พจนานุกรมภาษาแต้จิ๋ว 中泰潮语词典

ค้นหาได้ทั้ง ภาษาไทย / ภาษาจีน / คำในภาษาแต้จิ๋ว / พินอินระบบแต้จิ๋ว (ดูเพิ่มเติม)

潮语 : คำศัพท์จากพจนานุกรม Mogher คำศัพท์แต้จิ๋ว 
普通话词 : คำศัพท์จีนที่เอามาใส่คำอ่านแต้จิ๋ว

error: Content is protected !!