ศัพท์จีน เวลา 时间

时间 [shíjiān] เวลา
点钟 [diǎzhōng] นับเวลา
现在 [xiànzài] ขณะนี้, ปัจจุบันนี้
准时 [zhǔnshí] ตรงเวลา
点 [diǎn] โมง , นาฬิกา
秒 [miǎo] วินาที
分 [fēn] นาที
刻 [kè] 15 นาที
小时 [xiǎoshí] ชั่วโมง
现在 [xiànzài] ตอนนี้ , ขณะนี้
现在几点?[xiànzàijǐdiǎn] ขณะนี้เวลาเท่าไหร่
几 [jǐ] กี่
差 [chà] ขาด
半 [bàn] ครึ่ง
凌晨 [língchén] ก่อนรุ่งอรุณ (ตี 1-3)
早晨 [zǎochen] เช้ามืด (ตี4-5)
早上 [zǎoshang] ตอนเช้า
上午 [shàngwǔ] ก่อนเที่่ยง
中午 [zhōngwǔ] ตอนเที่ยง , ตอนกลางวัน
下午 [xiàwǔ] ตอนบ่าย
晚上 [wǎnshang] ตอนเย็น
傍晚 [bàngwǎn] ช่วงโพ้เพ้ (ก่อนมืด)
夜 [yè] กลางคืน
午夜 [wǔyè] เที่ยงคืน
零点 [língdiǎn] 00:00
大前天 [dàqiántiān] 3 วันก่อน
前天 [qiántiān] เมื่อวานซืน
昨天 [zuótiān] เมื่อวานนี้
今天 [jīntiān] วันนี้
明天 [míngtiān] พรุ่งนี้
后天 [hòutiān] มะรืนนี้
大后天 [dàhòutiān] สามวันข้างหน้า
有时候 [yǒushíhou] บางครั้ง
出差 [chūchāi] ออกไปทำธุระ
——————————————-
一天中[yītiānzhōng] ชีวิตประจำวันในหนึ่งวัน
我的一天。 ชีวิตประจำวัน

07:00 早晨七点准时起床。
07:05 早晨七点过五分洗澡。 (ใช้ไม่เกิน 30 นาที)
07:30 早上七点半吃饭。
08:00 上午八点整上课。 –> 整 [zhěng] ตรงเวลา, 上课/上班 เข้าเรียน หรือ 12:00
12:00 中午十二点(种) 在食堂吃饭。
16:30 下午四点三十分下课(下班)。
17:15 五点一刻回家。
17:50 六点差十分洗澡。
18:00 傍晚六点吃饭。
19:00 晚上七点做作业。 (工作 เป็นทั้งนามและกริยาเวลาใช้ไม่ต้องใส่ 做 , 作业 เป็นนามอย่างเดียว ดังนั้นเวลาใช้ ต้องใส่ 做)
20:10 八点过十分看电视。
20:45 九点差一刻睡觉。
00:00 零点。
00:10 零点种十分

日 [rì] วันที่ [ภาษาเขียน]
月 [yuè] เดือน
年 [nián] ปี
号 [hào] วันที่ , หมายเลข
一号…三十一号 [yīhào..sānshíyīhào] วันที่หนึ่ง…วันที่สามสิบเอ็ด

星期一 [xīngqīyī] วันจันทร์
星期二 [xīngqīèr] วันอังคาร
星期三 [xīngqīsān] วันพุธ
星期四 [xīngqīsì] วันพฤหัสบดี
星期五 [xīngqīwǔ] วันศุกร์
星期六 [xīngqīliù] วันเสาร์
星期天/星期日 [xīngqītiān/xīngqīrì] วันอาทิตย์
礼拜天/礼拜日 [lǐbàitiān/lǐbàirì] วันอาทิตย์ (ภ.พูด)
周日 [【zhōurì] วันอาทิตย์
每个星期 [měigèxīngqī] ทุกสัปดาห์
每个礼拜 [měigèlǐbài] ทุกวันอาทิตย์

一月 [yīyuè] เดือนมกราคม
二月 [èryuè] เดือนกุมภาพันธ์
三月 [sānyuè] เดือนมีนาคม
四月 [sìyuè] เดือนเมษายน
五月 [wǔyuè] เดือนพฤษภาคม
六月 [liùyuè] เดือนมิถุนายน
七月 [qīyuè] เดือนกรกฎาคม
八月 [bāyuè] เดือนสิงหาคม
九月 [jiǔyuè] เดือนกันยายน
十月 [shíyuè] เดือนตุลาคม
十一月 [shíyīyuè] เดือนพฤศจิกายน
十二月 [shíèryuè] เดือนธันวาคม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!