนไปมาได้ , (ใช้วัดระยะอย่างละเอียด โดยการแบ่งเส้นให้เหลื่อมกัน)
verruca 【 N 】 แปลว่า: หูด , ตาปลา , wart
verrucose 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับหูด , warty
versatile 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งมีประโยชน์หลายอย่าง , ซึ่งสามารถปรับตัวได้ง่าย, ซึ่งมีความสามารถรอบตัว, อเนกประสงค์ , all-round; adaptable; skillful ตรงข้ามกับawkward; unchanging; unadaptable
versatilely 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างมีประโยชน์หลายอย่าง
versatileness 【 N 】 แปลว่า: การมีประโยชน์หลายอย่าง
versatility 【 N 】 แปลว่า: ความสามารถหลายด้าน , ความสามารถรอบตัว , adjustability; usefulness; utility
verse 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับบทกวี , เกี่ยวกับคำประพันธ์
verse 【 N 】 แปลว่า: บรรทัดหนึ่งในบทกลอน , line; stanza; quatrain
verse 【 N 】 แปลว่า: ร้อยกรอง , โคลงกลอน, บทกวี, คำประพันธ์ , poetry; poem; rhyme ตรงข้ามกับprose
verse 【 VI 】 แปลว่า: แต่งกลอน , แต่งบทกวี, ประพันธ์บทกลอน
verse 【 VT 】 แปลว่า: แสดงเป็นบทกวี , เขียนเป็นคำประพันธ์
versed 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งมีประสบการณ์ , เชี่ยวชาญ, ชำนาญ , knowledgeable; skilled ตรงข้ามกับunaware; unknowing
versification 【 N 】 แปลว่า: การแต่งบทกลอน , ฉันทลักษณ์, ศิลปะการประพันธ์บทร้อยกรอง , imambic; poetry; prosody; verse
versifier 【 N 】 แปลว่า: ผู้แต่งบทกวี , ผู้แต่งบทประพันธ์ , poet
versify 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้เป็นบทกวี , ทำให้เป็นบทประพันธ์ , poetize
version 【 N 】 แปลว่า: บทแปล , คำแปล, หนังสือแปล , paraphrase; redaction; translation
version 【 N 】 แปลว่า: ฉบับ , ชุด, เวอร์ชั่น , issue
version 【 N 】 แปลว่า: เรื่องราว , เรื่องเล่า , report; tale; story
versional 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับฉบับหรือชุด , เกี่ยวกับเรื่องราว
verso 【 N 】 แปลว่า: หน้ากระดาษด้านซ้ายของหนังสือ , page
verst 【 N 】 แปลว่า: หน่วยวัดระยะทางของรัสเซียสมัยก่อน , มีค่าเท่ากับ .663 ไมล์หรือ 1.067 กิโลเมตร
versus 【 PREP 】 แปลว่า: เปรียบเทียบสองสิ่ง , (เช่น ความคิด, ทางเลือก มีคำย่อว่า v หรือ vs)
versus 【 PREP 】 แปลว่า: ต่อสู้กับ , (โดยเฉพาะทางกีฬาหรือกฎหมาย มีคำย่อว่า v หรือ vs) , against
vert1 【 ADJ 】 แปลว่า: สีเขียว , green
vert1 【 N 】 แปลว่า: พืชสีเขียวในป่าที่สัตว์ใช้อำพรางศัตรู , ความเขียวขจีของป่า , azure; greeness
vert2 【 N 】 แปลว่า: การเปลี่ยนศาสนา , การเปลี่ยนลัทธินิยม
vert2 【 VT 】 แปลว่า: เปลี่ยนศาสนา , เปลี่ยนลัทธินิยม
vertebra 【 N 】 แปลว่า: กระดูกสันหลัง , spinal column
vertebrae 【 N 】 แปลว่า: คำนามพหูพจน์ของ vertabra , กระดูกสันหลัง , spinal column
vertebral 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับกระดูกสันหลัง , เกี่ยวกับไขสันหลัง, ซึ่งประกอบด้วยกระดูกสันหลัง , vertebrate
vertebral column 【 N 】 แปลว่า: ลำกระดูกสันหลัง , spinal column
vertebrally 【 ADV 】 แปลว่า: ทางกระดูกสันหลัง
vertebrate 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งมีกระดูกสันหลัง , เกี่ยวกับกระดูกสันหลัง , vertebral
vertebrate 【 N 】 แปลว่า: สัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง
vertebration 【 N 】 แปลว่า: การสร้างกระดูกสันหลัง
vertex 【 N 】 แปลว่า: จุดสูงสุด , จุดขีดสุด , peak; summit; zenith; point
vertical 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งตั้งตรง , ซึ่งตั้งฉากกับขอบฟ้า, ซึ่งเป็นแนวดิ่ง , erect; upright ตรงข้ามกับflat; horizontal
vertical 【 N 】 แปลว่า: แนวตรง , แนวดิ่ง , perpendicular ตรงข้ามกับhorizontal
vertical bacon sandwich 【 SL 】 แปลว่า: อวัยวะเพศหญิง
verticality 【 N 】 แปลว่า: การตั้งตรง , การเป็นแนวตรงหรือแนวดิ่ง
vertically 【 N 】 แปลว่า: อย่างตั้งตรง , อย่างเป็นแนวดิ่ง , crosswise
verticalness 【 N 】 แปลว่า: การตั้งตรง
vertiginous 【 ADJ 】 แปลว่า: สูงชัน , sheer; steep
vertiginous 【 ADJ 】 แปลว่า: วิงเวียน , มึนงง , giddy; dizzy; unsteady ตรงข้ามกับsteady
vertigo 【 N 】 แปลว่า: อาการเวียนศีรษะ , อาการหัวหมุนทำให้ทรงตัวลำบาก , dizziness; giddiness; light-headedness ตรงข้ามกับsteadiness
verve 【 N 】 แปลว่า: ความมีชีวิตชีวา , ความกระฉับกระเฉง, ความร่าเริง, พลัง, พลังชีวิต , gusto; liveliness; vitality ตรงข้ามกับlanguor; lethargy; spiritlessness
vervet 【 N 】 แปลว่า: ลิงชนิดหนึ่งพบในแอฟริกาตะวันออกและทางใต้
very 【 ADJ 】 แปลว่า: แท้จริง , actual
very 【 ADJ 】 แปลว่า: เฉพาะ , เท่านั้น , mere
very 【 ADV 】 แปลว่า: เหมือนกัน , คล้ายกัน , exactly the same
very 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างมากมาย , อย่างมาก, มาก , extremely
very high frequency 【 N 】 แปลว่า: คลื่นวิทยุช่วงความถี่ 30-300 เมกกะเฮิรตซ์ , (ใช้ส่งสัญญาณคลื่นวิทยุระบบ F.M.และคลื่นโทรทัศน์) , VHF
very low frequency 【 N 】 แปลว่า: คลื่นวิทยุช่วงความถี่ 3-30 กิโลเฮิรตซ์
very thing 【 IDM 】 แปลว่า: สิ่งจำเป็นที่ต้องการ
vesicant 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งทำให้เกิดเม็ดพุพอง , ทำให้เกิดตุ่มพอง
vesicant 【 N 】 แปลว่า: สารที่ทำให้เกิดตุ่มพอง , สารทำให้เกิดเม็ดพุพอง
vesicate 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้เกิดเม็ดพุพอง , blister
vesicle 【 N 】 แปลว่า: เม็ดพุพอง , ถุงน้ำเล็กๆ , blister; bleb; cyst
vesicular 【 ADJ 】 แปลว่า: ี่ซึ่งเป็นตุ่มพอง , เกี่ยวกับถุงน้ำเล็กๆ, ซึ่งเป็นพุพอง , blistery
vesicularly 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างเป็นตุ่มพอง
vesiculate 【 VI 】 แปลว่า: กลายเป็นเม็ดพุพอง , กลายเป็นตุ่มพอง
vesiculate 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้เป็นเม็ดพุพอง , ทำให้เป็นตุ่มพอง
Vesper 【 N 】 แปลว่า: ดาวพระศุกร์ , ดาวประจำเมืองซึ่งขึ้นในเวลาเย็น
vespers 【 N 】 แปลว่า: พิธีทางศาสนาตอนเย็น , evening prayer; orison; evensong; compline
vespiary 【 N 】 แปลว่า: รังตัวต่อ , nest of wasps
vessel 【 N 】 แปลว่า: เรือเดินสมุทรขนาดใหญ่ , boat; craft; ship
vessel 【 N 】 แปลว่า: ภาชนะใส่ของเหลว , vase; bowl; cup; container
vessel 【 N 】 แปลว่า: หลอดเลือด , vein
vest 【 N 】 แปลว่า: เสื้อกล้าม , undershirt
vest 【 N 】 แปลว่า: เสื้อกั๊ก , waistcoat
vest 【 VI 】 แปลว่า: สวมเสื้อ , clothe; put on; wear
vest 【 VT 】 แปลว่า: ตกเป็นของ , ตกอยู่ในการควบคุมของ , belong; authorize
vest 【 VT 】 แปลว่า: มอบอำนาจ , ให้สิทธิ์ดำเนินการ , bestow; confer
vest in 【 PHRV 】 แปลว่า: เป็นของ , เป็นสิทธิ์ของ
vest in 【 PHRV 】 แปลว่า: แต่งตัวในชุด
vest with 【 PHRV 】 แปลว่า: มอบสิทธิ์ให้กับ , เป็นของ (ด้วย)
Vesta 【 N 】 แปลว่า: เทพธิดาแห่งเตาไฟ
vestal 【 ADJ 】 แปลว่า: บริสุทธิ์ , ปราศจากราคี, ไม่มัวหมอง , pure; chaste
vestal 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับเทพธิดาแห่งเตาไฟ
vestal 【 N 】 แปลว่า: หญิงที่ยังบริสุทธิ์ผุดผ่อง , สาวพรหมจรรย์ , maiden; unmarried woman; girl
vestal vergin 【 N 】 แปลว่า: หญิงพรหมจารีในพิธีบูชาเทพธิดาแห่งเตาไฟ , (ในเทพนิยายโรมันโบราณ)
vested 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งครอบครองโดยชอบธรรม , ซึ่งเป็นเจ้าของโดยถูกต้อง , absolute; fixed; settled
vestibular 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับห้องโถงบริเวณทางเข้าของอาคาร
vestibule 【 N 】 แปลว่า: ห้องโถงบริเวณทางเข้าของอาคาร , ห้องเชื่อมระหว่างประตูด้านนอกและส่วนหลักของอาคาร , doorway; hall; lobby
vestibule 【 VT 】 แปลว่า: จัดให้มีห้องหรือทางที่เชื่อมระหว่างด้านนอก
vestige 【 N 】 แปลว่า: ร่องรอย , รอยที่ยังปรากฎ, ซาก , remnant; sign; trace
vesting 【 N 】 แปลว่า: การให้บำเหน็จบำนาญเมื่อเกียณแล้ว
vestment 【 N 】 แปลว่า: เสื้อคลุมซึ่งพระใส่ทำพิธีทางศาสนาในโบสถ์ , robe; gown
vest-pocket 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งมีขนาดเล็กสำหรับใส่กระเป๋าได้ , ซึ่งมีขนาดกะทัดรัด , small; compact
vestry 【 N 】 แปลว่า: ห้องซึ่งพระใช้เตรียมตัวเพื่อทำพิธีทางศาสนาในโบสถ์ , church room; robing room; sacristry
vestryman 【 N 】 แปลว่า: สมาชิกของคณะกรรมการโบสถ์
vesture 【 N 】 แปลว่า: เสื้อผ้า , เสื้อคลุม, เสื้อคลุมในพิธี, สิ่งปกคลุม
vesture 【 VT 】 แปลว่า: ปกคลุม , cover; clothe
Vesuvius 【 N 】 แปลว่า: ภูเขาไฟแถบตอนใต้ของประเทศอิตาลี
vet 【 ABBR 】 แปลว่า: ทหารผ่านศึก (คำย่อของ veteran) , veteran
vet 【 N 】 แปลว่า: สัตวแพทย์ (คำไม่เป็นทางการ) , veterinarian
vet 【 VT 】 แปลว่า: ตรวจสอบ , คัดเลือก, กรองข่าว, กรอง , examine; screen
vet 【 VT 】 แปลว่า: ตรวจโรคสัตว์ , รักษาสัตว์
vetch 【 N 】 แปลว่า: พืชตระกูลถั่วใช้ทำเป็นอาหารสัตว์ , plant of pea family
vetchling 【 N 】 แปลว่า: พืชตระกูลถั่วจำพวก Lathyrus
veteran 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งมีประสบการณ์ , ซี่งมีความรู้ , experienced; practiced
veteran 【 N 】 แปลว่า: ผู้มีประสบการณ์ , ผู้ทรงภูมิ, ผู้ทรงคุณวุฒิ , old hand; past master ตรงข้ามกับamateur; beginner; novice
veteran 【 N 】 แปลว่า: ทหารผ่านศึก
Veterans Day 【 N 】 แปลว่า: วันทหารผ่านศึกตรงกับวันที่ 11 พ.ย ของทุกปี , Armistice Day
veterinarian 【 N 】 แปลว่า: สัตวแพทย์ , veterinary surgeon; vet
veterinary 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับสัตวแพทยศาสตร์
veterinary 【 N 】 แปลว่า: สัตวแพทย์
veto 【 N 】 แปลว่า: การใช้อำนาจยับยั้ง , การยับยั้ง, การห้าม , embargo; boycott; prohibition
veto 【 N 】 แปลว่า: อำนาจในการยับยั้ง
veto 【 VT 】 แปลว่า: ห้าม , ขัดขวาง, ยับยั้ง , ban; forbid; prohibit
veto 【 VT 】 แปลว่า: ปฏิเสธ , ไม่ยอมรับ, ไม่เห็นด้วย , refuse; reject
vex 【 VT 】 แปลว่า: ้ก่อกวน , ทำให้กลุ้มใจ, ทำให้วิตกกังวล , annoy; upset; worry
vex at 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำให้ขุ่นเคือง , โมโห
vex with 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำให้รำคาญด้วย
vexation 【 N 】 แปลว่า: ความหงุดหงิด , ความรำคาญใจ , annoyance; displeasure
vexatious 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งกังวลใจ , ซึ่งระคายเคือง, ซึ่งวุ่นวายใจ
vexed 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งยุ่งยากมาก , ซึ่งซับซ้อนมาก , knotty; thorny
vexed question 【 IDM 】 แปลว่า: ปัญหาใหญ่ที่หาทางแก้ไม่ได้
vexing 【 N 】 แปลว่า: ซึ่งรบกวน , ซึ่งน่าเวียนหัว, ซึ่งยุ่งยาก , difficult; disturbing; disappointing; provoking; troublesome
vexingly 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างรบกวน , อย่างระคายเคือง, อย่างวุ่นวายใจ
VHF 【 ABBR 】 แปลว่า: คลื่นวิทยุความถี่สูง (คำย่อ very high frequency) , คลื่นวิทยุช่วงความถี่ 30 – 300 เมกกะเฮิร์ตซ , vhf
vhf 【 ABBR 】 แปลว่า: คลื่นวิทยุความถี่สูง (คำย่อ very high frequency) , คลื่นวิทยุช่วงความถี่ 30 – 300 เมกกะเฮิร์ตซ , VHF
via 【 PREP 】 แปลว่า: ด้วยวิธีการ , by means of
via 【 PREP 】 แปลว่า: โดยทาง , โดยเส้นทาง, ทาง , by way of; through
viability 【 N 】 แปลว่า: ความสามารถมีชีวิตอยู่และเจริญเติบโตได้
viable 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งเจริญเติบโตได้ (เมล็ดพืช) , alive
viable 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งใช้การได้ (แผนการ, คำแนะนำ) , ซึ่งประสบผลสำเร็จได้, ซึ่งใช้ปฏิบัติได้ , feasible; practicable; workable
viable 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งมีชีวิตอยู่ได้ (ทารกในครรภ์) , ซึ่งรอดอยู่ได้ (ทารกในครรภ์) , alive
viable 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งสามารถพัฒนาได้ , ซึ่งสามารถก้าวหน้าได้ , progressive
viaduct 【 N 】 แปลว่า: สะพานข้าม , สะพานรถไฟ , bridge; elevated road; ramp; way
vial 【 N 】 แปลว่า: ขวดแก้วขนาดเล็กซึ่งใช้บรรจุของเหลว , flask; phial
vial 【 VT 】 แปลว่า: บรรจุลงในขวดแก้วขนาดเล็ก
viand 【 N 】 แปลว่า: อาหาร , ประเภทของอาหาร
vibe 【 N 】 แปลว่า: อารมณ์ความรู้สึกที่มีต่อคน สิ่งของ สถานที่หรือเหตุการณ์ , (คำไม่เป็นทางการ)
vibe 【 SL 】 แปลว่า: สถานการณ์ , บรรยากาศของสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง
vibes 【 SL 】 แปลว่า: ความรู้สึก (มักใช้กับ good หรือ bad)
vibrance 【 N 】 แปลว่า: ความมีชีวิตชีวา
vibrancy 【 N 】 แปลว่า: ความมีชีวิตชีวา
vibrant 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งมีชีวิตชีวา , exciting; energetic; vigorous
vibrant 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งสั่นสะเทือน , ซึ่งก้องกังวาน, ซึ่งกระหึ่ม, ซึ่งก้องกังวาน
vibrant 【 ADJ 】 แปลว่า: เจิดจ้า , สว่างไสว , brilliant
vibrantly 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างมีชีวิตชีวา , vigorously
vibrate 【 VI 】 แปลว่า: ก้องกังวาน , resonate
vibrate 【 VI 】 แปลว่า: สั่น , swing; shake; quiver; tremble
vibrate 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้สั่น , swing; shake; quiver; tremble
vibratile 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่สามารถสั่นสะเทือน , ที่สามารถเคลื่อนที่ขึ้นลงอย่างรวดเร็ว
vibration 【 N 】 แปลว่า: การสั่น , การเขย่า , quiver; vacillation; wavering
vibrational 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับการสั่นหรือเขย่า , motive; mechanical
vibrato 【 N 】 แปลว่า: ผลการสั่นที่เกิดจากการเล่นดนตรีหรือร้องเพลง , quaver; quiver; tremolo; vibration
vibrator 【 N 】 แปลว่า: เครื่องสั่น
vibratory 【 N 】 แปลว่า: เกี่ยวกับการสั่น
vicar 【 N 】 แปลว่า: พระในคริสต์ศาสนานิกายแองกลิแคน , priest
vicarage 【 N 】 แปลว่า: ที่อยู่ของพระในศาสนาคริสต์นิกายแองกลิแคน , parsonage
vicarial 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับพระในคริสต์ศาสนานิกายแองกลิแคน , ซึ่งเป็นพระ
vicariate 【 N 】 แปลว่า: อำนาจหน้าที่ของพระ , เขตอำนาจปกครองของพระ
vicarious 【 ADJ 】 แปลว่า: ดู , ซึ่งมีประสบการณ์จากฟัง , อ่านงานผู้อื่นมากกว่าทำด้วยตนเอง indirect; second-hand
vicariously 【 ADV 】 แปลว่า: ดู , อย่างมีประสบการณ์จากฟัง , อ่านงานผู้อื่นมากกว่าทำด้วยตนเอง
vicariousness 【 N 】 แปลว่า: ดู , การมีประสบการณ์จากฟัง , อ่านงานผู้อื่นมากกว่าทำด้วยตนเอง
vicarship 【 N 】 แปลว่า: การเป็นตัวแทน , การเป็นพระ
vice- 【 PRF 】 แปลว่า: รอง , ผู้แทน, ตัวแทน, ผู้แทน
vice- 【 PRF 】 แปลว่า: รอง
vice admiral 【 N 】 แปลว่า: พลเรือโท (ยศต่ำกว่า admiral และสูงกว่า rear admiral)
vice chancellor 【 N 】 แปลว่า: รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย
vice consul 【 N 】 แปลว่า: รองกงสุล
vice consular 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวรองกงสุล
Vice President 【 N 】 แปลว่า: รองประธานาธิบดี
vice president 【 N 】 แปลว่า: รองประธานาธิบดี , รองประธานบริษัท
vice regent 【 N 】 แปลว่า: รองผู้สำเร็จราชการ
vice squad 【 N 】 แปลว่า: หน่วยตำรวจปราบปราม
vice versa 【 ADV 】 แปลว่า: ในทางกลับกัน , ในทำนองกลับกัน , conversely; the other way around
vice1 【 N 】 แปลว่า: จุดบกพร่อง , ข้อเสีย, ข้อบกพร่อง
vice1 【 N 】 แปลว่า: ความชั่วร้าย , ความเลว, ข้อบกพร่อง, ข้อเสีย, มลทิน
vice2 【 N 】 แปลว่า: คีมจับ , ที่หนีบ
vice2 【 PREP 】 แปลว่า: แทนที่ , แทนที่จะ, แทน, รอง, ตัวแทน , in place of
vice2 【 VT 】 แปลว่า: ใช้คีมจับ , หนีบ
vice3 【 PREP 】 แปลว่า: แทนที่
vice-chairman 【 N 】 แปลว่า: รองประธาน
vicegerent 【 N 】 แปลว่า: ผู้รักษาการแทน , ผู้สั่งการแทน
vice-governor 【 N 】 แปลว่า: รองผู้ว่าราชการจังหวัด , รองข้าหลวง, รองผู้ว่าการ
vicennial 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่เกิดขึ้นทุก 20 ปี
vicennial 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่มีอายุ 20 ปี
vice-premier 【 N 】 แปลว่า: รองนายกรัฐมนตรี
vice-presidencial 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับรองประธาน
vice-presidency 【 N 】 แปลว่า: การเป็นรองประธาน
vice-president 【 N 】 แปลว่า: รองประธาน , รองประธานาธิบดี , administrator
viceregal 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับอุปราช , ของอุปราช, เกี่ยวกับผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน
viceregally 【 ADV 】 แปลว่า: โดยอุปราช
viceregency 【 N 】 แปลว่า: การเป็นอุปราช , การเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน
viceroy 【 N 】 แปลว่า: อุปราช , ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน , governor; ruler; representative
viceroyalty 【 N 】 แปลว่า: อำนาจของอุปราช
viceroyalty 【 N 】 แปลว่า: ช่วงระยะเวลาการปกครองของอุปราช
Vichy 【 N 】 แปลว่า: เมืองตอนกลางของประเทศฝรั่งเศส
Vichy water 【 N 】 แปลว่า: น้ำแร่ธรรมชาติจากเมือง Vichy ในประเทศฝรั่งเศส
vichyssoise 【 N 】 แปลว่า: ซุบมะเขือเทศใส่หอมหัวใหญ่กับกระเทียม มักจะเสิร์ฟเย็นๆ , broth
vicinage 【 N 】 แปลว่า: บริเวณใกล้เคียง , เขตใกล้เคียง , nearness; neighborhood
vicinal 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่ใกล้เคียงกัน , ที่ประชิดกัน, ที่ติดกัน
vicinal 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่เป็นเพื่อนบ้านกัน
vicinity 【 N 】 แปลว่า: บริเวณใกล้เคียง , neighborhood
vicinity 【 N 】 แปลว่า: ความใกล้เคียง , proximity; propinquity
vicious 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่ผิดพลาด , ที่บกพร่อง
vicious 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่ประสงค์ร้าย , ที่มุ่งร้าย , severe
vicious 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่เลวทราม , ที่เสื่อมทราม, ที่ชั่วช้า , brutal; assault
vicious 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่ร้ายแรง
vicious 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่ดุร้าย (ใช้กับสัตว์)
vicious circle 【 IDM 】 แปลว่า: วงจรของปัญหา
vicious circle 【 N 】 แปลว่า: สถานการณ์หมุนเวียนที่ใช้แก้ปัญหาแต่ยิ่งทำให้เลวร้ายมากขึ้น
viciously 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างชั่วร้าย , อย่างโหดร้าย , cruelly; harmfully
viciousness 【 N 】 แปลว่า: ความชั่วร้าย , ความโหดร้าย , cruelty; malice
vicissitude 【 N 】 แปลว่า: การเปลี่ยนแปลง , การสับเปลี่ยน , mutability; uncertainty
vicissitudes 【 N 】 แปลว่า: การเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิด , mutability; uncertainty
vicissitudinary 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งเปลี่ยนแปลง
vicissitudinous 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งเปลี่ยนแปลง
vicked 【 SL 】 แปลว่า: ถูกโกง , โดนหลอก
vicky-verky 【 SL 】 แปลว่า: ในทางกลับกัน
victim 【 N 】 แปลว่า: เหยื่อ , ผู้เคราะห์ร้าย, ผู้ประสบภัย, ผู้รับเคราะห์ , prey; dupe; gull; fool; sufferer
victimize 【 VT 】 แปลว่า: โกง , ฉ้อโกง, หลอกลวง , cheat; swindle; trick
victimize 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้เป็นเหยื่อ
victor 【 N 】 แปลว่า: ผู้ชนะ , ผู้รบชนะ , winner; vanquisher; conqueror; champion
Victoria 【 N 】 แปลว่า: สมเด็จพระนางเจ้าวิกตอเรีย , พระราชินีปกครองประเทศอังกฤษในช่วงปีค.ศ 1819-1901 และปกครองอินเดียในช่วงปีค.ศ 1876-1901)
Victoria Cross 【 N 】 แปลว่า: เหรียญอิสริยาภรณ์ของกองทัพอังกฤษ , เป็นเหรียญสำหรับทหารที่กล้าหาญเป็นพิเศษ
Victorian 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับพระนางวิกตอเรีย , เกี่ยวกับสมัยพระนางเจ้าวิกตอเรีย, เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมสมัยพระนางวิกตอเรีย , nineteenth-century
Victorian 【 N 】 แปลว่า: บุคคลในสมัยพระนางวิกตอเรีย
Victorianism 【 N 】 แปลว่า: ยุคของพระนางวิกตอเรีย , สมัยพระนางเจ้าวิกตอเรีย, เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมสมัยพระนางวิกตอเรีย
victorious 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งมีชัยชนะ , ซึ่งได้ชัยชนะ , triumphant; winning
victoriously 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างมีชัยชนะ , successfully
victoriousness 【 N 】 แปลว่า: การมีชัยชนะ
victory 【 N 】 แปลว่า: ชัยชนะ , success
victual 【 N 】 แปลว่า: เสบียงอาหาร , อาหาร
victual 【 VI 】 แปลว่า: ได้รับอาหาร
victual 【 VI 】 แปลว่า: ให้อาหาร
victual 【 VT 】 แปลว่า: จัดเสบียงอาหาร , feed
victualer 【 N 】 แปลว่า: ผู้จัดเสบียงอาหาร , victualler
victualler 【 N 】 แปลว่า: ผู้จัดเสบียงอาหาร , innkeeper
vicuna 【 N 】 แปลว่า: สัตว์เคี้ยวเอื้องจำพวก Vicugna vicugna แถบเทือกเขาแอนดีส , สิ่งทอจากขนของสัตว์จำพวก Vicugna vicugna , wool
vide 【 VT 】 แปลว่า: เห็น , มอง
videlicet 【 ADV 】 แปลว่า: กล่าวคือ , as follow
video 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับภาพหรือหนังในเทปวิดีโอ , เกี่ยวกับโทรทัศน์
video 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับตลับเทปวิดีโอ
video 【 N 】 แปลว่า: ภาพหรือหนังในเทปวิดีโอ , film
video 【 N 】 แปลว่า: ตลับเทปวิดีโอ , วีดิโอ , recording
video jokey 【 SL 】 แปลว่า: ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ (โดยเฉพาะรายการมิวสิกวิดีโอ) , veejay
videocassette 【 N 】 แปลว่า: ตลับเทปโทรทัศน์ , cassette
videoconference 【 N 】 แปลว่า: การประชุมผ่านทางจอวิดีโอ
videodisk 【 N 】 แปลว่า: แผ่นที่ใช้เก็บเสียงและภาพเคลื่อนไหวได้
videophone 【 N 】 แปลว่า: เครื่องโทรศัพท์ที่สามารถเห็นภาพได้
videoplay 【 N 】 แปลว่า: ละครโทรทัศน์ , teleplay
videorecorder 【 N 】 แปลว่า: เครื่องบันทึกภาพโทรทัศน์และเสียง
videotape 【 N 】 แปลว่า: แผ่นฟิล์มที่ใช้บันทึกภาพโทรทัศน์ , เทปวิดีโอ , magnetic tape; video; recording; tape recorder
videotape 【 VT 】 แปลว่า: บันทึกภาพโทรทัศน์ , บันทึกวิดีโอ , record
vie 【 VI 】 แปลว่า: แข่งขัน , compete; rival; strive; compete
vie 【 VT 】 แปลว่า: นำเข้าแข่งขัน
vie for 【 PHRV 】 แปลว่า: แข่งขันเพื่อ
vie in 【 PHRV 】 แปลว่า: เข้าร่วมแข่งขัน
vie with 【 PHRV 】 แปลว่า: แข่งขันกับ
Vienna 【 N 】 แปลว่า: เมืองเวียนนาเป็นเมืองหลวงและเมืองท่าของออสเตรีย
Viennese 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับกรุงเวียนนา , เกี่ยวกับลักษณะของเวียนนา
Viennese 【 N 】 แปลว่า: ชาวเวียนนา
Vientiane 【 N 】 แปลว่า: เมืองเวียงจันทน์เป็นเมืองหลวงของประเทศลาว
vier 【 N 】 แปลว่า: ผู้เข้าแข่งขัน
Viet Cong 【 N 】 แปลว่า: ทหารเวียดนามซึ่งเป็นทหารคอมมิวนิสต์ , เวียดกง (ช่วงปีค.ศ.1954-1976) , communist; Vietcong
VietCong 【 N 】 แปลว่า: ทหารเวียดนามซึ่งเป็นทหารคอมมิวนิสต์ , เวียดกง (ช่วงปีค.ศ.1954-1976) , communist; Viet cong
Vietcong 【 N 】 แปลว่า: เวียดกง , (ทหารคอมมิวนิสต์ในเวียดตามใต้ที่รบกับทหารเวียดนามเหนือ ในช่วงปีค.ศ 1954-1976)
Vietminh 【 N 】 แปลว่า: กองทัพเวียดนามที่รบเพื่อต่อต้านญี่ปุ่น&ฝรั่งเศสที่แหลมอินโดจีน
Vietnam 【 N 】 แปลว่า: ประเทศเวียดนาม
Vietnamese 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับเวียดนามหรือชาวเวียดนาม
Vietnamese 【 N 】 แปลว่า: ชาวเวียดนาม , ภาษาเวียดนาม
view 【 N 】 แปลว่า: การมอง , look; glimpse
view 【 N 】 แปลว่า: การสำรวจ , การสำรวจทั่วไป, การตรวจตราอย่างละเอียด, การพิจารณา
view 【 N 】 แปลว่า: ความคิดเห็น , ทรรศนะ, ข้อคิดเห็น, ความคิดเห็น , belief; viewpoint; opinion
view 【 N 】 แปลว่า: ภาพทิวทัศน์ , ทัศนียภาพที่มองเห็น , landscape; illustration
view 【 N 】 แปลว่า: ระยะที่มองเห็น
view 【 N 】 แปลว่า: มุมมองหรือมิติที่มองเห็น
view 【 VT 】 แปลว่า: ดูโทรทัศน์ , see
view 【 VT 】 แปลว่า: พิจารณา , เพ่งพินิจ , observe; inspect
view 【 VT 】 แปลว่า: มีความคิดเห็น
viewer 【 N 】 แปลว่า: ผู้ดู , ผู้ชม, ผู้ชมรายการโทรทัศน์ , observer; onlooker; beholder
viewer 【 N 】 แปลว่า: เครื่องมือที่ใช้ในการดู
viewfinder 【 N 】 แปลว่า: เครื่องจับภาพ , เครื่องค้นภาพ, เครื่องค้นหา , finder
viewpoint 【 N 】 แปลว่า: ทัศนคติ , ความคิดเห็น, มุมมอง , point of view; perspective; attitude
viewpoint 【 N 】 แปลว่า: สถานที่ที่ใช้ดู , ตำแหน่งที่มองดู
vigesimal 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับยี่สิบ , ลำดับยี่สิบ, โดยฐานยี่สิบ
vigil 【 N 】 แปลว่า: การเฝ้าดูแลตอนกลางคืน , การเฝ้าไข้, การเฝ้ายาม , watch; wakefulness; surveillance
vigilance 【 N 】 แปลว่า: การเฝ้าระแวดระวัง (คำเป็นทางการ) , alertness; watchfulness ตรงข้ามกับrecklessness; rashness
vigilant 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งระแวดระวัง , ซึ่งดูแลความปลอดภัย , alert; aware; watchful ตรงข้ามกับunobservant; unaware
vigilante 【 N 】 แปลว่า: ศาลเตี้ย , กลุ่มคนลงโทษผู้กระทำผิดโดยพลการ (โดยไม่มีอำนาจตามกฎหมาย) , vigilance committee
vigilantism 【 N 】 แปลว่า: การลงโทษโดยพลการ
vigilantist 【 N 】 แปลว่า: ผู้ลงโทษโดยพลการ
vigilantly 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างลงโทษโดยพลการ
vignette 【 N 】 แปลว่า: ภาพลวดลายเล็กๆ , ภาพเขียนเล็กๆ
vigor 【 N 】 แปลว่า: พลังงาน , energy
vigor 【 N 】 แปลว่า: ความกระฉับกระเฉง , liveliness; activeness; enthusiasm
vigor 【 N 】 แปลว่า: ความแข็งแรง , strength; firmity ตรงข้ามกับweakness; frailness
vigorish 【 N 】 แปลว่า: ดอกเบี้ยเงินกู้ (คำสแลง) , interests; vig
vigorish 【 N 】 แปลว่า: ผลประโยชน์ในการพนัน (คำสแลง)
vigorous 【 ADJ 】 แปลว่า: แข็งแรง , very healthy
vigorous 【 ADJ 】 แปลว่า: กระฉับกระเฉง , คล่องแคล่ว, กระปรี้กระเปร่า , lively; active;energetic
vigorous 【 ADJ 】 แปลว่า: มีอำนาจ , มีพลัง , energetic
vigorously 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างคล่องแคล่ว , อย่างกระฉับกระเฉง, อย่างมีพลัง , alertly; energetically; eagerly; nimbly ตรงข้ามกับcalmly; aimlessly; slowly
vigorousness 【 N 】 แปลว่า: ความแข็งแรง , ความมีอำนาจ
Viking 【 N 】 แปลว่า: พวกไวกิ้ง , โจรสลัด (แถบแสกนดิเนเวีย) , raider
vile 【 ADJ 】 แปลว่า: เลวทราม , ชั่วร้าย, เลว , despicable; wicked
vile 【 ADJ 】 แปลว่า: ไร้ค่า , ไม่มีค่า , worthless; loathsome; foul
vileness 【 N 】 แปลว่า: ความเลวร้าย , ความต่ำช้า , turpitude; lewdness
vilification 【 N 】 แปลว่า: การกล่าวร้าย , การให้ร้าย, การทำให้เสียชื่อเสียง , curse; defamation; insult
vilify 【 VT 】 แปลว่า: ใส่ความ , พูดดูถูก, กล่าวให้ร้าย, ทำให้เสียชื่อเสียง,ให้ร้าย , slander; defame; malign
vilipend 【 VI 】 แปลว่า: กล่าวให้ร้าย , malign; vilify
vilipend 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้ไร้ค่า
villa 【 N 】 แปลว่า: บ้านพักตากอากาศ , บ้านพักของเศรษฐีในชนบท , suburban; residence; dwelling
villadom 【 N 】 แปลว่า: ้ชีวิตในชนบท , สังคมชนบท
villadom 【 N 】 แปลว่า: บ้านพักตามชานเมือง
village 【 N 】 แปลว่า: หมู่บ้าน , ชุมชน, นิคม , hamlet; settlement; community
village 【 SL 】 แปลว่า: ไร้ประโยชน์ , ไม่มีค่า
villager 【 N 】 แปลว่า: ชาวบ้าน , ลูกบ้าน, คนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน , inhabitant; civilian
villain 【 N 】 แปลว่า: ตัวร้าย (ทางวรรณกรรม) , scoundrel ตรงข้ามกับhero
villain of the piece 【 IDM 】 แปลว่า: ผู้ที่เป็นสาเหตุของปัญหา
villainous 【 ADJ 】 แปลว่า: ชั่วร้าย (ทางวรรณกรรม) , ชั่วช้า, เลวทราม , evil; wicked; vicious
villainously 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างชั่วร้าย , อย่างเลวทราม
villainy 【 N 】 แปลว่า: ความชั่วร้าย , ความเลวร้าย , depravity; knavery
villein 【 N 】 แปลว่า: ชาวนาที่เป็นทาสสมัยศักดินา , farmer; serf
villeinage 【 N 】 แปลว่า: การเป็นชาวนาทาส , bondage
villeinage 【 N 】 แปลว่า: การเช่าที่ดิน , tenure
villiform 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่คล้ายกำมะหยี่
villose 【 ADJ 】 แปลว่า: เป็นขนปุย , ปกคลุมไปด้วยขนปุกปุย, เป็นกำมะหยี่ , hairy; villose
villose 【 ADJ 】 แปลว่า: เป็นขนปุย , ปกคลุมไปด้วยขนปุกปุย, เป็นกำมะหยี่ , hairy; villous
villosely 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างมีขนปุย
villosity 【 N 】 แปลว่า: ผิวหน้าเป็นขนปุย , ปุยขน, สภาพที่เป็นปุยขน , hairiness
villosity 【 N 】 แปลว่า: การมีขนปุย
villous 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่เป็นขนปุย , เป็นกำมะหยี่ , hairy; villose
villously 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างปุกปุย , อย่างเป็นขนปุย
vim 【 N 】 แปลว่า: ความกระฉับกระเฉง (คำไม่เป็นทางการ) , ความร่าเริง, ความแข็งขัน , exuberance; energy; vigor
vin- 【 PRF 】 แปลว่า: องุ่นหรือเหล้าองุ่น
vin 【 N 】 แปลว่า: น้ำส้มสายชู , (คำย่อของ vinegar) , vinegar
vina 【 N 】 แปลว่า: เครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายชนิดหนึ่งของอินเดีย
vinaceous 【 ADJ 】 แปลว่า: สีแดงแบบไวน์แดง , vinous; reddish
vinaceous 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่เกี่ยวกับเหล้าองุ่น
vinaigrette 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่เสิร์ฟด้วยซอสวินนะเกรท
vinaigrette 【 N 】 แปลว่า: ขวดเล็กๆ สำหรับใส่เครื่องหอม
vinaigrette 【 N 】 แปลว่า: น้ำสลัดชนิดหนึ่ง
vincible 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งถูกเอาชนะได้ , ซึ่งสามารถเอาชนะได้ , indefensible; vulnerable
vindicable 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งแก้ต่างได้ , ซึ่งแก้ตัวได้ , justificable
vindicate 【 VT 】 แปลว่า: แก้แค้น , avenge; punish
vindicate 【 VT 】 แปลว่า: แสดงความบริสุทธิ์ , แก้ตัว, แก้ต่าง , absolve;
vindicate 【 VT 】 แปลว่า: ปกป้องสิทธิ , แสดงสิทธิ, อ้างสิทธิ , defend
vindicate for 【 PHRV 】 แปลว่า: อ้างสิทธิ์ใน
vindicate to 【 PHRV 】 แปลว่า: แก้ต่างกับ , พิสูจน์ตัวกับ
vindication 【 N 】 แปลว่า: การแก้ตัว , apology
vindication 【 N 】 แปลว่า: การแก้แค้น , defense; exorneration
vindicativeness 【 N 】 แปลว่า: การแก้แค้น , การแก้เผ็ด, การอาฆาต , malignment; rancorous
vindicator 【 N 】 แปลว่า: คนแก้ต่าง , คนพิสูจน์ว่าคนอื่นไม่ผิด
vindicatory 【 ADJ 】 แปลว่า: เป็นการแก้ต่าง , เป็นการแก้ตัว, เป็นการแก้แค้น, เป็นการทำโทษ , excusable; venial
vindictive 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่มีใจพยาบาท , อาฆาต , revengeful
vine 【 N 】 แปลว่า: ต้นองุ่น , พืชองุ่น , creeper
vinegar 【 N 】 แปลว่า: น้ำส้มสายชู
vinegarish 【 ADJ 】 แปลว่า: เปรี้ยว , ซึ่งมีรสเปรี้ยว , sour
vinegary 【 ADJ 】 แปลว่า: เปรี้ยว , sour; vinegarish
vinery 【 N 】 แปลว่า: บริเวณเพาะปลูกองุ่น , ไร่องุ่น , summerhouse
vineyard 【 N 】 แปลว่า: ไร่องุ่น , สวนองุ่น , grapesvines
vineyarded 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับไร่องุ่น
vineyardist 【 N 】 แปลว่า: ผู้ปลูกองุ่น
vini- 【 PRF 】 แปลว่า: เหล้าองุ่น
vinic 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับเหล้าองุ่น
vinicultural 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งเกี่ยวกับการปลูกองุ่น , viticultural
viniculture 【 N 】 แปลว่า: การศึกษาเกี่ยวกับการทำเหล้าองุ่น , viticulture
viniculturist 【 N 】 แปลว่า: ผู้ศึกษาการปลูกองุ่น , viticulturist
vinify 【 VI 】 แปลว่า: ทำไวน์ , หมักไวน์
vinify 【 VT 】 แปลว่า: ทำไวน์ , หมักไวน์
vino 【 SL 】 แปลว่า: ไวน์คุณภาพต่ำ
vinous 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่มีสีแดงแบบเหล้าองุ่น , vinaceous; reddish
vintage 【 N 】 แปลว่า: เหล้าองุ่น , wine
vintage wine 【 N 】 แปลว่า: เหล้าองุ่นคุณภาพดี
vintage year 【 N 】 แปลว่า: ปีแห่งการกลั่นเหล้าองุ่นได้ผลดี
vintage year 【 N 】 แปลว่า: ปีแห่งการประสบความสำเร็จ
vintager 【 N 】 แปลว่า: คนเพาะปลูกองุ่น
vintner 【 N 】 แปลว่า: ผู้ทำเหล้าองุ่น , ผู้ขายเหล้าองุ่น, พ่อค้าเหล้าองุ่น , winegrower; winemaker; vineyardist
viny 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับหรือคล้ายต้นองุ่น , เต็มไปด้วยต้นองุ่น, ซึ่งปลูกองุ่น
vinyl 【 N 】 แปลว่า: สารไวนิล , พลาสติกประเภทหนึ่ง
viol 【 N 】 แปลว่า: ซอชนิดหนึ่งมีหกสาย , ไวเอิลเป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย
viola 【 N 】 แปลว่า: วิโอลา , เครื่องดนตรีชนิดหนึ่ง คล้ายไวโอลิน แต่มีขนาดใหญ่กว่า และเสียงสูงกว่า
viola 【 N 】 แปลว่า: ไม้ดอกชนิดหนึ่ง , ต้นไม้ดอกจำพวก Viola ดอกมีสีต่างๆเช่น สีเหลือง สีขาว สีม่วง
viola da gamba 【 N 】 แปลว่า: เครื่องดนตรีประเภท viol
violability 【 N 】 แปลว่า: การฝ่าฝืน , การละเมิด
violable 【 ADJ 】 แปลว่า: ฝ่าฝืนได้ , ละเมิดได้
violableness 【 N 】 แปลว่า: การฝ่าฝืน , การละเมิด
violably 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างฝ่าฝืน , อย่างละเมิด
violate 【 VT 】 แปลว่า: ฝ่าฝืน , ขัดขืน, ละเมิด, ไม่ทำตาม(กฎ) , outrage; infringe; break ตรงข้ามกับobey; legitimate
violating 【 N 】 แปลว่า: การฝ่าฝืน , violation
violation 【 N 】 แปลว่า: การฝ่าฝืน , การละเมิด , infringement; infraction ตรงข้ามกับlegitimation
violative 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งฝ่าฝืน , ซึ่งละเมิด, ซึ่งกระทำล่วงละเมิด
violator 【 N 】 แปลว่า: ผู้ฝ่าฝืน , ผู้ฝ่าฝืน , attacker; lawbreaker
violator 【 N 】 แปลว่า: ผู้ฝ่าฝืน , ผู้ละเมิดกฎ , attacker; lawbreaker
violence 【 N 】 แปลว่า: ความดุเดือด (ใช้กับอารมณ์หรือคำพูด) , ferver
violence 【 N 】 แปลว่า: ความรุนแรง , rampage; tumult
violence 【 N 】 แปลว่า: การใช้กำลังทำลาย , การทำลาย , force; savagery
violent 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่มีสาเหตุจากความรุนแรง , brutal; saveage ตรงข้ามกับpeaceful; non-violent
violent 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่มีอารมณ์ดุเดือด , intense
violent 【 ADJ 】 แปลว่า: รุนแรง , ร้ายแรง, สาหัส , brutal; saveage ตรงข้ามกับpeaceful; non-violent
violently 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างรุนแรง , อย่างฝ่าฝืน, อย่างล่วงละเมิด , forcibly; forcefully; combatively
violet 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่มีสีม่วง , purple; purplish-blue
violet 【 N 】 แปลว่า: สีม่วง , purple; purplish-blue color
violet 【 N 】 แปลว่า: ต้นไวโอเล็ต , พืชไม้ดอกตระกูล Viola ซึ่งมีสีม่วง น้ำเงิน เหลือง ขาวหรือสีผสม
violin 【 N 】 แปลว่า: ไวโอลิน , เครื่องดนตรีชนิดสีประเภทหนึ่ง , violinette; fiddle
violinist 【 N 】 แปลว่า: นักสีไวโอลิน , คนเล่นไวโอลิน , virtuoso; fiddler
violist 【 N 】 แปลว่า: คนเล่นซอ , คนเล่นวิโอล่า
violoncellist 【 N 】 แปลว่า: คนเล่นเชลโล
violoncellist 【 N 】 แปลว่า: คนเล่น cello
violoncello 【 N 】 แปลว่า: เครื่องดนตรีประเภทเดียวกับไวโอลิน , cello
violoncello 【 N 】 แปลว่า: เชลโล , เครื่องดนตรีเชลโล เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายขนาดใหญ่ , cello
VIP 【 SL 】 แปลว่า: คนสำคัญ (มาจาก very important person)
viper 【 N 】 แปลว่า: ผู้มุ่งร้าย , villain
viper 【 N 】 แปลว่า: งูพิษชนิดหนึ่ง
viperish 【 ADJ 】 แปลว่า: มีพิษ , ชั่วร้าย, พยาบาท , malicious; viporous
viperous 【 ADJ 】 แปลว่า: ชั่วร้าย , มีพิษร้าย , viperish
viperously 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างชั่วร้าย
virago 【 N 】 แปลว่า: หญิงอารมณ์ร้าย , หญิงที่มีอารมณ์ร้ายพูดจาด่าทอเสียงดัง , vixen
viral 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับไวรัส , ซึ่งเกิดจากไวรัส
virally 【 ADV 】 แปลว่า: จากไวรัส
virgate1 【 ADJ 】 แปลว่า: ยาวเรียวและตรง , คล้ายไม้เรียว
virgate2 【 N 】 แปลว่า: หน่วยวัดเนื้อที่ดินของอังกฤษสมัยก่อน
virgin 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่เป็นอันแรกสุด , first
virgin 【 ADJ 】 แปลว่า: บริสุทธิ์ , pure
virgin 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่ยังไม่ถูกค้นพบโดยมนุษย์ , ที่เป็นธรรมชาติ , natural; raw; untamed
virgin 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่เป็นหญิงพรหมจารี , ที่ยังบริสุทธิ์, ที่เป็นหญิงที่ไม่เคยร่วมเพศ , celibate
Virgin 【 N 】 แปลว่า: พระมารดาของพระเยซู , Blessed Virgin Mary
virgin 【 N 】 แปลว่า: หญิงพรหมจารี , หญิงที่ยังบริสุทธิ์, หญิงที่ไม่เคยร่วมเพศ, หญิงที่ไม่ได้แต่งงาน
Virgin Islands 【 N 】 แปลว่า: หมู่เกาะนอกฝั่งด้านตะวันออกของประเทศเปอโตริโก
Virgin Mary 【 N 】 แปลว่า: พระมารดาของพระเยซูคริสต์ , Virgin
Virgin Queen 【 N 】 แปลว่า: พระนางเจ้าอลิซาเบธที่ 1 ของประเทศอังกฤษ
virginal1 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับหรือเหมาะกับหญิงพรหมจารี , บริสุทธิ์, ไม่เจือปน, ไม่เคยร่วมเพศ, ไม่มีราคี, ไม่มีมลทิน
virginal2 【 N 】 แปลว่า: เครื่องดนตรีประเภทเปียโน , มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า นิยมมากในยุคศตวรรษที่ 16-17
Virginia creeper 【 N 】 แปลว่า: พืชเถาวัลย์ชนิดหนึ่งมีลูกสีน้ำเงินดำ , woodbine
virginity 【 N 】 แปลว่า: ความบริสุทธิ์ , pureness; celibacy
virginity 【 N 】 แปลว่า: ความเป็นหญิงพรหมจารี
Virgo 【 N 】 แปลว่า: ราศีกันย์ , คนเกิดราศีกันย์
Virgo 【 N 】 แปลว่า: กลุ่มดาวหญิงสาว , หมู่ดาวระหว่างหมู่ดาว Leo และหมู่ดาว Libra
virgulate 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่มีรูปท่อนกลม , ที่เป็นท่อนกลม , rod-shaped
virgule 【 N 】 แปลว่า: เส้นแบ่งระหว่างคำ , เส้นแบ่ง, เส้นเอียง solidus
viricide 【 N 】 แปลว่า: สารที่ทำลายเชื้อไวรัส
virid 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่มีสีเขียวสด , ที่เขียวชอุ่ม , greenish
viridescent 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่มีสีเขียวอ่อน , greenish
viridian 【 N 】 แปลว่า: สารประกอบจำพวกออกไซด์ของโครเมียม มีสีเขียวอมน้ำเงิน
viridity 【 N 】 แปลว่า: ความเขียว , ความสด, ความมีกำลังวังชา, การมีพลัง, ความกระฉับกระเฉง , freshness; greeness
virile 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่เป็นลักษณะของเพศชาย , musculine; manly ตรงข้ามกับfemale; feminine; effeminate
virile 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่แข็งแรงเหมือนชาย , vigorous; strong ตรงข้ามกับeffeminate
virilism 【 N 】 แปลว่า: ความแข็งแรงเหมือนชาย
virility 【 N 】 แปลว่า: ความมีลักษณะของเพศชาย , ความสามารถในการให้กำเนิดลูก, ความสามารถในการแพร่พันธุ์ , musculinity ตรงข้ามกับeffeminacy
virology 【 N 】 แปลว่า: ไวรัสวิทยา , การศึกษาเกี่ยวกับไวรัสและโรคที่เกิดจากไวรัส
virtual 【 ADJ 】 แปลว่า: โดยแท้จริง , โดยทั้งหมด , essential; implicit
virtual reality 【 N 】 แปลว่า: สภาวะเสมือนจริงที่จำลองโดยเทคนิคทางคอมพิวเตอร์
virtually 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างเเท้จริง , practically
virtue 【 N 】 แปลว่า: คุณสมบัติที่ดีและน่าชื่นชม , admirable quality; vice; advantage
virtue 【 N 】 แปลว่า: กำลังวังชา , effective force
virtue 【 N 】 แปลว่า: คุณงามความดี , goodness ตรงข้ามกับbadness; vice
virtue 【 N 】 แปลว่า: ความมีศีลธรรม , merit; moral
virtue 【 N 】 แปลว่า: ความบริสุทธิ์ , พรหมจารี, พรหมจรรย์ , chastity
virtues 【 N 】 แปลว่า: ลำดับที่ห้าถึงเก้าของทูตสวรรค์
virtuosic 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ
virtuosity 【 N 】 แปลว่า: ความสามารถพิเศษ , ฝีมือพิเศษ, ความสนใจหรือความชอบเกี่ยวกับศิลปกรรม , outstanding skill
virtuoso 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ
virtuoso 【 N 】 แปลว่า: ผู้เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะในด้านศิลปะและดนตรี , artist; master
virtuous 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับหลักศีลธรรม , เที่ยงธรรม, ถูกต้อง, ดีงาม
virtuous 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่เป็นพรหมจรรย์ , บริสุทธิ์ , chate
virtuously 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างมีศีลธรรม , อย่างเที่ยงธรรม
virtuousness 【 N 】 แปลว่า: การมีศีลธรรม , chastity
virulence 【 N 】 แปลว่า: ความเจ็บแค้นอย่างมาก , bitterness
virulence 【 N 】 แปลว่า: ความเป็นพิษ , poisonousness
virulence 【 N 】 แปลว่า: การติดเชื้อจากโรค
virulency 【 N 】 แปลว่า: ความเป็นพิษ
virulent 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่มีพิษรุนแรง , poisonous
virulent 【 ADJ 】 แปลว่า: เจ็บแค้นอย่างมาก , ที่เกลียดชังอย่างรุนแรง , malicious; irritating
virulent 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่มีโอกาสติดเชื้อสูง
virulently 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างมีพิษรุนแรง
virus disease 【 N 】 แปลว่า: โรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส
virus1 【 N 】 แปลว่า: เชื้อไวรัส , โรคที่เกิดจากไวรัส, พิษของสัตว์ที่มีพิษ (เช่น พิษงู)
virus2 【 N 】 แปลว่า: ไวรัสคอมพิวเตอร์
Vis. 【 ABBR 】 แปลว่า: คำย่อของ Viscount และ Viscountess
visa 【 N 】 แปลว่า: วีซ่า , เอกสารอนุมัติที่ประทับตราบนหนังสือเดินทาง
visa 【 VT 】 แปลว่า: ประทับตราบนหนังสือเดินทาง
vis-a- vis 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งเผชิญหน้ากัน , ซึ่งประจันหน้ากัน, ซึ่งหันหน้าเข้าหากัน, ซึ่งตรงข้ามกัน , opposite
vis-a- vis 【 ADV 】 แปลว่า: เผชิญหน้ากัน , ประจันหน้ากัน, หันหน้าเข้าหากัน, ตรงข้ามกัน , face to face
vis-a- vis 【 N 】 แปลว่า: รถม้าที่มีที่นั่งซึ่งหันหน้าเข้าหากัน , horse-drawn carriage
vis-a- vis 【 N 】 แปลว่า: ผู้ที่เผชิญหน้ากับผู้อื่น , ผู้ที่อยู่ตรงข้ามกัน , counterpart
vis-a- vis 【 PREP 】 แปลว่า: ในแง่ของ , ในเรื่องของ , in relation to; regarding
vis-a- vis 【 PREP 】 แปลว่า: ตรงข้ามกับ , ประจันหน้ากับ, เผชิญหน้ากับ, หันหน้าเข้าหา , opposite to; facing
vis-a- vis 【 PREP 】 แปลว่า: เปรียบเทียบกับ , เมื่อเทียบกับ , compared with
visage 【 N 】 แปลว่า: ใบหน้า , face
visage 【 N 】 แปลว่า: สิ่งที่ปรากฎให้เห็น , ลักษณะ , appearance
viscera 【 N 】 แปลว่า: อวัยวะภายใน , entrails
visceral 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับอวัยวะภายใน
viscerally 【 ADV 】 แปลว่า: เป็นอวัยวะภายใน
viscid 【 ADJ 】 แปลว่า: เหนียว , หนืด, ข้น , viscous; viscose
viscidity 【 N 】 แปลว่า: ความเหนียวหนืด
viscidly 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างเหนียวหนืด
viscidness 【 N 】 แปลว่า: ความเหนียวหนืด
viscosity 【 N 】 แปลว่า: ความเหนียว , ความหนืด, หน่วยวัดความหนืด , thickness; consistency
viscount 【 N 】 แปลว่า: ขุนนางที่มีตำแหน่งสูงกว่า baron แต่ต่ำกว่า earl
viscountcy 【 N 】 แปลว่า: ยศหรือตำแหน่งของ viscount
viscountess 【 N 】 แปลว่า: ภรรยาของขุนนางตำแหน่ง viscount
viscounty 【 N 】 แปลว่า: ขั้นยศศักดิ์ของ viscount
viscous 【 ADJ 】 แปลว่า: หนืด , เหนียว, ข้นมาก , viscous; viscose
viscously 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างเหนียวหนืด
viscousness 【 N 】 แปลว่า: ความเหนียว , ความหนืด , thickness; consistency
viscousness 【 N 】 แปลว่า: ความเหนียวหนืด
vise 【 N 】 แปลว่า: เครื่องมือชนิดหนึ่งใช้หนีบจับวัตถุให้แน่น , vice
vise 【 VI 】 แปลว่า: หนีบจับ
Vishnu 【 N 】 แปลว่า: พระวิษณุหรือพระนารายณ์ (ศาสนาฮินดู)
visibility 【 N 】 แปลว่า: ความสามารถที่จะมองเห็นได้ , ทัศนวิสัย, ความชัดเจน (อากาศ) , perceptibility; observability
visible 【 ADJ 】 แปลว่า: เด่น , ชัดเจน, แน่ชัด, ชัดเจน , obvious; clear; noticeable
visible 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่สามารถมองเห็นได้ , มองเห็นได้ , visual
visibleness 【 N 】 แปลว่า: ความชัดแจ้ง
visibly 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างชัดแจ้ง , อย่างเห็นได้ชัด , obviously; clearly; noticeably
vision 【 N 】 แปลว่า: การมองเห็น , eye sight
vision 【 N 】 แปลว่า: การเห็นหรือรู้ล่วงหน้า , foresight
vision 【 N 】 แปลว่า: จินตนาการ , การวาดมโนภาพ, การวาดภาพในใจ , imagery ตรงข้ามกับrealism; reality
vision 【 N 】 แปลว่า: ทัศนวิสัย , ความสามารถในการรับรู้หรือเข้าใจด้วยการคาดการณ์
vision 【 N 】 แปลว่า: ภาพที่เห็นหรือคน (ที่สวยมาก)
vision 【 VT 】 แปลว่า: มองเห็น
visional 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับการมองเห็น , เกี่ยวกับการจินตนาการ
visionally 【 ADV 】 แปลว่า: ด้วยการมองเห็น , ด้วยการจินตนาการ
visionary 【 ADJ 】 แปลว่า: เพ้อฝัน , idealistic; imaginary ตรงข้ามกับreal; actual
visionary 【 ADJ 】 แปลว่า: ไม่จริง , ที่เกิดจากจินตนาการ , imaginery ตรงข้ามกับrealistic
visionary 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับการเห็นภาพ
visit 【 N 】 แปลว่า: การไปเยี่ยม , การไปมาหาสู่ , visitation
visit 【 VI 】 แปลว่า: มาเยี่ยม , เยี่ยมเยียน, เยือน , go over; come over
visit 【 VT 】 แปลว่า: มาเยี่ยม , แวะเยี่ยม, มาเยือน, มาเยี่ยม, ไปเยี่ยม , call on; look up
visit from Flo 【 SL 】 แปลว่า: ช่วงมีประจำเดือน
visit on 【 PHRV 】 แปลว่า: ลงโทษ , upon
visit with 【 PHRV 】 แปลว่า: พูดคุยกับ
visit with 【 PHRV 】 แปลว่า: ลงโทษด้วย
visitant 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่มาเยี่ยม , visiting
visitant 【 N 】 แปลว่า: สิ่งเหนือธรรมชาติ เช่น ผี วิญญาณ , spirit
visitant 【 N 】 แปลว่า: ผู้มาเยือน , แขกผู้มาเยือน (โดยเฉพาะคนแปลกหน้าหรือชาวต่างชาติ) , visitor; guest
visitant 【 N 】 แปลว่า: นกต่างถิ่น , นกที่อพยพมากจากที่อื่น
visitation 【 N 】 แปลว่า: การเยี่ยม , การเยี่ยมเยียน, การออกตรวจ, การสำรวจ
Visitation 【 N 】 แปลว่า: การเฉลิมฉลองการมาเยี่ยมเยียนของพระมารดาแห่งพระเยซู
visitational 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับการฉลองการมาเยี่ยมเยียนของพระมารดาแห่งพระเยซู
visitator 【 N 】 แปลว่า: เจ้าหน้าที่ตรวจการ (ในคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิก)
visiting 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งมาชั่วคราว
visitor 【 N 】 แปลว่า: ผู้มาเยี่ยม , ผู้มาเยือน , visitant; guest
visitor 【 N 】 แปลว่า: ผู้เยี่ยมเยือน
visitor centre 【 N 】 แปลว่า: ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว
visor 【 N 】 แปลว่า: หน้ากากใช้ในการปลอมตัว , mask
visor 【 N 】 แปลว่า: กะบังหน้าของหมวก , vizor; eyeshade
visor 【 N 】 แปลว่า: ที่บังแสงอาทิตย์หน้าที่นั่งรถยนต์ , แผ่นกันแดด , vizor
visor 【 VT 】 แปลว่า: ปิดบัง
vista 【 N 】 แปลว่า: ทิวทัศน์ , ทัศนียภาพ , view; prospect; scene
vista 【 N 】 แปลว่า: ความคิดเห็น , แนวความคิด, ทัศนคติ, ทัศนะ , prospect; outlook; vision
visual 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับสายตา , optical; optic
visual 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่เห็นได้ , visible
visual 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับการมองเห็น
visual 【 ADJ 】 แปลว่า: ใช้ในการมอง
visuality 【 N 】 แปลว่า: การใช้สายตา , การมองเห็น
visualization 【 N 】 แปลว่า: การมองเห็น
visualize 【 VI 】 แปลว่า: นึกภาพในใจ , จินตนาการ , conceptualize; conceive
visualize 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้จินตนาการเห็น , imagine; conceive
visualize 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้มองเห็น
visually 【 ADJ 】 แปลว่า: ตามที่ปรากฏแก่สายตา , โดยทัศนวิสัย, โดยการมอง, โดยการเห็น , noticeably; apparently
visualness 【 N 】 แปลว่า: การปรากฏแก่สายตา , การมองเห็น
vita 【 N 】 แปลว่า: ชีวประวัติโดยสังเขป , ประวัติย่อ , vitae; curriculum vitae
vitae 【 N 】 แปลว่า: ประวัติย่อ , ชีวประวัติโดยสังเขป , vita
vital 【 ADJ 】 แปลว่า: สำคัญมาก , essential; crucial; needed ตรงข้ามกับthrowaway; unnecessary
vital 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่ทำให้ถึงตายได้ , fatal; lethal
vital 【 ADJ 】 แปลว่า: จำเป็นสำหรับชีวิต , life-sustaining
vital 【 ADJ 】 แปลว่า: มีชีวิตชีวา , lively; animated; invigorating
vital 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับชีวิต
vital statistics 【 N 】 แปลว่า: สถิติประชากร , สถิติเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์ เช่น การเกิด การตาย การสมรส สุขภาพ
vital statistics 【 SL 】 แปลว่า: การวัดขนาดร่างกาย , การวัดรูปร่าง
vitalistic 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับทฤษฎีพลังงานชีวิต
vitality 【 N 】 แปลว่า: กำลังกาย , กำลังใจ, ความสามารถในการอยู่รอด , liveliness;spirit ตรงข้ามกับlethargy; languor; spiritlessness
vitalize 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้มีชีวิต , ให้พลัง , invigorate ตรงข้ามกับlet down; deaden; kill
vitalizer 【 N 】 แปลว่า: สิ่งที่ทำให้มีชีวิตชีวา
vitalness 【 N 】 แปลว่า: ความมีชีวิตชีวา , ความกระตือรือร้น
vitals 【 N 】 แปลว่า: อวัยวะสำคัญ
vitamin 【 N 】 แปลว่า: วิตามิน , ไวตามิน , vitamine
vitamin A 【 N 】 แปลว่า: วิตามินเอ พบในปลา ไข่แดง เนย
vitamin A2 【 N 】 แปลว่า: วิตามินเอสองพบในตับปลา
vitamin B complex 【 N 】 แปลว่า: วิตามินละลายน้ำได้พบในตับ ยีสต์ , (ประกอบด้วย วิตามิน B1, B2, B6, pantothenic acid, biotin, inositol, para-aminobenzoic acid, choline, Folic acid และวิตามิน B12)
vitamin B1 【 N 】 แปลว่า: วิตามินบีหนึ่ง พบในเมล็ดพืช ข้าว , ป้องกันโรคเหน็บชาและโรคของระบบประสาท , thiamine
vitamin B12 【 N 】 แปลว่า: วิตามินบีสิบสอง , ละลายน้ำได้ พบในไข่ ตับ ปลา ป้องกันโรคเลือดจาง
vitamin B2 【 N 】 แปลว่า: วิตามินบีสอง , จำเป็นต่อการเจริญเติบโต พบในไข่ นมและตับ , riboflavin
vitamin B6 【 N 】 แปลว่า: วิตามินบีหกพบในเมล็ดพืช ผักและปลา , piridoxine
vitamin C 【 N 】 แปลว่า: วิตามินซี ช่วยป้องกันโรคลักปิดลักเปิด
vitamin D 【 N 】 แปลว่า: วิตามินดี จำเป็นต่อการสร้างกระดูกและฟัน
vitamin D2 【 N 】 แปลว่า: วิตามินดีสองรักษาโรคกระดูกผุ (rickets) , calciferol; viosterol
vitamin D3 【 N 】 แปลว่า: วิตามินดีสาม พบในน้ำมันตับปลา
vitamin deficiency 【 N 】 แปลว่า: ภาวะขาดวิตามิน , ภาวะขาดสารอาหาร
vitamin E 【 N 】 แปลว่า: วิตามินอี พบในน้ำมันจากพืชผัก เนย ไข่และเมล็ดพืช
vitamin G 【 N 】 แปลว่า: วิตามินจี , ช่วยเสริมสร้างพลังงานและจำเป็นต่อการเจริญเติบโต , riboflavin
vitamin H 【 N 】 แปลว่า: วิตามิน H พบในไข่แดง นม ตับ , ป้องกันโรคโลหิตจาง การเบื่ออาหาร , biotin
vitamin K 【 N 】 แปลว่า: วิตามินเค ช่วยในการแข็งตัวของเลือด
vitamin K1 【 N 】 แปลว่า: วิตามินเคหนึ่ง พบในผัก ข้าว ตับหมู , ช่วยในการแข็งตัวของเลือด
vitamin K2 【 N 】 แปลว่า: วิตามินเคสอง ช่วยในการแข็งตัวของเลือด
vitamin P 【 N 】 แปลว่า: วิตามินพี พบในเปลือกผลไม้รสเปรี้ยว (เช่นมะนาว) , bioflavonoid
vitamin pill 【 N 】 แปลว่า: วิตามิน
vitamin tablet 【 N 】 แปลว่า: วิตามิน
vitamine 【 N 】 แปลว่า: วิตามิน , ไวตามิน , vitamin
vitaminic 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับวิตามิน
vitaminize 【 VT 】 แปลว่า: บำรุงร่างกาย
vitellarium 【 N 】 แปลว่า: ส่วนของรังไข่ซึ่งผลิตเซลล์สำคัญในการสร้างไข่
vitelli 【 N 】 แปลว่า: คำนามพหูพจน์ของ vitellus
vitelline 【 ADJ 】 แปลว่า: ซี่งมีไข่แดง
vitellus 【 N 】 แปลว่า: ไข่แดง
vitiable 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งเป็นโมฆะ , ซึ่งถูกทำให้เสีย
vitiate 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้สกปรก , diminish ตรงข้ามกับappreciate
vitiate 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้เป็นโมฆะ , invalidate
vitiate 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้เสีย , ทำให้เสื่อม , debase; damage ตรงข้ามกับrepair; mend
vitiation 【 N 】 แปลว่า: การทำให้เสื่อม , การทำให้เป็นโมฆะ
viticultural 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งเกี่ยวกับการปลูกองุ่น , vinicultural
viticultural 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับการปลูกองุ่น , เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงองุ่น
viticulturally 【 ADV 】 แปลว่า: โดยเกี่ยวกับการปลูกองุ่น
viticulture 【 N 】 แปลว่า: การปลูกองุ่น , การเพาะเลี้ยงองุ่น , viniculture
viticulture 【 N 】 แปลว่า: การศึกษาเกี่ยวกับการปลูกองุ่น , ศาสตร์เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงองุ่น , viniculture
viticulturist 【 N 】 แปลว่า: ผู้ศึกษาการปลูกองุ่น , viniculturist
vitreosity 【 N 】 แปลว่า: การทำมาจากแก้ว
vitreous 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งทำมาจากแก้ว , glass
vitreous 【 ADJ 】 แปลว่า: คล้ายแก้ว , เหมือนแก้ว, เกี่ยวกับแก้ว , glassy
vitreous humor 【 N 】 แปลว่า: ก้อนใสๆ คล้ายวุ้นในโพรงลูกตาอยู่ระหว่างเรตินาและเลนส์ตา
vitreousness 【 N 】 แปลว่า: การทำมาจากแก้ว
vitrescence 【 N 】 แปลว่า: การกลายเป็นวัตถุคล้ายแก้ว
vitrescent 【 ADJ 】 แปลว่า: กลายเป็นแก้ว , vitreous
vitrescible 【 ADJ 】 แปลว่า: สามารถกลายเป็นแก้วได้
vitrify 【 VI 】 แปลว่า: กลายเป็นแก้ว
vitrify 【 VT 】 แปลว่า: เปลี่ยนให้เป็นแก้ว , ทำให้เป็นแก้ว
vitriol 【 N 】 แปลว่า: คำพูดวิจารณ์อย่างรุนแรง , คำพูดเสียดสีอย่างรุนแรง
vitriol 【 N 】 แปลว่า: กรดกำมะถัน
vitriol 【 N 】 แปลว่า: เกลือโลหะซัลเฟตที่มีลักษณะคล้ายแก้ว
vitriol 【 N 】 แปลว่า: สิ่งที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสูง
vitriolic 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งใช้วาจาเจ็บแสบทำลายความรู้สึกคนอื่น , แสบไส้, เผ็ดร้อน , caustic
vituperate 【 VI 】 แปลว่า: ด่าว่า , berate;revile ตรงข้ามกับpraise; applaud
vituperate 【 VT 】 แปลว่า: ด่าว่า , berate;revile ตรงข้ามกับpraise; applaud
vituperation 【 N 】 แปลว่า: การใช้คำพูดหยาบคาย , การผรุสวาท , invective
vituperation 【 N 】 แปลว่า: การจับผิด
vituperative 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งกล่าวประณามคนอื่น , ซึ่งด่าว่า, กล่าวร้าย, ใช้ผรุสวาท , spiteful
vituperatively 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างประณามคนอื่น
vituperativeness 【 N 】 แปลว่า: การประณามคนอื่น
viva 【 INT 】 แปลว่า: ขอให้มีอายุยืนนาน
viva 【 N 】 แปลว่า: การตะโกนร้องขอให้มีอายุยืนนาน
viva voce 【 ADJ 】 แปลว่า: โดยวาจา
viva voce 【 ADV 】 แปลว่า: โดยวาจา
vivace 【 ADJ 】 แปลว่า: มีชีวิตชีวา , ปราดเปรียว , lively; vital; vivacious
vivace 【 ADV 】 แปลว่า: มีชีวิตชีวา , ปราดเปรียว , vivaciously
vivacious 【 ADJ 】 แปลว่า: มีชีวิตชีวา , คล่องแคล่ว, สนุกสนาน , lively; vital; vivace
vivaciously 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างมีชีวิตชีวา , cheerfully
vivacity 【 N 】 แปลว่า: ความมีชีวิตชีวา , ความร่าเริง, ความสนุกสนาน , liviness; spirit; vigor ตรงข้ามกับspiritlessness; languor
vivarium 【 N 】 แปลว่า: สวนที่สภาพแวดล้อมเหมือนธรรมชาติ
vive 【 INT 】 แปลว่า: ขอให้มีอายุยืนยาว
vivid 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่ชัดแจ้ง , clear; bright ตรงข้ามกับunclear
vivid 【 ADJ 】 แปลว่า: มีชีวิตชีวา , lively
vivid 【 ADJ 】 แปลว่า: เจิดจ้า , สว่างไสว , brilliant
vividly 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างชัดเจน
vividness 【 N 】 แปลว่า: ความชัดเจน
vivification 【 N 】 แปลว่า: การทำให้มีชีวิตชีวา
vivifier 【 N 】 แปลว่า: ผู้ทำให้มีชีวิตชีวา
vivify 【 VT 】 แปลว่า: ให้ชีวิตแก่ , animate; vitalize ตรงข้ามกับdeaden; kill
vivify 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้มีชีวิตชีวา , enliven
viviparity 【 N 】 แปลว่า: การออกลูกเป็นตัว
viviparous 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่ออกลูกเป็นตัว
vivisect 【 VI 】 แปลว่า: ผ่าตัดร่างกายสัตว์
vivisect 【 VT 】 แปลว่า: ผ่าตัดร่างกายสัตว์
vivisect 【 VT 】 แปลว่า: ชำแหละ
vivisection 【 N 】 แปลว่า: การผ่าตัดร่างกายสัตว์
vivisection 【 N 】 แปลว่า: การชำแหละ
vivisectional 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับการชำแหละ
vivisectionally 【 N 】 แปลว่า: โดยการชำแหละ
vivisectionist 【 N 】 แปลว่า: ผู้ชำแหละ
vixen 【 N 】 แปลว่า: สุนัขจิ้งจอกตัวเมีย , female fox
vixen 【 N 】 แปลว่า: ผู้หญิงชอบโมโหและชวนทะเลาะ , virago
vixenish 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งชอบโมโหและชวนทะเลาะ , feminine
vixenish 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับสุนัขจิ้งจอกตัวเมีย
vixenishness 【 N 】 แปลว่า: การชอบโมโหและชวนทะเลาะ
vizier 【 N 】 แปลว่า: ขุนนางผู้ใหญ่ในประเทศมุสลิม
vizierate 【 N 】 แปลว่า: ความเป็นขุนนางผู้ใหญ่ในประเทศมุสลิม
vizierate 【 N 】 แปลว่า: เจ้าหน้าที่ระดับสูงของประเทศนับถือศาสนาอิสลาม
vizierial 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของประเทศนับถือศาสนาอิสลาม
V-J Day 【 N 】 แปลว่า: วันที่ญี่ปุ่นยอมแพ้ในสงครามโลกครั้งที่ 2 , ซึ่งตรงกับวันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ.1945
vocable 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่ออกเสียงได้ (ทางภาษาศาสตร์) , ที่พูดได้
vocable 【 N 】 แปลว่า: คำ , ศัพท์, ชื่อ, คำรวมเสียง
vocabulary 【 N 】 แปลว่า: รายการคำศัพท์ , คำศัพท์, กลุ่มคำศัพท์ , glossary; lexicon
vocabulary 【 N 】 แปลว่า: ระบบสัญลักษณ์ที่ไม่ใช่ภาษาแต่ใช้ในการสื่อสารได้
vocal 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่เปล่งเสียงพูด , uttered ตรงข้ามกับunuttered; unspoken
vocal 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่กึกก้อง , ที่มีเสียงดัง
vocal 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับเสียงพูด
vocal 【 N 】 แปลว่า: เสียงที่เปล่งออกมา
vocal 【 N 】 แปลว่า: เสียงร้องในเพลง
vocal cords 【 N 】 แปลว่า: เส้นเสียง , vocal folds
vocalic 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับหรือคล้ายกับเสียงสระ
vocalic 【 ADJ 】 แปลว่า: ประกอบด้วยเสียงสระ
vocalization 【 N 】 แปลว่า: การเปล่งเสียง
vocalize 【 VI 】 แปลว่า: เปล่งเสียง
vocalize 【 VI 】 แปลว่า: กลายเป็นเสียงสระ (ทางภาษาศาสตร์)
vocalize 【 VT 】 แปลว่า: เปล่งเสียง , ทำให้มีเสียง , speak
vocalize 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้กลายเป็นเสียงสระ (ทางภาษาศาสตร์)
vocalizer 【 N 】 แปลว่า: ผู้ที่เปล่งเสียง
vocally 【 ADV 】 แปลว่า: โดยการเปล่งเสียง , ทางการออกเสียง
vocalness 【 N 】 แปลว่า: การทำให้มีเสียง , การเปล่งเสียง
vocation 【 N 】 แปลว่า: วิชาชีพ , profession
vocational 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับการแนะแนวอาชีพ , professional
vocational 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับวิชาชีพ , เกี่ยวกับอาชีวะ , professional
vocative 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับคำนามที่ใช้เรียกขาน
vocative 【 N 】 แปลว่า: คำนามที่ใช้เรียกขาน
vocatively 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างเป็นคำนามที่ใช้เรียกขาน
vociferance 【 N 】 แปลว่า: การส่งเสียงร้อง , การตะโกน, การร้องเสียงดัง
vociferant 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่เสียงดัง , ที่ส่งเสียงเอะอะโวยวาย , vociferous
vociferant 【 N 】 แปลว่า: ผู้ส่งเสียงดัง , ผู้ส่งเสียงเอะอะโวยวาย
vociferate 【 VI 】 แปลว่า: ส่งเสียงดัง , ส่งเสียงเอะอะโวยวาย, ตะโกน , shout; scream ตรงข้ามกับwhisper
vociferate 【 VT 】 แปลว่า: ส่งเสียงดัง , ส่งเสียงเอะอะโวยวาย, ตะโกน , shout; scream ตรงข้ามกับwhisper
vociferation 【 N 】 แปลว่า: การส่งเสียงเอะอะ
vociferous 【 ADJ 】 แปลว่า: (เสียง) ดัง , noisy; vociferant
vociferously 【 ADV 】 แปลว่า: อย่งส่งเสียงเอะอะ
vociferousness 【 N 】 แปลว่า: การส่งเสียงเอะอะ , การโวยวาย
vocoder 【 N 】 แปลว่า: เครื่องกำเนิดเสียงพูด
vodka 【 N 】 แปลว่า: เหล้าวอดกา , เหล้ารัสเซีย ไม่มีสี
vogue 【 N 】 แปลว่า: ความเป็นที่นิยม , fashion; trend
vogue 【 N 】 แปลว่า: สมัยนิยม , สิ่งที่อยู่ในความนิยม , fashion; trend
voguish 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่เป็นที่นิยม , ที่อยู่ในความนิยม , fashionable; trendy ตรงข้ามกับout-of-date; outdated
voice 【 N 】 แปลว่า: การพูด , การออกเสียง , utterance
voice 【 N 】 แปลว่า: ความคิดเห็น , ความต้องการ, ความรู้สึก
voice 【 N 】 แปลว่า: เสียงพูด , เสียงที่เปล่งจากปาก, เสียงร้องเพลง , speech
voice 【 N 】 แปลว่า: สิทธิในการแสดงความคิดเห็น
voice 【 N 】 แปลว่า: เสียงใดใด เช่น เสียงของทะเล (the voice of the sea)
voice 【 N 】 แปลว่า: นักร้อง
voice 【 N 】 แปลว่า: วาจกในไวยากรณ์
voice 【 VT 】 แปลว่า: ประกาศ , เปล่งเสียง, ทำให้มีเสียง
voice box 【 N 】 แปลว่า: กล่องเสียง , อยู่บริเวณคอหอยของคน , larynx
voiced 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งมีเสียงก้อง , ซึ่งออกเสียงโดยมีการสั่นของเส้นเสียง , vocalized; articulated ตรงข้ามกับunvoiced; voiceless
voicedness 【 N 】 แปลว่า: การมีเสียงก้อง
voiceful 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งมีเสียงร้อง , มีเสียงพูด, เสียงก้อง
voiceful 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่มีเสียงดัง , อึกทึก
voicefulness 【 N 】 แปลว่า: การมีเสียงดัง , การมีเสียงก้อง
voiceless 【 ADJ 】 แปลว่า: ไร้เสียง , ใบ้, ไม่พูด, ไม่ออกเสียง, ไม่มีถ้อยคำ, มีเสียงที่ไม่ใช่เสียงร้อง , speechless; mute ตรงข้ามกับvoiced
voiceless 【 ADJ 】 แปลว่า: อโฆษะ (ทางภาษาศาสตร์) , ลักษณะเสียงที่ไม่ก้อง
voicelessly 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างไม่มีเสียงก้อง
voicelessness 【 N 】 แปลว่า: การไม่มีเสียงก้อง
voiceprint 【 N 】 แปลว่า: กราฟแสดงลักษณะเสียงพูดของมนุษย์
void 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่ไม่มีประโยชน์ , useless; ineffective ตรงข้ามกับuseful
void 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่ไม่มีสิ่งใด , ที่ปราศจากสิ่งใด, ที่ว่างเปล่า , null; empty; devoid ตรงข้ามกับempty
void 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่เป็นโมฆะ , ที่ไม่มีผลทางกฎหมาย , null
void 【 N 】 แปลว่า: ช่องว่าง , blank
void 【 N 】 แปลว่า: ความว่างเปล่า , nullity; unfilled
void 【 N 】 แปลว่า: สิ่งที่เป็นประสบการณ์ เช่น ความสูญเสีย
void 【 VI 】 แปลว่า: ถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะ
void 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้เป็นโมฆะ , invalidate
voidable 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งทำให้โมฆะได้ , ซึ่งทำให้ไม่ได้ผล, ซึ่งเพิกถอนได้
voidableness 【 N 】 แปลว่า: การทำให้เป็นโมฆะ
voidance 【 N 】 แปลว่า: การถือเป็นโมฆะ , การไม่มีผลทางกฎหมาย, การเพิกถอน
voided 【 ADJ 】 แปลว่า: โมฆะ , ไม่ได้ผล, เพิกถอน, ยกเลิก
voider 【 N 】 แปลว่า: ผู้ทำให้เป็นโมฆะ
voile 【 N 】 แปลว่า: สิ่งทอจำพวกผ้าไหม ผ้าขนสัตว์ หรือผ้าฝ้าย
voiture 【 N 】 แปลว่า: รถม้า , พาหนะที่มีล้อ
volant 【 ADJ 】 แปลว่า: คล่องแคล่วว่องไว , agile
volant 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับการบิน
volar 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับการบิน , ใช้สำหรับบิน
volar 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับฝ่ามือหรือฝ่าเท้า
volatile 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่เปลี่ยนแปลงได้ง่าย , ที่ไม่แน่นอน , changeable; inconsistent ตรงข้ามกับconsistent; inflexible
volatile 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่ผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็ว , ที่อยู่เพียงชั่วพักเดียว
volatile 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่ระเหยเป็นไอได้รวดเร็ว , ปะทุง่าย, ระเบิดง่าย , evaporative;vaporing
volatile 【 ADJ 】 แปลว่า: ปะทุง่าย , ระเบิดง่าย
volatile 【 N 】 แปลว่า: สารระเหย
volatileness 【 N 】 แปลว่า: การระเหยเป็นไอได้รวดเร็ว
volatility 【 N 】 แปลว่า: การระเหยกลายเป็นไอ
volatilizable 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งระเหยกลายเป็นไอ
volatilization 【 N 】 แปลว่า: การระเหยกลายเป็นไอ
volatilize 【 VI 】 แปลว่า: กลายเป็นไอ , ระเหย , evaporate
volatilize 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้กลายเป็นไอ , evaporate
volatilizer 【 N 】 แปลว่า: สิ่งที่การระเหยกลายเป็นไอ
volcanic 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับภูเขาไฟ , ซึ่งเกิดจากภูเขาไฟ
volcanically 【 ADV 】 แปลว่า: จากภูเขาไฟ
volcano 【 N 】 แปลว่า: ภูเขาไฟ
vole1 【 N 】 แปลว่า: หนูนา , mouse
vole2 【 N 】 แปลว่า: การชนะแต้มไพ่รวดโดยคนๆ เดียว , grand slam
Volga 【 N 】 แปลว่า: แม่น้ำวอลก้า , แม่น้ำสายที่ยาวที่สุดในยุโรป
volition 【 N 】 แปลว่า: การตัดสินใจด้วยตัวเอง , การเลือกด้วยตัวเอง , choice; election; decision
volition 【 N 】 แปลว่า: ความปรารถนา , ความตั้งใจ, ความประสงค์, ความต้องการ , will; wish
volitional 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับความตั้งใจ , ซึ่งเป็นความประสงค์
volitionally 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างตั้งใจ , อย่างปรารถนา
volitive 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งเป็นความตั้งใจ
volley 【 N 】 แปลว่า: การระดมยิง , การยิงเป็นตับ, การยิงเป็นชุด , gunfire; bombardment; barrage
volley 【 N 】 แปลว่า: การรัวคำถาม
volley 【 VI 】 แปลว่า: ระดมยิง , barrage; bombard; cannonade
volley 【 VT 】 แปลว่า: ระดมยิง , ยิงเป็นตับ , barrage; bombard; cannonade
volleyball 【 N 】 แปลว่า: กีฬาวอลเลย์บอล
volleyball 【 N 】 แปลว่า: ลูกวอลเลย์บอล
volleyer 【 N 】 แปลว่า: ผู้ตีลูกหรือเตะลูกบอลก่อนแตะพื้น
volplane 【 N 】 แปลว่า: เครื่องบินที่ดับเครื่องยนต์แล้วบินร่อนลงมา , เครื่องร่อน
volplane 【 VI 】 แปลว่า: บินร่อนลงมา
volt out 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำให้แพ้ด้วยคะแนนเสียง
volt1 【 N 】 แปลว่า: โวลต์ , หน่วยแรงดันไฟฟ้า
volt2 【 N 】 แปลว่า: การเดินวนวงกลมของม้าเพื่อการแสดงหรือการแข่งขัน , ท่าการเดินของม้ารอบจุดกลางโดยเอาด้านข้างเดินคล้ายเข็มนาฬิกา
voltage 【 N 】 แปลว่า: แรงดันไฟฟ้าที่มีหน่วยเป็นโวลต์
voltaic 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับกระแสไฟฟ้
voltaic battery 【 N 】 แปลว่า: แบตเตอรี่ไฟฟ้า , ประกอบด้วยเซลล์ไฟฟ้าหลายตัวต่อเนื่องกัน
voltaic cell 【 N 】 แปลว่า: เซลล์ที่ทำด้วยขั้วไฟฟ้าสองขั้วที่ประกอบด้วยโลหะต่างชนิดกัน , primary cell; galvanic cell
voltameter 【 N 】 แปลว่า: เครื่องมือวัดความต่างศักย์ระหว่าง 2 จุด
voltmeter 【 N 】 แปลว่า: เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า
volubility 【 N 】 แปลว่า: การพูดมาก
voluble 【 ADJ 】 แปลว่า: พูดคล่องแคล่ว , พูดมาก, ช่างพูด , talkative; glib
volubly 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างพูดมาก
volume 【 N 】 แปลว่า: ปริมาณ , ความจุ,ปริมาตร , amount; quantity
volume 【 N 】 แปลว่า: หนังสือเล่มหนึ่งในชุดหนังสือ
volume 【 N 】 แปลว่า: ระดับความดังของเสียง
volume business 【 N 】 แปลว่า: ธุรกิจการค้าที่มีปริมาณสินค้ามาก
volumetric 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับการวัดปริมาตร
volumetrically 【 ADV 】 แปลว่า: ด้วยการวัดปริมาตร
voluminosity 【 N 】 แปลว่า: การวัดปริมาตร
voluminous 【 ADJ 】 แปลว่า: มากมาย , มหาศาล , immense; massive; tremedous ตรงข้ามกับwee; tiny; small
voluminously 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างมากมาย
voluminousness 【 N 】 แปลว่า: ความมากมาย
voluntarily 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างสมัครใจ , โดยธรรมชาติ , deliberately; willingly; spontaneously
voluntariness 【 N 】 แปลว่า: ความสมัครใจ , การเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ
voluntarism 【 N 】 แปลว่า: ระบบการบริจาคที่ไม่พึ่งเงินทุนจากรัฐบาล , voluntraryism
voluntary 【 ADJ 】 แปลว่า: ด้วยความตั้งใจ , โดยเจตนา , volunteer; willing ตรงข้ามกับinvoluntary
voluntary 【 ADJ 】 แปลว่า: โดยสมัครใจ , โดยอาสาสมัคร , volunteer; willing ตรงข้ามกับinvoluntary
voluntary 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่มีอำนาจในการเลือก , มีอิสระในการเลือก
voluntary 【 ADJ 】 แปลว่า: โดยธรรมชาติ
voluntary 【 N 】 แปลว่า: กิจกรรมอาสาสมัคร
voluntaryist 【 N 】 แปลว่า: อาสาสมัคร
volunteer 【 ADJ 】 แปลว่า: อาสาสมัคร , ใจสมัคร, เกิดขึ้นเอง, เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ (พืช)
volunteer 【 N 】 แปลว่า: อาสาสมัคร , ผู้สมัคร, ผู้กระทำโดยใจสมัคร, ทหารอาสาสมัคร, ผู้กระทำโดยเจตนา, พืชตามธรรมชาติ
volunteer 【 VI 】 แปลว่า: เลือกที่จะทำโดยสมัครใจ , รับอาสา, เสนอตัวโดยสมัครใจ, อาสาสมัคร
volunteer 【 VT 】 แปลว่า: เลือกที่จะทำโดยสมัครใจ , รับอาสา, เสนอตัวโดยสมัครใจ, อาสาสมัคร , offer
volunteer for 【 PHRV 】 แปลว่า: อาสา , สมัครใจทำ (บางสิ่ง)
voluptuary 【 N 】 แปลว่า: ผู้มีกิเลสมาก , ผู้มีความต้องการมาก, ผู้ยึดติดกับความหรูหราฟุ่มเฟือย
voluptuous 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่มีกิเลสมาก , ที่มีความต้องการมาก , sensuous; epicurean ตรงข้ามกับpuritanical
voluptuously 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างมีกิเลสมาก , lewdly
voluptuousness 【 N 】 แปลว่า: การมีกิเลสมาก , enjoyment; feeling; sensuality; lewdness
volute 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่ขดเป็นเกลียว , spiral; scroll
volute 【 N 】 แปลว่า: การขดเป็นเกลียว , spiral; scroll
voluted 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งขดเป็นเกลียว , rolled
volution 【 N 】 แปลว่า: การขดเป็นเกลียว , การม้วน
vomit 【 N 】 แปลว่า: การอาเจียน , การสำรอก, การอ้วก
vomit 【 N 】 แปลว่า: สิ่งที่อาเจียนออกมา
vomit 【 VI 】 แปลว่า: อาเจียน , อ้วก , puke; throw up; barf
vomit 【 VT 】 แปลว่า: อาเจียน , อ้วก , puke; throw up; barf
vomit out 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำให้ไหลพุ่งออกมา , ทำให้อาเจียนออกมา, อาเจียนออกมา
vomit out 【 PHRV 】 แปลว่า: พูด (สิ่งไม่ดี) , พ่น (สิ่งไม่ดี)
vomiter 【 N 】 แปลว่า: ผู้อาเจียน , ผู้สำรอก
vomitive 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่ทำให้อาเจียน , queasy
von 【 PREP 】 แปลว่า: จาก , ของ, มาจาก, ที่
voodoo 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับพิธีศาสนาและเวทมนตร์ของชาวนิโกรในหมู่เกาะอินเดียตะวันตก
voodoo 【 N 】 แปลว่า: พิธีทางศาสนาและเวทมนตร์ของชาวนิโกร , ในหมู่เกาะอินเดียตะวันตก
voodoo 【 N 】 แปลว่า: ผู้ประกอบพิธีในศาสนา
voodoo 【 VT 】 แปลว่า: ประกอบพิธีศาสนาและเวทมนตร์ของชาวนิโกรในหมู่เกาะอินเดียตะวันตก , ประกอบพิธีในศาสนา
voodooism 【 N 】 แปลว่า: การปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาและความเชื่อของชาววูดู , ในหมู่เกาะอินเดียตะวันตก
voodooist 【 N 】 แปลว่า: ผู้ประกอบพิธีในศาสนา
voodooistic 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับพิธีศาสนาและเวทมนตร์ของชาวนิโกร , ในหมู่เกาะอินเดียตะวันตก
voracious 【 ADJ 】 แปลว่า: ตะกละ , ที่กินอาหารมาก , greedy; ravenous
voracious 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่หิวมาก , ที่ต้องการอาหารมาก , ravenous
voracious 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่ต้องการอย่างมาก
voraciously 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างต้องการมาก , อย่างตะกละ
voraciousness 【 N 】 แปลว่า: ความโลภ , greediness
voracity 【 N 】 แปลว่า: ความโลภ, ความตะกละ , greediness
vorlage 【 N 】 แปลว่า: ชื่อท่าในการเล่นสกี , ที่มีลักษณะโน้มตัวไปข้างหน้าโดยส้นเท้าติดกับพื้น
-vorous 【 SUF 】 แปลว่า: กิน , eating; feeding on
vortex 【 N 】 แปลว่า: กระแสลมหรือกระแสน้ำที่หมุนวน
vortex 【 N 】 แปลว่า: ความรู้สึกหรือสถานการณ์ที่มีอิทธิพลมาก
vortical 【 ADJ 】 แปลว่า: วน , เวียน , circulate; whilrling
votable 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งมีสิทธิออกเสียง , voteable
votaress 【 N 】 แปลว่า: สตรีผู้อุทิศตัว
votary 【 N 】 แปลว่า: ผู้อุทิศตัว , ศาสนิกชน, ผู้ให้คำปฏิญาณ
vote 【 N 】 แปลว่า: สิทธิในการออกเสียงเลือกตั้ง , franchise; suffrage
vote 【 N 】 แปลว่า: จำนวนคะแนนเสียง , poll
vote 【 N 】 แปลว่า: การลงคะแนนเสียง , การออกเสียง , polling; referendum
vote 【 N 】 แปลว่า: ผู้ที่มีสิทธิออกเสียง
vote 【 VI 】 แปลว่า: ลงคะแนน , ออกเสียง, ลงคะแนนเสียง
vote 【 VT 】 แปลว่า: ลงคะแนน , ออกเสียง, ลงคะแนนเสียง
vote 【 VT 】 แปลว่า: เสนอแนะ
vote against 【 PHRV 】 แปลว่า: คัดค้าน , ออกเสียงคัดค้าน
vote down 【 PHRV 】 แปลว่า: (ออกเสียง) ทำให้แพ้
vote in 【 PHRV 】 แปลว่า: เลือกตั้ง , ออกเสียงเลือกตั้ง
vote of confidence 【 IDM 】 แปลว่า: ผลการสำรวจที่แสดงฐานคะแนนเสียง
vote of thanks 【 IDM 】 แปลว่า: การพูดแสดงความขอบคุณให้กับผู้พูด , การพูดเพื่อให้ผู้ฟังแสดงความขอบคุณ ปรบมือให้ผู้พูด
vote on 【 PHRV 】 แปลว่า: พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ , upon
vote onto 【 PHRV 】 แปลว่า: ออกเสียงเลือก (ให้เป็นผู้ทำงานให้กลุ่ม)
vote through 【 PHRV 】 แปลว่า: ออกเสียงให้ผ่าน , ลงคะแนนเสียงผ่าน, ยอมให้ผ่าน
vote with 【 PHRV 】 แปลว่า: ออกเสียงเหมือน , ลงคะแนนให้ (บางคน , บางกลุ่ม) เหมือนกับ
vote with one’s feet 【 PHRV 】 แปลว่า: ออกเสียงด้วยการเดินออกมาจาก (สถานที่หนึ่งโดยเฉพาะสถานที่ที่ไม่พึงพอใจ)
voteable 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งมีสิทธิออกเสียง , votable
voter 【 N 】 แปลว่า: ผู้ออกเสียง , ผู้ลงคะแนนเสียง , electorate; elector
voting 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งออกเสียงเลือกตั้ง , electing; electoral; choosing
votive 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับคำมั่นสัญญา , committed; dedicated; promised
votively 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างให้คำมั่นสัญญา
vouch 【 VI 】 แปลว่า: รับรองคุณภาพของบุคคลหรือสิ่งของ , รับประกัน , warrant
vouch for 【 PHRV 】 แปลว่า: ยืนยัน , รับรอง, ค้ำประกัน
voucher 【 N 】 แปลว่า: หนังสือรับรอง , ใบรับรอง, เอกสารรับรอง, จดหมายรับรอง , credentials; proof
voucher 【 N 】 แปลว่า: ใบสำคัญจ่าย , ใบสำคัญแสดงหลักฐานการจ่ายเงิน รับเงิน หรือการส่งมอบของ
voucher 【 N 】 แปลว่า: ผู้รับรอง , ผู้รับประกัน, ผู้ค้ำประกัน, ผู้ยืนยัน, พยานสนับสนุน , guarantor
voucher 【 VT 】 แปลว่า: รับประกัน , ค้ำประกัน , guarantee
voucher 【 VT 】 แปลว่า: เตรียมใบรับรองให้ , เตรียมใบสำคัญจ่ายให้, เตรียมหลักฐานให้
vouchsafe 【 VT 】 แปลว่า: ยินยอมให้ , grant; concede; accord
vouchsafement 【 N 】 แปลว่า: การอนุญาต , การยินยอม , grant
vow 【 N 】 แปลว่า: การสาบาน , promise
vow 【 VI 】 แปลว่า: ให้คำปฏิญาณ , สัญญาว่าจะทำสิ่งใด , promise; swear
vow 【 VT 】 แปลว่า: สาบาน , swear
vow 【 VT 】 แปลว่า: ให้คำปฏิญาณ , สัญญาว่าจะทำสิ่งใด , promise; swear
vowel 【 N 】 แปลว่า: เสียงสระ
vowel 【 N 】 แปลว่า: อักษรแทนเสียงสระ
vower 【 N 】 แปลว่า: ผู้ที่ให้สัตย์สาบาน
vox 【 N 】 แปลว่า: เสียงพูด , speech
vox populi 【 N 】 แปลว่า: เสียงประชาชน , vox pop.
voyage 【 N 】 แปลว่า: การเดินทาง , การเดินทางไกล , journey
voyage 【 N 】 แปลว่า: การเดินทางไปในอวกาศ
voyage 【 N 】 แปลว่า: เหตุการณ์หรือเรื่องราวการเดินทาง
voyage 【 VI 】 แปลว่า: เดินทางโดยทางเรือ
voyage 【 VI 】 แปลว่า: เดินทางโดยทางเรือ
voyageur 【 N 】 แปลว่า: ผู้ส่งสินค้าและคนทางเรือ
voyeur 【 N 】 แปลว่า: บุคคลที่พึงพอใจทางเพศจากการดูอวัยวะเพศผู้อื่น , พวกถ้ำมอง
VP 【 ABBR 】 แปลว่า: คำย่อของ Vice President
VP 【 ABBR 】 แปลว่า: คำย่อของ verb phrase
VR 【 ABBR 】 แปลว่า: สภาวะเสมือนจริงที่จำลองโดยเทคนิคทางคอมพิวเตอร์ , (คำย่อของ virtual reality)
vs. 【 N 】 แปลว่า: ต่อสู้กับ (คำย่อของ versus) , against; versus
vs. 【 N 】 แปลว่า: เปรียบเทียบกับ (คำย่อของ versus) , versus
V-shaped 【 N 】 แปลว่า: รูปคล้ายตัววี
vug 【 N 】 แปลว่า: โพรงเล็กๆ ในหิน
vuggy 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งเป็นโพรงเล็กๆ ในหิน
Vulcan 【 N 】 แปลว่า: เทพเจ้าแห่งไฟและการหลอมโลหะ (นิยายโรมัน)
vulcanite 【 N 】 แปลว่า: ยางซึ่งเป็นส่วนผสมของยางธรรมชาติกับกัมมะถัน , วัสดุที่ใช้ในการทำเฝือกหรือทางทันตกรรม , ebonite
vulcanize 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้แข็งขึ้นด้วยวิธีการทางเคมี
vulgar 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่เกี่ยวกับคนสามัญทั่วไป , ordinary; common; familiar
vulgar 【 ADJ 】 แปลว่า: หยาบคาย , rude; obscene
vulgar 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่ขาดความประณีต , ที่ขาดความละเอียด , gross; coarse
vulgar 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่เกี่ยวกับภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
vulgar 【 N 】 แปลว่า: คนสามัญ
vulgarian 【 N 】 แปลว่า: คนหยาบคาย , คนต่ำช้า , boor; barbarian; churl ตรงข้ามกับsophisticate; gallant
vulgarism 【 N 】 แปลว่า: นิสัยหยาบคาย , ความหยาบคาย , barbarism; obscenity
vulgarity 【 N 】 แปลว่า: ความหยาบคาย , ความต่ำช้า , coarseness; ribaldry ตรงข้ามกับdecency; modesty
vulgarization 【 N 】 แปลว่า: ความหยาบคาย
vulgarize 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้ใช้ได้ง่าย , popularize
vulgarize 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้คุณภาพต่ำลง
vulgarizer 【 N 】 แปลว่า: ผู้ทำให้คุณภาพต่ำลง
vulgarly 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างมีคุณภาพต่ำลง
vulgarness 【 N 】 แปลว่า: การทำให้คุณภาพต่ำลง
Vulgate 【 N 】 แปลว่า: คัมภีร์ไบเบิลภาษาละตินในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก
vulnerability 【 N 】 แปลว่า: ความอ่อนแอ , ไม่มั่นคง, เปราะ อ่อนแอ , weakness
vulnerable 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งบาดเจ็บได้ง่าย , ซึ่งติดเชื้อได้ง่าย, อ่อนแอ , weak; defenceless ตรงข้ามกับinvulnerable
vulnerable 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งถูกทำลายได้ง่าย , ซึ่งถูกโจมตีได้ง่าย , fragile ตรงข้ามกับinvulnerable; powerful
vulnerable 【 ADJ 】 แปลว่า: ไม่มั่นคง , ที่มีจุดอ่อน
vulnerableness 【 N 】 แปลว่า: ความไม่มั่นคง
vulnerably 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างไม่มั่นคง
vulnerary 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งใช้รักษาบาดแผล , ซึ่งรักษาบาดแผล
vulnerary 【 N 】 แปลว่า: ยารักษาบาดแผล
vulpine 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับหรือคล้ายหรือมีลักษณะของสุนัขจิ้งจอก
vulture 【 N 】 แปลว่า: ผู้ที่คอยเอาเปรียบผู้อื่นโดยเฉพาะผู้ที่อ่อนแอกว่า , rapacious person
vulture 【 N 】 แปลว่า: นกแร้ง , อีแร้ง, แร้ง
vulturine 【 ADJ 】 แปลว่า: เอาเปรียบ , rapacious; predatory
vulturine 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับอีแร้ง , คล้ายอีแร้ง
vulturous 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งดำรงชีวิตด้วยการกินสัตว์อื่นเป็นอาหาร
vulva 【 N 】 แปลว่า: ปากช่องคลอด
vulval 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับแคมช่องคลอด
vulvar 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับแคมช่องคลอด
vulvitis 【 N 】 แปลว่า: การอักเสบของปากช่องคลอด
vulvovaginitis 【 N 】 แปลว่า: การอักเสบของช่องคลอดและปากช่องคลอด
vying 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งแข่งขัน , ซึ่งประกวดประขันกัน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น