พจนานุกรม ไทย – ไทย ห – อ

【 ห 】แปลว่า: พยัญชนะตัวที่ ๔๑ อยู่ในพวกอักษรสูง เช่น หา เห็นใช้นําอักษรตํ่าที่เป็น อักษรเดี่ยวให้มีเสียงสูงและไม่ออกเสียงตัว ห เช่น หงอย หนา. 【...

พจนานุกรม ไทย – ไทย ส

【 สุดา 】แปลว่า: น. ลูกสาว. (ป., ส. สุตา); หญิงสาว. 【 สุต ๑ 】แปลว่า: น. ลูกชาย (มักใช้เป็นส่วนท้ายของสมาส). (ป., ส.). 【 สุต– ๒ 】แปลว่า: ก. ได้ยิน, ได้ฟังแล้ว. 【...

พจนานุกรม ไทย – ไทย ษ

【 ษ 】แปลว่า: พยัญชนะตัวที่ ๓๙ เป็นพวกอักษรสูง ใช้ได้ทั้งเป็นพยัญชนะตัวต้น และตัวสะกดในแม่กดในคําที่มาจากภาษาสันสกฤต เช่น ษมา เศรษฐี...

พจนานุกรม ไทย – ไทย ศ

【 ศ 】แปลว่า: พยัญชนะตัวที่ ๓๘ เป็นพวกอักษรสูง ใช้ได้ทั้งเป็นพยัญชนะตัวต้น และเป็นตัวสะกดในแม่กดในคําที่มาจากภาษาสันสกฤตและภาษา อื่น เช่น...

พจนานุกรม ไทย – ไทย ว

【 ว 】แปลว่า: พยัญชนะตัวที่ ๓๗ เป็นพวกอักษรตํ่า ใช้เป็นพยัญชนะต้น เช่น วัน วา ใช้ควบกล้ำ กับพยัญชนะตัวอื่นบางตัว เช่น กว่า ความ...

พจนานุกรม ไทย – ไทย ล-ฦ

【 ล 】แปลว่า: พยัญชนะตัวที่ ๓๖ เป็นพวกอักษรตํ่า ใช้เป็นตัวสะกดในแม่กน อย่างตัว น ในคําที่มาจากภาษาบาลีและสันสกฤตเป็นต้น เช่น กาล พาล ฟุตบอล. 【 ลก...

พจนานุกรม ไทย – ไทย ม

【 ม 】แปลว่า: พยัญชนะตัวที่ ๓๓ เป็นพวกอักษรตํ่า ใช้เป็นตัวสะกดในแม่กม. 【 มก 】แปลว่า: (ถิ่น-ปักษ์ใต้) น. ปลากระบอก. /(ดู กระบอก ๒)./ 【 มกร, มกร- 】แปลว่า: น....

พจนานุกรม ไทย – ไทย ฟ-ภ

【 ฟ 】แปลว่า: พยัญชนะตัวที่ ๓๑ เป็นพวกอักษรตํ่า ใช้เป็นตัวสะกดในแม่กบใน คําที่มาจากภาษาต่างประเทศเช่น เสิร์ฟ เนกาทิฟ ไมโครเวฟ. 【 ฟก, ฟกช้ำ...