ศัพท์จีน วัตถุดิบ 材料

白铁 [bái​tiě] สังกะสี (galvanized iron)
板子 [bǎn​zi​] กระดาน (a board, a plank)
玻 [bō] แก้ว (glass)
玻璃 [bōli] แก้ว (glass)
材料 [cáiliào] วัสดุ,ข้อมูล,ส่วนประกอบ (material, data, ingredient)
柴火 [cháihuo] ฟืน (firewood)
瓷 [cí] เครื่องปั้นดินเผา,เครื่องเคลือบ,เครื่องลายคราม (porcelain)
磁铁 [cítiě] แม่เหล็ก (a magnet)
大白 [dàbái] ชอล์ก,ปูนขาว (chalk)
钉 [dīng] to ตะปู (nail)
珐琅 [fàláng] วัสดุเคลือบ,สิ่งเคลือบ (enamel)
光漆 guāngqī] วัสดุเคลือบ,สิ่งเคลือบ (enamel)
粉 [fěn] ผง,ฝุ่น,แป้ง (powder)
粉末 [fěnmò] ผง,ฝุ่น,แป้ง (fine powder, dust)
氛 [fēn] บรรยากาศ (miasma, vapor)
膏 [gāo] จารบี, ครีม (ointment, paste)
红木 [hóngmù] ไม้แดง (mahogany)
化纤 [huàxiān] เส้นใยสังเคราะห์ (synthetic fiber)
灰 [huī] ขี้เถ้า (ash, dust, lime)
灰尘 [huīchén] ฝุ่น (dust)
混合物 [hù​nhéwù]​ สารผสม (a mixture)
胶 [jiāo] กาว, ยาง (glue, gum)
介质 [jiè​zhì​​ ] สื่อกลาง (medium, media)
金石 [jīn shí] วัสดุแข็ง, โลหะและหิน (metal and stone, hard objects)
精 [jīng] กลั่น,กรอง,ละเอียดลออ (refined)
缆 [lǎn] สายเคเบิ้ล (cable, hawser)
璃 [lí] กระจก (colored glaze, glass)
麻袋 [mádài] กระสอบ (burlap)
媒介 [méijiè] สื่อ (media, medium)
木 [mù] ไม้ (wood)
木料 [mùliào] วัสดุไม้ (wood, lumber, timber)
木器 [mùqì] เครื่องไม้ (a wooden article)
木质 [mùzhì] วัสดุไม้ (wood, timber)
木制 [mùzhì] ทำจากไม้ (wooden)
木板 [mù​bǎn] กระดานไม้ (board, plank)
木材 [mù​cái] วัสดุไม้ (wood)
木头 [mù​tou] ท่อนไม้ (wood, timber, log)
楠木 [nánmù] cedar
泥 [ní] โคลน (mud, paste, pulp)
粘土 [nián​tǔ]​ ดินเหนียว (clay)
尼龙 [nílóng] ไนล่อน (nylon) 漆
砂 [shā] ทราย (grit, sand, granule)
沙土 [shātǔ] ดินทราย (sandy soil)
石料 [shíliào] วัสดุหิน (gravel)
石质 [shízhì] หิน (stone)
铁线 [tiěxiàn] ลวด (wire)
涂料 [túliào] วัสดุที่ใช้ทา (paint)
纹理 [wénlǐ ] ลาย ลายเส้น (vein lines (in marble), grain (in wood))
物理 [wù​lǐ] ลักษณะทางฟิสิกส์ (the basic qualities of things)
物力 [wù​lì​] ทรัพยากรทางกายภาพ (physical resources)
物料 [wù​​liào] วัสดุ (materials, material)
弦 [xián] เชือก (string)
橡胶 [xiàngjiāo] ยางพารา (rubber)
橡皮 [xiàngpí] ยางลบ (rubber, an eraser)
线缆 [xiànlǎn] สายเคเบิ้ล(ไฟฟ้า) cable, wire, cord
屑 [xiè] เศษผง (scraps)
絮 [xù​] ใยฝ้าย (cotton wadding)
养护 [yǎnghù] บำรุงรักษา (to cure)
颜料 [yánliào] สีย้อมวัสดุ (a paint, a dye, a pigment)
硬纸 [yì​ngzhǐ] กระดาษแข็ง (cardboard, stiff paper)
油漆 [yóuqī] ทาสี (paint, lacquer)
原材料 [yuáncáiliào] วัตถุดิบ (raw materials)
原素 [yuánsù]​ องค์ประกอบ (an element)
渣 [zhā] กาก, เศษ (slag, dregs, crumbs)
纸张 [zhǐzhāng] กระดาษ (paper)
质料 [zhì​​liào​] วัสดุ (material, matter)
竹管 [zhú​guǎn]​ กระบอกไม้ไผ่ (a bamboo pipe)
铣铁 [xiántiě] เหล็กหล่อ (cast iron)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!