เทศกาลเชงเม้ง 清明节

清明,是中国的二十四节气之一,也是中国一个古老的 传统节日。清明节在农历三月 (公历4月5日左右),此时正是春光明媚、空气洁净的季 节,因此,这个节曰叫做 “清明节”。 qīngmíng , shì zhōngguó de èrshísìjiéqi zhīyī , yě shì zhōngguó yīgè gǔlǎo de chuántǒngjiérì 。 qīngmíngjié zai nónglì...