เรื่องย่อสามก๊ก

"ยังมิได้อ่าน สามก๊ก อย่าพึงคิดการใหญ่ " ตัวละครสำคัญ      1. โจโฉ :  บุรุษผู้ยอมทรยศคนทั้งโลก แต่ไม่ยอมให้โลกทรยศตน ตำแหน่งสูงสุดคือ มหาอุปราช...

《感遇·其一》

《感遇·其一》 作者:张九龄 兰叶春葳蕤,桂华秋皎洁。 欣欣此生意,自尔为佳节。 谁知林栖者,闻风坐相悦。 草木有本心,何求美人折?...

《论语》——1.学而 เสวียเอ๋อร์ 1.1

【เกริ่นนำ】  ในบทแรกชื่อว่าบท 《学而》 โดยที่มาของชื่อบทก็มักจะเป็นคำแรกของบทนั่นเอง  บทแรกนี้มีทั้งหมด 16 การสนทนา เนื้อหาค่อนข้างกว้าง...

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์วรรณกรรม

การวิเคราะห์วรรณกรรม 1. ความหมายของการวิเคราะห์วรรณกรรม การวิเคราะห์ หมายถึง การพิจารณาตรวจตรา แยกแยะและประเมินค่า...