การถอดเสียงภาษาจีนด้วย PINYIN (拼音)ตอนที่ 3

12.Z

Z (จือ)

ฐานปลายลิ้น - หลังฟัน เสียงระเบิด – เสียดแทรกไม่มีลม เวลาออกเสียง ปลายลิ้นยื่นไปแตะหลังฟันบน แล้วขยับปลายลิ้นออกห่างเล็กน้อย ให้ลมหายใจเสียดแทรกออกมาจากช่องปาก เส้นเสียงไม่สั่นสะเทือน

13.C

C (ชือ)

ฐานปลายลิ้น-หลังฟัน เสียงระเบิด-เสียดแทรกมีลม ฐานที่เกิดเสียงเหมือนกับ z โดยส่วนใหญ่ แต่ต้องให้ลมหายใจพุ่งออกมาโดยแรงเต็มที่

14.S

S (ซือ)

ฐานปลายลิ้น-หลังฟัน เสียงเสียดเเทรก เวลาออกเสียง ปลายลิ้นอยู่ใกล้หลังฟันล่าง ลมหายใจจะเสียดแทรกออกมาจากช่องว่างระหว่างกลางลิ้นกับหลังฟันบน

สระของ zi, ci, si คือ สระปลายลิ้นส่วนหน้า  เสียง (อือ) จะใช้ตัว i มาแสดง เนื่องจากเสียง [i] อี ไม่ปรากฎอยู่หลัง Z, C,S ฉะนั้นสระ i (อือ) ใน zi, ci, si จะอ่านเป็นเสียง [i] (อี) ไม่ได้เป็นอันขาด

16.J

J (จี)

ฐานกลางลิ้น เสียงระเบิด-เสียดเทรกไม่มีลม เวลาออกเสียง ส่วนหน้าของกลางลิ้นแตะเพดานแข็ง ปลายลิ้นแตะหลังฟันล่าง ลมหายใจระเบิดและเสียดแทรกออกมาจากช่องระหว่างส่วนหน้าของกลางลิ้นกับเพดานแข็ง เส้นเสียงไม่สั่นสะเทือน

17.Q

Q (ชี)

ฐานกลางลิ้น เสียงระเบิด-เสียดแทรกมีลม ฐานที่เกิดเสียงเหมือนกับ j โดยส่วนใหญ่ แต่ต้องปล่อยลมหายใจแรงเต็มที่

18.X

X (ซี)

ฐานกลางลิ้น เสียงเสียดแทรก เวลาออกเสียง ส่วนหน้าของกลางลิ้นจะอยู่ใกล้กับเพดานแข็ง ลมหายใจเสียดแทรกออกมาตรงช่องนี้ เส้นเสียงไม่สั่นสะเทือน

19.Zh

Zh (จรือ)

ฐานปลายลิ้น-เพดานแข็ง เสียงระเบิด-เสียดแทรกไม่มีลม เวลาออกเสียงปลายลิ้นห่อตัวกระดกขึ้นไปเตะเพดานแข็ง จากนั้นจึงลดระดับลิ้นลงมา เกร็งปลายลิ้นเล็กน้อย พร้อมกับออกเสียง ลมหายใจระเบิดและเสียคแทรกออกมาระหว่างปลายลิ้น กับเพดานแข็ง เส้นเสียงไม่สั่นสะเทือน

20.Ch

Ch (ชรือ)

ฐานปลายลิ้น-เพดานแข็ง เสียงระเบิด-เสียดแทรกมีลม เวลาออกเสียง ฐานที่เกิดเสียงเหมือนกับ zh โดยส่วนใหญ่ แต่ต้องปล่อยลมหายใจแรงเต็มที่

21.Sh

Sh (ซรือ)

ฐานปลายลิ้น-เพดานแข็ง เสียงเสียดแทรกแบบชัด เวลาออกเสียงปลายลิ้นห่อตัวกระดกขึ้นไปอยู่ใกล้กับเพดานแข็ง ลมหายใจเสียดแทรกออกมาระหว่างปลายลิ้นกับเพดานแข็ง เส้นเสียงไม่สั่นสะเทือน

22.R

R (รือ)

ฐานปลายลิ้น-เพดานแข็ง เสียงเสียดแทรกแบบไม่ชัด เสียงข้างลิ้น เวลาเปล่งเสียง ตำแหน่งของลิ้นจะไกล้เคียงกับตำแหน่ง sh แต่ R เป็นเสียงเสียดแทรกซึ่งเส้นเสียงต้องสั่นสะเทือน

zhi chi shi ri นั้น เป็นสระปลายลิ้นส่วนหลัง สระที่เกาะอยู่ข้างหลัง เสียงอือ จะใช้ตัว i มาแทนเสียง เนื่องจากเสียง i (อี ) ในภาษาจีนกลางจะไม่ปรากฎอยู่หลัง Zh Ch Sh R ฉะนั้นสระ i ซึ่งอยู่หลัง Zhi Chi Shi Ri จะอ่านเป็น ( อี ) ไม่ได้

23.Y

Y (อี)

เสียงกึ่งสระ ใช้เขียนหน้ารูปสระ i และ ü ที่ไม่มีเสียงพยัญชนะต้น เช่น 1.ia เขียนเป็น ya  2.ün เขียนเป็น yun

24.W

w (อู)

เสียงกึ่งสระ ใช้เขียนหน้ารูปสระ u ที่ไม่มีเสียงพยัญชนะต้น เช่น ua เขียนเป็น wa 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!