พจนานุกรมอังกฤษ – ไทย : X-Y-Z

x 【 N 】 แปลว่า: พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 24 X 【 N 】 แปลว่า: พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 24 x chromosome 【 N 】 แปลว่า: โครโมโซมเพศ (ทางพันธุกรรม) x div 【 ABBR 】 แปลว่า: คำย่อของ...

พจนานุกรมอังกฤษ – ไทย : W

W 【 N 】 แปลว่า: พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 23 w 【 N 】 แปลว่า: พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 23 w.c. 【 ABBR 】 แปลว่า: คำย่อของ without charge w.o 【 ABBR 】 แปลว่า: คำย่อของ without , wabble 【 VI 】 แปลว่า:...

พจนานุกรมอังกฤษ – ไทย : V

v 【 ABBR 】 แปลว่า: ตัวย่อคำที่ขึ้นต้นด้วยอักษร v (เช่น verse, versus, very) V 【 N 】 แปลว่า: พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 22 v 【 N 】 แปลว่า: พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 22 V sign 【 N 】...

พจนานุกรมอังกฤษ – ไทย : U

U 【 N 】 แปลว่า: สิ่งที่มีลักษณะเป็นรูปตัวยู , ของที่มีลักษณะเป็นรูปตัวยู U 【 N 】 แปลว่า: พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 21 U 【 PRON 】 แปลว่า: คุณ ( ตัวย่อมาจาก you) , เธอ,...

พจนานุกรมอังกฤษ – ไทย : T

T 【 N 】 แปลว่า: พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 20 t 【 N 】 แปลว่า: พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 20 T.B. 【 ABBR 】 แปลว่า: วัณโรค (หรือใช้ว่า TB เป็นคำย่อของ Tuberculosis) Ta 【 ABBR 】 แปลว่า:...

พจนานุกรมอังกฤษ – ไทย : S

s 【 N 】 แปลว่า: พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 19 S 【 N 】 แปลว่า: พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 19 S.E. 【 ABBR 】 แปลว่า: คำย่อของ southeast และ southeastern Sabbath 【 N 】 แปลว่า:...

พจนานุกรมอังกฤษ – ไทย : R

r 【 N 】 แปลว่า: พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 18 R 【 N 】 แปลว่า: พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 18 R&B 【 N 】 แปลว่า: คำย่อของ Rhythm and Blues R&D 【 ABBR 】 แปลว่า: คำย่อของ research and development R&R 【 ABBR...

พจนานุกรมอังกฤษ – ไทย : Q

Q 【 N 】 แปลว่า: พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 17 q 【 N 】 แปลว่า: พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 17 Q.E.D. 【 ABBR 】 แปลว่า: ซึ่งต้องพิสูจน์ (คำย่อของ quod erat demonstradum) , Quantum Electrodynamics; QED q.e.d. 【 ABBR 】...

พจนานุกรมอังกฤษ – ไทย : P

p 【 ABBR 】 แปลว่า: หน้าหนังสือ (คำย่อของ page) P 【 ABBR 】 แปลว่า: ตำรวจ (คำย่อของ police) p 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับอักษรตัว P หรือ p p 【 N 】 แปลว่า: พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 16 P.M....

พจนานุกรมอังกฤษ – ไทย : O

O 【 N 】 แปลว่า: พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 15 o 【 N 】 แปลว่า: พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 15 O level 【 N 】 แปลว่า: การสอบในระดับต่ำกว่า A level (ใน England และ Wales) O.K. 【 ADJ 】 แปลว่า:...