ศัพท์จีนเกี่ยวกับ โรค 疾病

泡病号 [pàobìnghào] ป่วยการเมือง
医院 [yī yuàn] โรงพยาบาล
挂号 [guà hào] ลงทะเบียน
挂号处 [guà hào chù] แผนกลงทะเบียน
住院 [zhù yuàn] พักรักษาตัวที่โรงพยาบาล
出院 [chū yuàn] ออกจากโรงพยาบาล
住院处 [zhù yuàn chù] แผนกผู้ป่วยใน
内科 [nèi kē] อายุรกรรม
病房 [bìngfáng] ห้องผู้ป่วย
病床 [bìngchuáng] เตียงผู้ป่วย
诊所 [zhěn suǒ] คลีนิก
医疗费 [yī liáo fè] ค่ารักษา
生病 [shēng bìng] ป่วย, ไม่สบาย
病人 [bìngrén] ผู้ป่วย, คนไข้
看病 [kàn bìng] หาหมอ
探病 [tànbìng] เยี่ยมคนป่วย
好得快 [hǎodekuài] หายเร็ว
看医生 [kàn yī shēng] หาหมอ
大夫,医生 [dài fu,yī shēng] หมอ
中医 [zhōng yī] แพทย์แผนจีน
护士 [hù shì] พยาบาล
救护车 [jiù hù chē] รถพยาบาล
急诊室 [ jí zhěn shì] ห้องฉุดเฉิน
口罩 [kǒu zhào] ผ้าปิดปาก
吃药 [chīyào] กินยา
打针 [dǎzhēn] ฉีดยา
针灸 [zhēnjiǔ] ฝังเข็ม
爱克斯光 [àikè sīguāng] x-ray
照x关盘 [zhàoguānpán] x-ray
超声波检查 [chāoshēng bōjiǎnchá] อัลตร้าซาวน์
动手术 [dòngshǒushù] ผ่าตัด
外科 [wàikē] ศัลยกรรม
牙科 [yá kē] ทันตกรรม
精神科 [jīngshénkē] จิตเวช
眼科 [yǎnkē] จักษุแพทย์
皮肤科 [pífūkē] แผนกโรคผิวหนัง
妇产科 [fùchǎnkē] แผนกนารีเวช
石膏夹板 [shígāo jiábǎn] เฝือก (石膏 shígāo ปูนพลาสเตอร์, 夹板 jiābǎn แผ่นไม้สำหรับตีประกบ)
黑膏药 [hēi gāoyao] กอเอี๊ยะ
拐杖 [guǎizhàng] ไม้เท้า (拐 เลี้ยว, 杖 ไม้เท้า)
轮椅 [lúnyǐ] เก้าอี้เข็น
担架 [dānjià] เปลหาม
流行病 [liúxíng bìng] โรคระบาด
慢性病 [mànxìng bìng] โรคเรื้อรัง
传染病 [chuánrǎnbìng] โรคติดต่อ
并发症 [bìngfāzhèng] โรคแทรกซ้อน
禁食 [jìnshí] งดอาหาร
急救 [jíjiù] ปฐมพยาบาล
理疗 [zhìliáo] กายภาพบำบัด
诊脉 [zhěnmài] จับชีพจร
打脉 [dǎmài] วัดชีพจร
测血压 [cèxiěyā] วัดความดัน
量体温 [liàngtǐwēn] วัดอุณหภูมิ
体检 [tǐjiǎn] ตรวจสุขภาพ
诊察 [zhěnchá] ตรวจไข้
诊断 [zhěnduàn] วินิจฉัยโรค
验血 [yànxuè] ตรวจเลือด
输血 [shūxuè] ถ่ายเลือด
验光 [yànguāng] ตรวจสายตา
验小便 [yàn xiǎobiàn] ตรวจอุจาระ
验大便 [yàn dàbiàn] ตรวจอุจาระ
打点滴 [dǎdiǎndī] ให้น้ำเกลือ
服药 [fúyào] รับประทานยา
服用 [fúyòng] รับประทานยา
一天三次 [yītiān sāncì] วันละ 3 ครั้ง
每次一片 [měicì yīpiàn] ครั้งละ 1 เม็ด
饭前服用 [fànqián fúyòng] ก่อนอาหาร
饭后服用 [fànhòu fúyòng ] หลังอาหาร
睡觉前服用 shuìjiàoqián fúyòng[] ก่อนนอน
痛的时候服用 [tòngdeshíhòu shǐyòng] ทานเมื่อปวด
打瞌睡 [dǎkēshuì] สัปหงก
涂擦 [túcā] ทายา
副作用 [fùzuòyòng] ผลข้างเคียง
按摩 [ànmó] นวด
细菌 [xì jùn] แบคทีเรีย
病毒 [bìng dú] ไวรัส
疾病 [Jí bìng] โรค
病入膏肓 [bìngrùgāohuāng] โรคร้าย (หมดทางรักษา)
过敏 [guòmǐn] ภูมิแพ้
过敏症 [guòmǐnzhèng] โรคภูมิแพ้
艾滋病 [àizībìng] เอดส์
疹子 [zhěn zǐ] โรคหัด
疟疾 [nüèjí] ไข้มาลาเรีย
疱疹 [pàozhěn] ฝีดาษ งูสวัด
伤寒 [shānghán] ไทฟอย์
糖尿病 [tángniàobìng] เบาหวาน
神经病 [shén jīng bìng] โรคประสาท
发疯 [fā fēng] บ้า
关节炎 [guānjiéyán] ข้อต่ออักเสบ
水痘 [shuĭ dòu] อีสุกอีใส
霍乱 [huò luàn] อหิวาตกโรค
偏瘫 [piān tān] อัมพาตครึ่งซีก
黄疸 [huángdăn] ดีซ่าน
偏头痛 [piān tóu tòng] ไมเกรน
流行性腮腺炎 [liúxíngxìng sāixiànyán] คางทูม
麻痹 [mábì] ชา
老年疾呆症 [lǎo nián jí dāi zhèng] โรคความจำเสื่อม
瘤, 肿瘤 [liú, zhǒngliú] เนื้องอก
癌 [ái] มะเร็ง
脊髓灰质炎 [jĭsuĭ huī zhì yán] โปลิโอ
狂犬病 [kuáng quăn bìng] โรคพิษสุนัขบ้า
窦炎 [dòu yán] โรคไซนัสอักเสบ
天花 [tiānhuā] ฝีดาษ,ไข้ทรพิษ
破伤风 [pò shāng fēng] โรคบาดทะยัก
伤口 [shāng kǒu] บาดแผล
淤血 [yūxuè] เลือดคั่ง
癫痫 [diān xián] โรคลมบ้าหมู
风疹 [fēng zhĕn] หัดเยอรมัน
痛风 [tòng fēng] โรคเกาต์
精神病 [jīng shén bìng] โรคประสาท
结核病 [jié hé bìng] วัณโรค
斑疹伤寒 [bān zhĕn shāng hán] โรคไข้ราดสาดใหญ่
荨麻疹 [xún mă zhĕn] โรคลมพิษ
黄热病 [huáng rè bìng] ไข้เหลือง
带状疮疹 [dài zhuàng chuāng zhĕn] โรคงูสวัด
非典 [fēi diǎn] โรคซาร์ส
皮肤病 [pífūbìng] โรคผิวหนัง
湿疹 [shī zhĕn] ผื่นคัน, ผื่นแดง
皮炎 [pí yán] ผิวหนังอักเสบ
皮疹 [pí zhěn] ผื่น
痱子 [fèi zǐ] ผด
脓肿 [nóng zhǒng] ฝีหนอง
挫伤 [cuò shāng] ฟกช้ำ
灼伤 [zhuó shāng ] แผลไหม้
擦伤 [cā shāng] แผลถลอก
烫伤 [tàng shāng ] แผลถูกลวก
跌倒 [diē dǎo] หกล้ม
淋病 [lìn bìng] โรคหนองใน
梅毒 [méi dú] โรคซิฟิลิส
流血 [liú xiě] เลือดออก
流鼻血 [liú bí xiě] เลือดกำเดาไหล
血癌/白血病 [xuè’ái, xiě ái, bái xiě bìng] มะเร็งในเม็ดเลือดขาว
白血病 [bái xuè bìng] ลูคีเมีย
贫血 [pín xuè] โลหิตจาง
高血压 [gāoxueyā] ความดันโลหิตสูง
低血压 [dīxuèyā] ความดันต่ำ
感冒, 伤风 [gǎn mào, shāng fēng] เป็นหวัด
流感 [liú gǎn] โรคไข้หวัดใหญ่
禽流感 [qín liú gǎn] ไข้หวัดนก
肺病 [fèi bìng] วัณโรค
心肌梗塞 [xīn jī gĕng sè] โรคหัวใจขาดเลือด
血栓形成 [xuè shuān xíng chéng] โรคเส้นเลือดตีบ
食管癌 [shí guǎn á] มะเร็งหลอดอาหาร
心绞痛 [xin jiăo tòng] หลอดเลือดหัวใจตีบตัน
眼病 [yǎnbìng] โรคตา
失明 [shī míng] ตาบอด
盲目 [máng mù] ตาบอด
白喉 [bái hóu] โรคคอตีบ
咽炎 [yān yán] คอหอยอักเสบ
心脏病 [xīn zāng bìng] โรคหัวใจ
乳房 [rǔ fáng] เต้านม
乳房癌 [rǔ fáng ái] มะเร็งเต้านม
肠炎 [chángyán] ลำไส้อักเสบ
阑尾炎 [lán wĕi yán] ไส้ติ่งอักเสบ
急性阑尾炎 [jí xìng lán wěi yán] ไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน
慢性阑尾炎 [màn xìng lán wěi yán] ไส้ติ่งอักเสบเรื้อรัง
脑溢血 [nǎoyìxuè] เส้นเลือดแตกในสมอง
肾炎 [shènyán] ไตอักเสบ
肾衰竭 [shèn shuāi jié] ไตวาย
支气管炎 [zhī qì guǎn yán] หลอดลมอักเสบ
肺病 [fèi bìng] โรคปอด
肺气肿 [fèi qì zhǒn] โรคปอดพองลม
肺吸虫 [fèi xī chóng] พยาธิใบไม้ที่ปอด
肺蛭 [fèi zhì] พยาธิใบไม้ที่ปอด
肺炎 [fèi yán] ปอดอักเสบ
肺癌 [fèi ái] มะเร็งปอด
肝癌 [gān’ái] โรคมะเร็งตับ
肝炎 [gān yán] ตับอักเสบ
肝硬变 [gān yìng biàn] ตับแข็ง
分娩 [fēn miǎn] คลอดบุตร
怀孕 [huái yùn] ตั้งครรภ์
流产 [liú chǎn] แท้ง
死胎 [sǐ tāi] ทารกตายในครรภ์
卵巢 [luǎn cháo] รังไข่
囊 [náng] ถุง กระเป๋า
卵巢囊 [luǎn cháo náng] ถุงน้ำที่รังไข่
肌 [jī] กล้ามเนื้อ
子宫 [zǐ gōng] มดลูก
子宫肌瘤 [zǐ gōng jī liú] เนื้องอกในกล้ามเนื้อมดลูก
胎盘 [tāi pán] รก
前置胎盘 [qián zhì tāi pán] รกเกาะต่ำ
胆石病 [dǎn shí bìng] นิ่วในถุงน้ำดี
胆囊炎 [dǎn náng yán] ถุงน้ำดีอักเสบ
痢疾 [lì jí] บิด
便秘 [biàn mì] ท้องผูก
拉肚子,泻肚 [lādùzǐ, xièdù] ท้องเสีย, ท้องร่วง
胃气胀 [wèi qì zhàng] ท้องอืดท้องเฟ้อ
胃病 [wèibìng] โรคกระเพาะ
腹膜 [fù mó] เยื่อบุช่องท้อง
腹膜炎 [fùmóyán] เยื่อบุช่องท้องอักเสบ
疡 [yáng] แผล
溃疡 [kuì yáng] แผลเปื่อย บาดแผลที่พุพอง
胃溃疡 [wèikuìyáng] แผลกระเพาะอาหาร
慢性胃炎 [màn xìng wèi yán] กระเพาะอาหารอักเสบเรื้อรัง
胃穿孔 [wèi chuān kǒng] กระเพาะอาหารทะลุ
膀胱 [páng guāng] กระเพาะปัสสาวะ
膀胱炎 [wèi qì shì] กระเพาะปัสสาวะอักเสบ
肺蛭 พยาธิใบไม้ที่ปอด
哑巴 [yǎ bā] เป็นใบ้
牙医 [yáyī] หมอฟัน
白牙 [báiyá] ฟันขาว
牙痛 [yá tòng] ปวดฟัน
牙缝 [yáfèng] ซอกฟัน
牙龈 [yá yín] เหงือกฟัน
中切牙 [zhōngqièyá] ฟันหน้า
侧切牙 [cèqièyá] ฟันด้านข้าง(ต่อจากฟันหน้า)
尖牙 [jiānyá] ฟันเขี้ยว
槽牙 [cáoyá] ฟันกราม
磨牙 [móyá] ฟันกราม
阻生牙 [zǔshēngyá] ฟันคุด(impacted tooth)
牙龈出血 [yá yín chū xiě] เลือดออกตามไรฟัน
蛀牙 [zhùyá] ฟันผุ (tooth decay)
虫牙 [chóngyá] ฟันผุ
削牙 [xiāoyá] กรอฟัน
补牙 [bǔ yá] อุดฟัน
镶牙 [xiāng yá] เลี่ยมฟัน
拔牙 [bá yá] ถอนฟัน
牙垢 [yágòu] หินปูน(dental calculus)
除牙垢 [chúyágòu] ขูดหินปูน
假牙 [jiǎyá] ฟันปลอม
牙齿矫正 [yáchǐ jiǎozhèng] จัดฟัน
氟牙膏 [fúyágāo] ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์
痛 [tòng] –> 这里好痛。[zhè lǐ hǎo tòng] ปวดตรงนี้มาก
疼痛 [téng tòng] ปวด
感染 [gǎn rǎn] ติดเชื้อ
头痛 [tóu tòng] ปวดหัว
咳嗽 [ké sòu] ไอ
喉咙痛 [hóu lóng tòng] เจ็บคอ
嗓子疼 [sǎngziténg] เจ็บคอ
火大 [huǒ d] ร้อนใน
消化不良 [xiāo huà bù liáng] อาหารไม่ย่อย
营养不良 [yíng yáng bù liáng] ขาดสารอาหาร
中毒 [zhòng dú] ถูกพิษ
食物中毒 [shí wù zhòng dú] อาหารเป็นพิษ
酸 [suān] เมื่อย
肿 [zhǒng] บวม
瘙痒 [sào yǎng] คัน (痒 yǎng คัน)
止痒 [zhǐ yǎng] แก้คัน
失色 [shī sè] หน้าซีด
失血 [shī xiě] เสียเลือด
流鼻血 [liú bí xiě] เลือดกำเดาไหล
骨折 [gú zhé] กระดูกหัก
痉挛 [jìng luán] เป็นตะคริว
抽筋 [chōu jīn] เป็นตะคริว
扭伤 [niǔ shāng] เคล็ด
失眠 [shī mián] นอนไม่หลับ
并发症 [bìng fā zhèng ] ภาวะแทรกซ้อน
副作用 [fù zuò yòng] ถทธิ์ข้างเคียง
抗药性 [kàng yào xìng] ภาวะดื้อยา
晕 [yūn] วิงเวียน
头晕 [tóu yūn] วิงเวียนศรีษะ
恶心 [ěxīn] คลื่นไส้
呕吐 [ǒu tǔ] อาเจียน
酸疼 [suānténg] ปวดเมื่อย
发烧 [fāshāo] มีไข้ ตัวร้อน
受寒 [shòu hán] หนาวสั่น
疲劳 [pí láo] อ่อนเพลีย
发炎 [fāyán] อักเสบ
鼻塞 [bí sài] คัดจมูก
打喷嚏 [dǎ pēn tì] จาม
休克 [xiū kè] ช็อค
痉挛 [jìng luán] ชักกระตุก
麻醉 [má zuì] ชา
绞痛 [jiǎo tòng] จุกเสียด
药方 [yào fāng] ใบสั่งยา
药房 [yào fáng] ร้านขายยา
药 [yào] ยา
西药 [xīyào] ยาแผนปัจจุบัน
中药 [zhōng yào] ยาจีน
参 [shēn] โสม
人参 [rénshēn] โสมคน
草药 [cǎoyào] สมุนไพร
丸剂,丸药,药片 [wánjì, wányào, yàopiàn] ยาเม็ด
药丸 [yàowán] ยาลูกกลอน
栓剂 [shuānjì] ยาเหน็บ (栓 shuān หัวจุก สลักปิดสิ่งของ, 剂 jì ยา)
胶囊 [jiāonáng] แคปซูล
膏药 [gāoyào] ยากอเอี้ยะ,พลาสเตอร์ยา
绷带 [bēngdài] ผ้าพันแผล
良药 [liángyào] ยาแก้ร้อนใน
退热贴 [tuìrètiē] แผ่นความเย็นลดไข้
退烧药 [tuìshāoyào] ยาลดไข้ –> 我想买退烧药。 ฉันต้องการซื้อยาลดไข้
维生素 [wéi shēng sù] วิตามิน
避孕药 [bìyùnyào] ยาคุมกำเนิด
避孕 [bìyùn] คุมกำเนิด
避孕套 [bìyùntào] ถุงยาง
安眠药 [ān mián yào] ยานอนหลับ
阿司匹林 [āsī pǐlín] แอสไพริน
盘尼西林 [pánní xīlín] ยาเพนนิซิลิน
止痛 [zhǐtòng] แก้วปวด
止痛药 [zhǐtòngyào] ยาแก้ปวด
感冒药 [gǎnmàoyào] ยาแก้หวัด
止痒剂 [zhǐyǎngjì] ยาแก้คัน
消肿药 [xiāozhǒngyào] ยาแก้บวม
消炎药 [xiāoyányào] ยาแก้อักเสบ
抗菌素 [kàngjùnsù] ยาปฎิชีวนะ
消毒剂 [xiāodújì] ยาฆ่าเชื้อ
泻药 [xièyào] ยาระบาย, ยาถ่าย
疫苗 [yìmiáo] วัคซีน
接种疫苗 [jiēzhòng yìmiáo] ฉีดวัดซีน
止咳糖浆 [zhǐké tángjiāng] ยาน้ำเชื่อมแก้ไอ
祛痰剂 [qūtánjì ] ยาขับเสมหะ
润喉糖 [rùnhóutáng] ยาอมแก้เจ็บคอ
凡士林 [fánshìlín] วาสลีน
薄荷相同 [báo héxiāngtóng] ยาดม
万金油,清凉油 [wànjīnyóu, qīngliángyóu] ยาหม่อง
洗眼液 [xǐyǎnyè] ยาล้างตา
灌洗肠胃 [guànxǐ chángwèi] ล้างท้อง
红药水 [hóngyàoshuǐ] ยาแดง
碘酊 [diǎndīng] ทิงเจอร์ไอโอดีน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!