ศัพท์จีน สถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลก 世界著名旅游景点

ภูเขาหิมาลัย, The Himalayas /喜马拉雅山 [ xǐ mǎ lā yǎ shān ]
กำแพงเมืองจีน, Great Wall, China /中国长城 [zhōng guó cháng chéng ]
นครต้องห้าม ปักกิ่ง, Forbidden City, Beijing, China /北京故宫 [běi jīng gù gōng]
ภูเขาไฟฟูจิ ประเทศญี่ปุ่น, Mount Fuji, Japan /日本富士山 [rì běn fù shì shān ]
ทัชมาฮาล อินเดีย, Taj Mahal, India /印度泰姬陵 [yìn dù tài jī líng ]
นครวัด กัมพูชา, Angkor Wat, Cambodia /柬埔寨吴哥窟 [jiǎn pǔ zhài wú gē kū]
เกาะบาหลี อินโดนีเซีย, Bali, Indonesia /印度尼西亚巴厘岛 [yìn dù ní xī yà bā lí dǎo ]
บุโรพุทโธ อินโดนีเซีย เป็นพุทธศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดในโลก, Borobudur, Indonesia /印度尼西亚波罗浮屠 [yìn dù ní xī yà bō luó fú tú ]
เซนโตซ่า สิงคโปร์, Sentosa, Singapore /新加坡圣淘沙 [xīn jiā pō shèng táo shā ]
ฟาร์มจระเข้ ประเทศไทย , Crocodile Farm, Thailand /泰国北榄鳄鱼湖 [tài guó běi lǎn è yú hú ]
พัทยา ประเทศไทย , Pattaya Beach, Thailand /泰国芭堤雅海滩 [ tài guó bā dī yǎ hǎi tān ]
บาบิลอน อิรัก, Babylon, Iraq /伊拉克巴比伦遗迹 [yī lā kè bā bǐ lún yí jì ]
สุเหร่าโซเฟีย ประเทศตุรกี , Mosque of St, Sophia in Istanbul (Constantinople), T urkey /土耳其圣索非亚教堂 [tǔ ěr qí shèng suǒ fēi yà jiào táng ]
ทวีปแอฟริกา, Africa /非洲 [fēi zhōu ]
คลองสุเอซ ประเทศอียิปต์, Suez Canal, Egypt /印度苏伊士运河 [yìn dù sū yī shì yùn hé ]
เขื่อนกั้นน้ำอัสวาน ประเทศอียิปต์, Aswan High Dam, Egypt /印度阿斯旺水坝 [yìn dù ā sī wàng shuǐ bà ]
สวนสาธารณะนานาชาติไนโรบี ประเทศเคนย่า, Nairobi National Park, Kenya /肯尼亚内罗毕 [kěn ní yà nèi luó bì]
แหลมกู๊ดโฮป (Cape of Good Hope) แหลม ที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในโลก, Cape of Good Hope, South Africa /南非好望角 [nán fēi hǎo wàng jiǎo ]
ทะเลทรายซาฮาร่า แอฟริกา, Sahara Desert /撒哈拉大沙漠 [sā hā lā dà shā mò]
ปิรามิต ประเทศอียิปต์, Pyramids, Egypt /埃及金字塔 [āi jí jīn zì tǎ]
แม่น้ำไนน์ ประเทศอียิปต์, The Nile, Egypt /埃及尼罗河 [āi jí ní luó hé ]
หมู่เกาะทางแปซิฟิก, Oceania 大洋洲 [dà yáng zhōu]
เกรท แบริเออร์ รีฟ (แนวปะการังใหญ่), Great Barrier Reef /大堡礁 [dà bǎo jiāo]
โอเปร่าเฮ้าส์ ประเทศออสเตรเลีย, Sydney Opera House, Australia /悉尼歌剧院 [xī ní gē jù yuàn]
เอเยอร์สร็อค (Ayers Rock) หรือ อูลูรู (Uluru) เป็นหินศักดิ์สิทธิ์ของชาวอะบอริจินิส หรือ อะนานู มากว่า 40000 ปี เป็นเขาเดี่ยวที่ใหญ่ที่สุดในโลก, Ayers Rock /艾尔斯巨石 [ài ěr sī jù shí]
ภูเขาคุก นิวซีแลนด์, Mount Cook /库克山 [kù kè shān]
หมู่เกาะอีสเตอร์, Easter Island /复活节岛 [fù huó jié dǎo]
มหาวิหาร โน๊ตเตอร์ดาม ฝรั่งเศส, Notre Dame de Paris, France /法国巴黎圣母院 [fǎ guó bā lí shèng mǔ yuàn]
หอไอเฟล ฝรั่งเศส, Effiel Tower, France /法国艾菲尔铁塔 [fǎ guó ài fēi ěr tiě tǎ ]
ประตูชัย (Arch of Triumph) สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่จักรพรรดินโปเลียน, Arch of Triumph, France /法国凯旋门 [fǎ guó kǎi xuán mén]
พระราชวังเอลิเซ่ ฝรั่งเศส, Elysee Palace, France /法国爱丽舍宫 [fǎ guó ài lì shě gōng]
พิพิธภัณฑ์ ลูฟวร์ ฝรั่งเศส, Louvre, France /法国卢浮宫 [fǎ guó lú fú gōng]
มหาวิหารโคโลญ เยอรมัน, Kolner Dom, Koln, Germany /德国科隆大教堂 [dé guó kē lóng dà jiào táng]
หอเอนเมืองปิซ่า อิตาลี, Leaning Tower of Pisa, Italy /意大利比萨斜塔 [yì dà lì bǐ sà xié tǎ ]
สนามกีฬากรุงโรม อิตาลี, Colosseum in Rome, Italy /意大利古罗马圆形剧场 [yì dà lì gǔ luó mǎ yuán xíng jù cháng]
เวนีส อิตาลี, Venice, Italy /意大利威尼斯 [yì dà lì wēi ní sī ]
วิหารพาร์เธนอน กรีซ, Parthenon, Greece /希腊巴台农神庙 [xī là bā tái nóng shén miào]
จัตุรัสแดงใน กรุงมอสโค ประเทศรัสเซีย, Red Square in Moscow, Russia /莫斯科红场 [mò sī kē hóng cháng]
หอนาฬิกาบิกเบน อังกฤษ, Big Ben in London, England /英国伦敦大笨钟 [yīng guó lún dūn dà bèn zhōng]
พระราชวังบัคคิงแฮม อังกฤษ, Buckingham Palace, England /白金汉宫 [ bái jīn hàn gōng]
สวนสาธารณะไฮด์ อังกฤษ, Hyde Park, England /英国海德公园 [yīng guó hǎi dé gōng yuán]
สะพาน ทาวเวอร์บริดจ์ อังกฤษ, London Tower Bridge, England /伦敦塔桥 [lún dūn tǎ qiáo]
วิหารเวสท์มินสเตอร์ อังกฤษ, Westminster Abbey, England /威斯敏斯特大教堂 [wēi sī mǐn sī tè dà jiào táng]
Monte Carlo ดินแดนที่เค้าลือว่าไฮโซสุดสุด ประเทศโมนาโก, Monte Carlo, Monaco /摩洛哥蒙特卡罗 [mó luò gē mēng tè kǎ luó]
ทะเลเมดิเตอร์ เรเนียน, The Mediterranean 地中海 [dì zhōng hǎi]
น้ำตกไนแองการ่า นิวยอร์ค อเมริกา, Niagara Falls, New York State, USA /美国尼亚加拉大瀑布 [měi guó ní yà jiā lā dà pù bù]
เบอร์มิวด้า, Bermuda /百慕大 [bǎi mù dà]
โฮโนลูลู ฮาวาย อเมริกา, Honolulu, Hawaii, USA /美国夏威夷火奴鲁鲁 [měi guó xià wēi yí huǒ nú lǔ lǔ ]
คลองปานามา, Panama Canal /巴拿马大运河 [bā ná mǎ dà yùn hé]
อุทยานแห่งชาติเยลโลว์ สโตน อเมรกา, Yellowstone National Park, USA /美国黄石国家公园 [měi guó huáng shí guó jiā gōng yuán]
อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ อเมริกา, Statue of Liberty, New York City, USA /美国纽约自由女神像 [měi guó niǔ yuē zì yóu nǚ shén xiàng]
ไทม์สแควร์ นิวยอร์ค อเมริกา, Times Square, New York City, USA /美国纽约时代广场 [měi guó niǔ yuē shí dài guǎng cháng ]
พระราชวังไวท์เฮ้าส์ กรุงวอชิงตัน อเมริกา The White House, Washington DC., USA /美国华盛顿白宫 [měi guó huá shèng dùn bái gōng]
ศูนย์เวิลด์เทรด นิวยอร์ค อเมริกา, World Trade Center, New York City, USA /美国纽约世界贸易中心 [měi guó niǔ yuē shì jiè mào yì zhōng xīn]
สวนเซ็นทรัล นิวยอร์ค อเมริกา, Central Park, New York City, USA /美国纽约中央公园 [měi guó niǔ yuē zhōng yāng gōng yuán]
สวนสาธารณะนานาชาติโยเซมิ อเมริกา, Yosemite National Park, USA /美国尤塞米提国家公园 [měi guó yóu sāi mǐ tí guó jiā gōng yuán]
แกรนด์แคนยอน อเมริกา, Grand Canyon, Arizona, USA /美国亚利桑那州大峡谷 [měi guó yà lì sāng nà zhōu dà xiá gǔ]
ฮอลลีวูด อเมริกา, Hollywood, California, USA /美国加利佛尼亚好莱坞 [měi guó jiā lì fó ní yà hǎo lái wù]
ดีสนีย์แลนด์ อเมริกา,Disneyland, California, USA /加利佛尼亚迪斯尼乐园 [jiā lì fó ní yà dí sī ní lè yuán]
ลาสเวกัส อเมริกา, Las Vegas, Nevada, USA /美国内华达拉斯威加斯 [měi guó nèi huá dá lā sī wēi jiā sī]
ไมอามี อเมริกา, Miami, Florida, USA /美国佛罗里达迈阿密 [měi guó fó luó lǐ dá mài ā mì]
พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโปลิตัน เป็นพิพิธภัณฑ์เข้าชมมากที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา, Metropolitan Museum of Art, New York City, USA / 纽约大都会艺术博物馆 [niǔ yuē dà dū huì yì shù bó wù guǎn ]
อะคาปุลโก, รัฐเกร์เรโร ประเทศเม็กซิโก, Acapulco, Mexico /墨西哥阿卡普尔科 [mò xī gē ā kǎ pǔ ěr kē]
กุสโก (Cusco) หรือ Cuzco, ในภาษาเกชัว คือ Qusqu เป็นชื่อเมืองที่ตั้งอยู่ในเทือกเขาแอนดีส อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเปรู, Cuzco, Mexico /墨西哥库斯科 [mò xī gē kù sī kē]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!