เครื่องหมายวรรคตอน 汉语标点符号

Cr.คุณดาว กลุ่มภาษาจีน Love Chinese

汉语标点符号可分为如下三类 :

เครื่องหมายวรรคตอนของภาษาจีนสามารถแบ่งได้เป็น 3 ชนิด ดังนี้

 

分类

การแบ่งประเภท

名称

ชื่อเรียก

标点符号

เครื่องหมาย

使用举例

ตัวอย่างในการใช้

(1)句终停顿

แสดงการจบสิ้น

ของประโยค

jù hào

 

我去看电影。

今天是星期天。

句号

เครื่องหมายจบประโยคบอกเล่า

 

wèn hào

 

你去看电影吗?

你是中国人?

问号

เครื่องหมายคำถาม

 

ɡǎn tàn hào

 

真快!

太美了!

感叹号

เครื่องหมายอุทาน

 

(2)句中停顿

แสดงการหยุดพักระหว่างประโยค

 

dùn hào

 

我家有爸爸、妈妈、哥哥和我。

我想买些苹果、葡萄(pútáo)和橘子什么的。

顿号

เครื่องหมายหยุดพักเสียง

 

dòu hào

 

今天晚上,我想去看电影。

我哥哥是医生,姐姐是老师。

逗号

เครื่องหมายจุลภาค

 

fēn hào

 

爷爷,就是爸爸的爸爸;奶奶,就是爸爸的妈妈。

首先(shǒuxiān),我们是朋友;其次(qícì),我们还是亲戚。

分号

เครื่องหมายแยกประโยค

 

 

(3)特殊符号               

เครื่องหมายเฉพาะ

 

shěnɡ lüè hào

 

泰国水果有榴莲(liúlián)、山竹(shānzhú)、香蕉(xiānɡjiāo)…….等。

请问,您是……

省略号

……

เครื่องหมายจุดไข่ปลา

 

mào hào

 

我家有三口人:爸爸、妈妈和我。

小王说:“我打算去泰国旅游。”

冒号

เครื่องหมายโคลอน

 

shuānɡ yǐn hào

 

大家都叫他“中国通”。

宋猜说:“欢迎朋友们来泰国玩儿。”

双引号

“”

เครื่องหมายอ้างอิงใหญ่

 

dān yǐn hào

 

宋猜说:“大家都叫我‘中国通’。”

单引号

‘  ’

เครื่องหมายอ้างอิงเล็ก

 

shū mínɡ hào

 

这本小说的名字叫《明天》。

今天,我们学第一课《我的家庭》。

书名号

《   》

เครื่องหมายแสดงชื่อหนังสือ

 

pò zhé hào

 

他回到了他的家乡—北京。

小—王—,你—在—哪—儿?快—回—来—!

破折号

เครื่องหมายเว้นวรรค

 

jiàn gé hào

 

 

间隔号

·

我最喜欢的歌手是迈克尔(Màikè’ěr)·杰克逊(Jiékèxùn)。

เครื่องหมายคั่น

 

 

zhuó zhòng hào

 

北京是中国的首都。

着重号

 

เครื่องหมายเน้น

·

kuò hào

 

她(我的好朋友)是上海人。

括号

(   )

วงเล็บ

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!