โครงสร้างของอักษรจีน 汉字的结构

หากนับจากส่วนประกอบจากรากอักษรจีนแล้ว อักษรจีนแบ่งเป็นอักษรแบบโครงสร้างเดี่ยวและโครงสร้างผสม อักษรโครงสร้างเดี่ยวก็คือรากอักษร สามารถประกอบกับอักษรและส่วนประกอบอืน ๆ เพื่อสร้างเป็นอักษรจีนตัวใหม่ได้ ซึ่งสามารถแบงวิธีการสร้างตัวอักษรตามโครงสร้างหลักได้ดังนี้

1.⿰(左右结构) โครงสร้างซ้ายขวา

หมวดอักษรแสดงความหมายมักอยู่ด้านซ้าย (มีบ้างที่อยู่ทางขวา) และตัวอักษรทางด้านขวา มักบอกเสียงอ่าน เช่น:挣、伟、休、担、明、沙


2.⿱(上下结构) โครงสร้างบนล่าง

如:志、苗、字、胃、岁、军


3.⿲(左中右结构) โครงสร้างซ้ายกลางขวา เช่น

如:湖,脚,溅,谢,做,粥


4.⿳(上中下结构) โครงสร้างบนกลางล่าง เช่น

如:奚、髻、禀、亵、莺、宴


5.半包围结构: โครงสร้างแบบล้อมกรอบ

(1).⿹(右上包围结构)
โครงสร้างขวา คลุมครึ่งบน

如:句、可、司、式、戎、虱

(2).⿸(左上包围结构)
โครงสร้างซ้าย คลุมครึ่งบน

如:庙、病、房、尼、眉、历


(3).⿺(左下包围结构)
โครงสร้าง ซ้าย คลุมครึ่งล่าง

如:建、连、毯、尴、超、翅


(4).⿵(上三包围结构)
โครงสร้างครอบบน

如:同、问、闹、周、凤、冈


(5).⿶(下三包围结构)
โครงสร้างครอบล่าง

如:击、凶、函、画、幽、豳


(6).⿷(左三包围结构)
โครงสร้างครอบข้างซ้าย

如:区、巨、匝、匣、臣、医

6.⿴(全包围结构)
โครงสร้างกรอบครอบ

如:囚、团、因、囹、圆、国


7.⿻(镶嵌结构)โครงสร้างประกอบ

如:坐、爽、夹、噩、巫、夷


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!