คำลักษณนามในภาษาจีน 量词 ตอนที่ 1

把 bǎ

✍ มักใช้กับ : สิ่งที่เป็นแท่ง ยาว เป็นกำ หรือใช้มือจับได้
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ :  อัน / ด้าม / ช่อ / กำมือ / การออกแรง

เช่น

刀 [dāo] มีด / 花儿 [huār] ดอกไม้ / 香蕉 [xiāng jiāo] กล้วย / 刀子 [dāo zi] มีด / 叉子 [chā zi] ส้อม / 勺儿 [sháor] ช้อน / 牙刷 [yá shuā] แปรงสีฟัน / 伞 [sǎn] ร่ม / 米 [mǐ] ข้าวสาร / 面 [miàn] แป้ง / 土 [tǔ] ดิน / 泥 [ní] โคลน / 汗 [hàn] เหงื่อ / 骨头 [gǔ tou] กระดูก / 尺子 [chǐ zi] ไม้บรรทัด / 扇子 [shàn zi] พัด / 斧子 [fǔ zi] ขวาน / 刷子 [shuā zi] แปรง / 梳子 [shū zi] หวี / 宝剑 [bǎo jiàn] กระบี่ / 锁 [suǒ] แม่กุญแจ / 花生 [huā shēng] ถั่วลิสง / 豆子 [dòu zi] ถั่ว / 钞票 [chāo piào] เงิน

班 bān

✍ มักใช้กับ : กลุ่มของคน
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : รอบ / ห้องเรียน

เช่น

车 [chē] รถ / 飞机 [fēi jī] เครื่องบิน / 学生 [xué sheng] นักเรียน

瓣儿 bànr

✍ มักใช้กับ : สิ่งที่เป็นกลีบ ๆ
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : กลีบ

เช่น

花儿 [huār] ดอกไม้ / 蒜 [suàn] กระเทียม / 橘子 [jú zi] ส้ม

帮 bāng

✍ มักใช้กับ : กลุ่มคน
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : แก๊งค์ / กลุ่ม

เช่น

人 [rén] คน / 孩子 [hái zi] เด็ก ๆ / 学生 [xué sheng] นักเรียน / 坏蛋 [huài dàn] คนเลว / 流氓 [liú máng] นักเลง / 匪徒 [fěi tú] นักเลง

包 bāo

✍ มักใช้กับ : สิ่งที่เป็นห่อหรือบรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์ขนาดไม่ใหญ่
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : ห่อ / กล่อง

เช่น

药 [yào] ยา / 糖 [táng] น้ำตาล / 点心 [diǎn xin] ขนม / 衣服 [yī fu] เสื้อผ้า / 东西 [dōng xi] สิ่งของ / 火柴 [huǒ chái] ไม้ขีด / 粮食 [liáng shi] อาหาร / 香烟 [xiāng yān] บุหรี่ / 茶叶 [chá yè] ชา

杯 bēi

✍ มักใช้กับ : ของเหลวที่เทใส่แก้ว
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : แก้ว

เช่น

水 [shuǐ] น้ำ / 茶 [chá] ชา / 牛奶 [niú nǎi] นม / 咖啡 [kā fēi] กาแฟ / 酒 [jiǔ] ไวน์ / 啤酒 [pí jiǔ] เบียร์ / 开水 [kāi shuǐ] น้ำต้มสุก / 凉水 [liáng shuǐ] น้ำเย็น

本 běn

✍ มักใช้กับ : สิ่งที่เป็นเล่ม
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : เล่ม

เช่น

书 [shū] หนังสือ / 词典 [cí diǎn] พจนานุกรม / 小说 [xiǎo shuō] นิยาย / 杂志 [zá zhì] นิตยสาร / 地图 [dì tú] แผนที่

笔 bǐ

✍ มักใช้กับ : ลายที่ใช้ปากกาเขียน / เงิน / กิจการ / ทรัพย์สิน
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : ตัวหนังสือ / ก้อน หรือ ยอด (เงิน) / สิ่งที่เกี่ยวข้องกับบัญชีการเงิน

เช่น

字 [zì] ตัวหนังสือ / 钱 [qián] เงิน / 款 [kuǎn] เงิน / 收入 [shōu rù] รายได้ / 费用 [fèi yòng] ค่าใช้จ่าย / 奖学金 [jiǎng xué jīn] ทุนการศึกษา / 生意 [shēng yi] ธุรกิจ / 买卖 [mǎi mài] ธุรกิจ / 帐 [zhàng] บัญชี / 债 [zhài] หนี้สิน / 经费 [jīng fèi] ค่าใช้จ่าย เบี้ยบ้ายรายทาง / 奖金 [jiǎng jīn] โบนัส / 财产 [cái chǎn] ทรัพย์สิน / 遗产 [yí chǎn] มรดก / 交易 [jiāo yì] การซื้อขาย

遍 biàn

✍ มักใช้กับ : กริยาที่เป็นรอบ
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : รอบของ (กริยา)

เช่น

写 [xiě] เขียน / 说 [shuō] พูด / 听 [tīng] ฟัง / 看 [kàn] ดู / 唱 [chàng] ร้องเพลง / 跳 [tiào] กระโดด / 叫 [jiào] เรียก / 演 [yǎn] แสดง

部 bù

✍ มักใช้กับ : ส่วนที่เรียงต่อกัน
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : เล่ม / คัน / อัน / เรื่อง

เช่น

词典 [cí diǎn] พจนานุกรม / 汽车 [qì chē] รถ / 电话 [diàn huà] โทรศัพท์ / 小说 [xiǎo shuō] เรื่องอ่านเล่น / 影片 [yǐng piàn] หนัง

册 cè

✍ มักใช้กับ : ชุดของกระดาษ
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : เล่ม (สมุด)

เช่น

书 [shū] หนังสือ / 地图 [dì tú] แผนที่

层 céng

✍ มักใช้กับ : สิ่งที่เป็นชั้น ๆ ซ้อน ๆ กัน
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : ระดับชั้น / ระดับ / ชั้น

เช่น

意思 [yì si] ความหมาย / 关系 [guān xì] ความสัมพันธ์ / 雪 [xuě] หิมะ / 玻璃 [bō li] แก้ว / 塔 [tǎ] หอคอย เจดีย์ / 油 [yóu] น้ำมัน / 冰 [bīng] น้ำแข็ง / 浪 [làng] คลื่น / 雾 [wù] หมอก / 土 [tǔ] ดิน / 皮 [pí] หนังสัตว์ / 泥 [ní] โคลน / 楼 [lóu] ตึก / 灰 [huī] ขี้เถ้า / 漆 [qī] สี / 纱 [shā] ผ้าต่วน / 霜 [shuāng] น้ำค้างแข็ง

场 cháng

✍ มักใช้กับ : แผ่อยู่ในบริเวณหนึ่ง ๆ หรืออยู่ในขอบเขตหนึ่ง ๆ
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : สนาม / ห่า (ฝน) / ครั้ง

เช่น

雪 [xuě] หิมะ / 雨 [yǔ] ฝน / 病 [bìng] โรค / 运动 [yùn dòng] กีฬา / 球 [qiú] ลูกบอล / 比赛 [bǐ sài] การแข่งขัน / 电影 [diàn yǐng] หนัง / 戏 [xì] การแสดง / 演出 [yǎn chū] แสดง / 晚会 [wǎn huì] งานราตรี / 梦 [mèng] ฝัน / 革命 [gé mìng] การปฏิวัติ / 战争 [zhàn zhēng] สงคราม / 争论 [zhēng lùn] การทะเลาะวิวาท / 误会 [wù huì] ความเข้าใจผิด / 战斗 [zhàn dòu] การต่อสู้ / 暴雨 [bào yǔ] พายุฝน / 洪水 [hóng shuǐ] น้ำท่วม / 灾难 [zāi nàn] ภัยพิบัติ / 冲突 [chōng tū] การเห็นไม่ตรงกัน / 游戏 [yóu xì] เกม

车 chē

✍ มักใช้กับ : สิ่งบรรจุในรถเข็น รถ เกวียน ฯ ได้
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : คันรถ

เช่น

大米 [dà mǐ] ข้าว / 煤 [méi] ถ่านหิน / 行李 [xíng li] กระเป๋าเดินทาง / 垃圾 [lā jī] ขยะ / 犯人 [fàn rén] นักโทษ

出 chū

✍ มักใช้กับ : การแสดง
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : รอบ / องค์

เช่น

戏 [xì] แสดง / 京剧 [jīng jù] งิ้วปักกิ่ง

处 chù

✍ มักใช้กับ : สถานที่
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : แห่ง

เช่น

风景 [fēng jǐng] ทัศนียภาพ

串 chuàn

✍ มักใช้กับ : สิ่งที่ร้อยกันเป็นพวง
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : พวง / ไม้เสียบ (ลูกชิ้น หมูปิ้ง ฯ)

เช่น

钥匙 [yào shi] กุญแจ / 葡萄 [pú tao] องุ่น / 珍珠 [zhēn zhū] ไข่มุก

床 chuáng

✍ มักใช้กับ : ปูบนเตียง
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : ผืน

เช่น

被子 [bèi zi] ผ้านวม

次 cì

✍ มักใช้กับ : รอบของกริยา
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : ครั้ง

เช่น

演出 [yǎn chū] การแสดง / 比赛 [bǐ sài] การแข่งขัน / 访问 [fǎng wèn] สัมภาษณ์ / 考试 [kǎo shì] การสอบ / 错误 [cuò wù] ความผิดพลาด / 听 [tīng] ฟัง / 来 [lái] มา / 说 [shuō] พูด / 写 [xiě] เขียน / 唱 [chàng] ร้อง / 战争 [zhàn zhēng] สงคราม / 战斗 [zhàn dòu] กาารต่อสู้ / 革命 [gé mìng] การปฏิวัติ / 改革 [gǎi gé] การปฏิรูป / 手术 [shǒu shù] การผ่าตัด / 实验 [shí yàn] การทดลอง / 讲座 [jiǎng zuò] บรรยาย / 谈话 [tán huà] การสนทนา / 列车 [liè chē] รถไฟ / 事故 [shì gù] อุบัติเหตุ / 灾难 [zāi nàn] ภัยพิบัติ / 地震 [dì zhèn] แผ่นดินไหว / 挫折 [cuò zhé] ความล้มเหลว ชวด

簇 cù

✍ มักใช้กับ : สิ่งที่เป็นช่อ
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ :  ช่อ

เช่น

鲜花 [xiān huā] ดอกไม้

撮 cuō

✍ มักใช้กับ : จำนวนหนึ่งๆ
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : หยิบมือ / กลุ่ม

เช่น

土 [tǔ] ดิน / 盐 [yán] เกลือ / 坏人 [huài rén] คนเลว

沓 tà

✍ มักใช้กับ : สิ่งที่เป็นแผ่น ๆ ซ้อนกันอยู่
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : ปึก

เช่น

信封 [xìn fēng] ซองจดหมาย / 钞票 [chāo piào] แบงก์

袋 dài

✍ มักใช้กับ : สิ่งที่บรรจุลงถุงได้
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : ถุง

เช่น

牛奶 [niú nǎi] นม / 面 [miàn] แป้ง / 大米 [dà mǐ] ข้าวสาร / 粮食 [liáng shi] อาหาร / 红茶 [hóng chá] ชาดำ / 盐 [yán] เกลือ / 烟 [yān] บุหรี่ / 肥料 [féi liào] ปุ๋ย / 花生 [huā shēng] ถั่วลิสง / 豆子 [dòu zi] ถั่ว / 小米 [xiǎo mǐ] ข้าวฟ่าง

道 dào

✍ มักใช้กับ : ส่งที่ยาว ๆ  หรือลักษณะเป็นช่อง เป็นเส้น
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : แห่ง / บาน / แผง / กระบวนการ / เส้น / ชุด / จาน

เช่น

门 [mén] ประตู / 墙 [qiáng] ผนัง / 菜 [cài] อาหาร / 光 [guāng] แสง / 阳光 [yáng guāng] แสงแดด / 命令 [mìng lìng] คำสั่ง / 手续 [shǒu xù] ขั้นตอน / 题 [tí] หัวข้อ / 沟 [gōu] คู / 缝 [féng] ตะเข็บ / 皱纹 [zhòu wén] ริ้วรอย / 闪电 [shǎn diàn] ฟ้าแลบ / 痕迹 [hén jì] ร่องรอย / 眉毛 [méi mao] คิ้ว / 法令 [fǎ lìng] พระราชกฤษฎีกา / 漆 [qī] สี / 工序 [gōng xù] กระบวนการ / 堤坝 [dī bà] เขื่อน

滴 dī

✍ มักใช้กับ : ของเหลว
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : หยด

เช่น

水 [shuǐ] น้ำ / 酒 [jiǔ] ไวน์ / 油 [yóu] น้ำมัน / 血 [xuě] เลือด / 汗 [hàn] เหงื่อ / 眼泪 [yǎn lèi] ฉีก / 墨水 [mò shuǐ] หมึก / 墨 [mò] หมึก

点 diǎn

✍ มักใช้กับ : เรื่องราวนามธรรม
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : เรื่อง / ข้อ / จุด

เช่น

意思 [yì si] ความหมาย / 内容 [nèi róng] เนื้อหา / 变化 [biàn huà] การเปลี่ยนแปลง / 优点 [yōu diǎn] ข้อดี / 好处 [hǎo chu] ประโยชน์ / 道理 [dào li] การมีเหตุผล / 理由 [lǐ yóu] เหตุผล / 看法 [kàn fǎ] ดู / 意见 [yì jiàn] ความคิดเห็น

顶 dǐng

✍ มักใช้กับ : สิ่งที่คลุมลงมาจากด้านบน
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : ใบ / หลัง

เช่น

帽子 [mào zi] หมวก / 蚊帐 [wén zhàng] มุ้งกันยุง / 帐篷 [zhàng peng] เต็นท์

栋 dòng

✍ มักใช้กับ : เป็นอาคาร
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : หลัง

เช่น

楼 [lóu] ตึก อาคาร / 房子 [fáng zi] บ้าน

堵 dǔ

✍ มักใช้กับ : ผนัง
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : แผง

เช่น

墙 [qiáng] ผนัง

度 dù

✍ มักใช้กับ : สิ่งที่วัดระดับไได้
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : ระดับ / องศา

เช่น

电 [diàn] ไฟฟ้า

段 duàn

✍ มักใช้กับ : สื่งที่แบ่งออกเป็นส่วนย่อย ๆ ได้
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : ท่อน / ช่วง / วรรค

เช่น

路程 [lù chéng] การเดินทาง / 时间 [shí jiān] เวลา / 话 [huà] คำ / 故事 [gù shi] เรื่องราว / 相声 [xiàng sheng] การพูดทอล์กโชว์แบบจีน / 日记 [rì jì] ไดอารี่ / 文章 [wén zhāng] บทความ / 课文 [kè wén] บทเรียน / 历史 [lì shǐ] ประวัติศาสตร์ / 婚姻 [hūn yīn] การแต่งงาน / 木头 [mù tou] เนื้อไม้ / 铁路 [tiě lù] ทางรถไฟ / 管道 [guǎn dào] ท่อ

堆 duī

✍ มักใช้กับ : ของเล็ก ๆ กองรวมดัน
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : กอง

เช่น

人 [rén] คน / 书 [shū] หนังสือ / 行李 [xíng li] กระเป๋าเดินทาง / 菜 [cài] ผัก / 草 [cǎo] หญ้า / 雪 [xuě] หิมะ / 东西 [dōng xi] สิ่งของ / 土 [tǔ] ดิน / 木头 [mù tou] เนื้อไม้ / 石头 [shí tou] หิน / 垃圾 [lā jī] ขยะ / 白菜 [bái cài] ผักกาดขาว/ 蔬菜 [shū cài] ผัก / 麦子 [mài zi] ข้าวสาลี / 破烂 [pò làn] ขยะที่เอาไปรีไซเคิล / 废话 คำพูดไร้สาระ

队 duì

✍ มักใช้กับ : คน
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : กอง / ทีม

เช่น

士兵 [shì bīng] ทหาร / 民兵 [mín bīng] กองทหารอาสาสมัคร

对 duì

✍ มักใช้กับ : เป็นคู่
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : คู่

เช่น

眼睛 [yǎn jing] ตา / 沙发 [shā fā] โซฟา / 耳朵 [ěr duo] หู / 翅膀 [chì bǎng] ปีก / 矛盾 [máo dùn] การโต้แย้ง / 儿女 [ér nǚ] ลูกชายและลูกสาว / 夫妻枕头 [fū qī zhěn tou] หมอนคู่ / 电池 [diàn chí] แบตเตอรี่ / 耳环 [ěr huán] ต่างหู / 蝴蝶 [hú dié] ผีเสื้อ

吨 dūn

✍ มักใช้กับ : 1000 กิโล
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : ตัน

เช่น

煤 [méi] ถ่านหิน / 钢 [gāng] เหล็ก

顿 dùn

✍ มักใช้กับ : รอบของกริยา
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : มื้อ / ตี / ด่า

เช่น

饭 [fàn] อาหาร / 打 [dǎ] ตี / 说 [shuō] พูด / 批评 [pī píng] คำวิจารณ์ / 教训 [jiào xun] บทเรียน / 快餐 [kuài cān] อาหารจานด่วน / 骂 [mà] คำสาป

朵 duǒ

✍ มักใช้กับ : สิ่งที่เป็นก้อน
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : ดอก / ก้อน

เช่น

花儿 [huār] ดอกไม้ / 云 [yún] เมฆ / 鲜花 [xiān huā] ดอกไม้ / 梅花 [méi huā] ดอกเหมย

发 fā

✍ มักใช้กับ : สิ่งที่พุ่งออกไป 1 ครั้ง
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : รอบ

เช่น

子弹 [zǐ dàn] กระสุน

番fān

✍ มักใช้กับ : รอบหรือกลุ่มของกริยาหนึ่ง ๆ
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : รอบ / คำ

เช่น

话 [huà] คำ / 研究 [yán jiū] การวิจัย / 功夫 [gōng fu] การทำบางอย่างที่ใช้เวลา / 道理 [dào li] การมีเหตุผล / 心意 [xīn yì] น้ำใจ/ 整顿 [zhěng dùn] การปรับปรุง

分 fēn

✍ มักใช้กับ : ส่วนของบางสิ่ง / เวลา
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : ส่วน / คะแนน / อัน / นาที

เช่น

钱 [qián] เงิน / 成绩 [chéng jì] ความสำเร็จ คะแนน / 错误 [cuò wù] ความผิดพลาด / 光 [guāng] แสง / 光彩 [guāng cǎi] มีหน้ามีตา / 欢乐 [huān lè] ความปิติยินดี / 把握 [bǎ wò] ความมั่นใจ / 钟 [zhōng] เวลา

份 fèn

✍ มักใช้กับ : สิ่งที่เป็นชุด
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : ชุด

เช่น

菜 [cài] กับข้าว / 点心 [diǎn xin] ขนม / 礼物 [lǐ wù] ของขวัญ / 计划 [jì huà] แผนการ / 报纸 [bào zhǐ] หนังสือพิมพ์ / 电报 [diàn bào] โทรเลข / 答案 [dá àn] คำตอบ / 试卷 [shì juàn] ข้อสอบ / 教材 [jiào cái] แบบเรียน / 杂志 [zá zhì] นิตยสาร / 材料 [cái liào] วัสดุ / 报酬 [bào chou] ค่าตอบแทน / 财产 [cái chǎn] ทรัพย์สิน / 遗产 [yí chǎn] มรดก / 刊物 [kān wù] สิ่งพิมพ์ / 文件 [wén jiàn] ไฟล์ แฟ้ม

封 fēng

✍ มักใช้กับ : สิ่งที่บรรจุซอง
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : ซอง

เช่น

信 [xìn] จดหมาย / 来信 [lái xìn] จดหมาย / 电报 [diàn bào] โทรเลข

峰 fēng

✍ มักใช้กับ : สัตว์ที่มีหนอก
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : ตัว

เช่น

骆驼 [luò tuo] อูฐ

幅 fú

✍ มักใช้กับ : สิ่งที่ยาวและม้วนได้ คำพูดจา
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : ม้วน

เช่น

字 [zì] ภาพเขียนอักษรจีน / 画 [huà] จิตรกรรม / 布 [bù] ผ้า / 照片 [zhào piàn] ภาพถ่าย / 地图 [dì tú] แผนที่ / 标语 [biāo yǔ] สโลแกน

副 fù

✍ มักใช้กับ : สิ่งที่เป็นชุด / เป็นชิ้นเดียว / ใบหน้า
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : คู่ / ชุด

เช่น

筷子 [kuài zi] ตะเกียบ / 面孔 [miàn kǒng] ใบหน้า / 笑容 [xiào róng] รอยยิ้ม / 药 [yào] ยา / 手套儿 [shǒu tàor] ถุงมือ / 眼镜 [yǎn jìng] แว่นตา / 牌 [pái] ป้าย / 嗓子 [sǎng zi] เสียงพูด / 担子 [dàn zi] ภาระ / 筐 [kuāng] ตะกร้า / 棋 [qí] หมากรุก

杆 gān

✍ มักใช้กับ : เป็นด้าม ๆ
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : ด้าม / กระบอก / อัน

เช่น

旗 [qí] ธง / 枪 [qiāng] ปืน / 称 [chèng] ตาชั่ง

个 gè

✍ มักใช้กับ : อะไรก็ได้ที่นึกคำลักษณนามไม่ออก
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : อัน / ตัว ฯลฯ

เช่น

杯子 [bēi zi] แก้ว / 故事 [gù shi] เรื่องราว / 回答 [huí dá] คำตอบ / 孩子 [hái zi] เด็ก ๆ / 寒假 [hán jià] วันหยุดฤดูหนาว / 汉字 [hàn zì] ตัวอักษรจีน / 鸡蛋 [jī dàn] ไข่ / 句子 [jù zi] ประโยค / 标点 [biāo diǎn] วรรคตอน / 病人 [bìng rén] ผู้ป่วย / 厕所 [cè suǒ] ห้องน้ำ / 号码 [hào mǎ] ตัวเลข / 广告 [guǎng gào] การโฆษณา / 例子 [lì zi] ตัวอย่าง / 秘密 [mì mì] ความลับ / 优点 [yōu diǎn] ข้อดี / 角落 [jiǎo luò] มุม / 流氓 [liú máng] นักเลง / 奇迹 [qí jì] ปาฏิหาริย์ / 轮廓 [lún kuò] โครง

3 thoughts on “คำลักษณนามในภาษาจีน 量词 ตอนที่ 1

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!