รูปประโยค 哪怕…也

รูปประโยค —-> 哪怕….也
—————————————-
哪怕…也 [nǎpà…yě] = 表示姑且承认某种事实。 [แค่….ก็;แม้….ก็ / Even though; no matter what/how; even if] ตัวอย่างเช่น

 • 哪怕他是三头六臂,一个人也顶不了事。
  [nǎpà tā shì sāntóuliùbì, yīgè rén yě dǐng bùliǎo shì] แม้เขาจะมี 3 หัว 6 แขน คนเดียวก็ใช้ไม่ได้
 • 衣服只要干净就行,哪怕有几个补丁。
  [yīfú zhǐyào gānjìng jiùxíng, nǎpà yǒu jǐ gè bǔdīng] เสื้อผ้าขอให้สะอาดก็ใช้ได้แล้ว แม้จะมีปะซ่อมบ้างก็ตาม
 • 哪怕失败, 我也要试一下。
  [nǎpà shībài, wǒ yě yào shì yīxià] แม้จะพ่ายแพ้ ฉันก็จะต้องลองดูสักตั้ง
 • 哪怕是再大的困难我们也能克服。
  [nǎpà shì zài dà de kùnnán wǒmen yě néng kèfú] แม้จะยากลำบากมากกว่านี้ พวกเราก็สามารถเอาชนะได้
 • 李老师批改作业真仔细,哪怕一个标点也不放过。
  [lǐ lǎoshī pīgǎi zuòyè zhēn zǐxì, nǎpà yīgè biāodiǎn yě bù fàngguò] เหล่าซือหลีตรวจแก้การบ้านละเอียดยิบมาก แม้แต่เครื่องหมายวรรคตอนสักที่ก็ไม่เว้น
 • 你不写信,哪怕打个电话也可以。
  [nǐ bù xiě xìn, nǎpà dǎ gè diànhuà yě kěyǐ] เธอไม่เขียนจดหมาย แค่โทรมาก็ยังดี
 • 你哪怕来看看我,我也高兴。
  [nǐ nǎpà lái kàn kàn wǒ, wǒ yě gāoxìng] แค่เธอมาเยี่ยมฉัน ฉันก็ดีใจแล้ว
 • 我想见她,哪怕看一眼也行。
  [wǒ xiǎngjiàn tā, nǎpà kàn yīyǎn yě xíng] ฉันอยากจะพบหล่อน แค่เห็นครั้งเดียวก็ยังดี

เสิรมท้าย

 • 多嘴 = พูดมาก, ปากมาก
 • 多想 = คิดมาก

มีภาษิตจีนมาฝาก ……………..

 • 多思多虑多有益 [duōsīduōlǜ duōyǒuyì] คิดใคร่ครวญไตร่ตรองมากเข้าไว้จะมีประโยชน์มาก
 • 想十遍,说一遍 [xiǎngshíbiàn, shuōyībiàn] คิดสิบครั้ง พูดหนึ่งครั้ง (คิดให้มาก พูดน้อยๆ)
 
ขอขอบคุณ pasajeen.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!