ภาษา 语言

语[yǔ] ภาษา,คำพูด
言 [yán] ภาษา,คำพูด
文 [wén] ตัวหนังสือ,ตัวอักษร
字 [zì] ตัวหนังสือ,ตัวอักษร
话 [huà] คำพูด
说 [shuō] พูด
说话 [shuōhuà] พูดคุย
会话 [huìhuà] สนทนา
对话 [duìhuà] สนทนาโต้ตอบ
文字 [wénzì] ตัวหนังสือ,ตัวอักษร
汉字 [hànzì] อักษรจีน
语言 [yǔyán] ภาษา
外语 [wàiyǔ] ภาษาต่างประเทศ (foreign language)
书面语 [shūmiànyǔ] ภาษาเขียน (written language)
口语 [kǒuyǔ] ภาษาพูด (spoken language)
字母 [zìmǔ] ตัวอักษร
书体 [shūtǐ] แบบตัวหนังสือ (font)
字体 [zìtǐ] แบบตัวหนังสือจีน (font)
笔画 [bǐhuà] เส้นขีดเขียนของอักษรจีน
偏旁 [piānpáng] อักษรข้างของอักษรจีน
调号 [diàohào] วรรณยุกต์
词 [cí] คำ
词语 [cíyǔ] ถ้อยคำ
词组 [cízǔ] กลุ่มคำ,วลี (phrase)
短语 [duǎnyǔ] กลุ่มคำ,วลี (phrase)
句子 [jùzi] ประโยค
作文 [zuòwén] เรียงความ (write an essay)
字句 [zìjù] สำนวนโวหาร (words and expressions)
谚语 [yànyǔ] สุภาษิต (proverb)
词汇 [cíhuì] คำศัพท์ (vocabulary)
祝词 [zhùcí] คำอวยพร (congratulations)
古文 [gǔwén] ภาษาโบราณ (classical prose)
古谚 [gǔyàn] ภาษาโบราณ (An ancient proverb)
口气 [kǒuqì] น้ำเสียง, ท่าทางการพูด
口号 [kǒuhào] คำขวัญ (slogan )
谈吐 [tántǔ] สไตล์การพูด
说法 [shuōfa] วิธีพูด
命令 [mìnglìng] คำสั่ง (order)
通知 [tōngzhī] แจ้งให้ทราบ (notification)
言论 [yánlùn] วิจารณ์ (opinion on public)
沟通 [gōutōng] สนทนา,สื่อสาร
官话 [guānhuà] ภาษาแมนดาริน (ภาษาทางการ หรือ 北方方言 [běifāngfāngyán])
吴方言 [wúfāngyán] ภาษาอู๋ (สำเนียงอู๋ หรือ 吴语 [wúyǔ] ภาษาอู๋ ในมณฑลเจียงซู)
粤语 [yuèyǔ] ภาษากวางตุ้ง
闽方言 [mǐnfāngyán] ฮกเกี้ยน (สำเนียงหมิ่น ในมณฑลฝูเจี้ยนหรือฮกเกี้ยน)
闽南 [mǐnnán] ภาษาหมิ่นหนาน หรือ ภาษาจีนฮกเกี้ยน เป็นสำเนียงของภาษาจีน ใช้พูดทางใต้ ของมณฑลฝูเจี้ยน และบริเวณใกล้เคียง และโดยลูกหลานของผู้อพยพจากบริเวณนี้เข้าไปยังบริเวณอื่นๆทั่วโลก โดยทั่วไปภาษาหมิ่นหนานเป็นชื่อเรียกโดยชาวจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำเนียงหนึ่งในภาษานี้เรียกภาษาไต้หวัน อยู่ในกลุ่มภาษาหมิ่น
潮州话 [Cháozhōuhuà] ภาษาแต้จิ๋ว เป็นหนึ่งในตระกูลภาษาจีน 闽南 [mǐnnán] จัดเป็นหนึ่งในตระกูลภาษาของฮกเกี้ยน และ เป็นหนึ่งในภาษาที่พูดกันในภูมิภาคของจีน
湘语 [xīangyǔ] ภาษาเซียง (ภาษาในมณฑลหูหนาน)
客家话 [kèjiāhuà] ภาษาแคะ (ภาษาแคะ หรือ ฮักกา)
赣语 [gànyǔ] ภาษากั้น (ภาษามณฑลเจียงสี)
晋语 [Jìnyǔ] ภาษาจิ้น (แยกมาจาก แมนดาริน)
徽语 [huīyǔ] ภาษาฮุย (徽州话 [huīzhōuhuà] แยกมาจาก อู๋)
平语 [pingyǔ] ภาษาผิง (แยกมาจาก กวางตุ้ง)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!