เมื่อ 子 กลับหัว (疏、流、毓、育、弃、充)

子 แปลว่า เด็ก ลูก เมื่อกลับหัวหัวมา ก็จะเป็น ซึ่งเป็นรูปของเด็กที่เพิ่งคลอดออกมา อักษร 子 เมื่อพลิกกลับมาก็จะเป็น เนื่องจากตอนคลอด เด็กจะเอาหัวออกมาก่อน ดังนั้น อักษรหัวตัวนี้ จึงแทนความหมายถึงเด็กที่เพิ่งคลอดนั่นเอง

มีอักษรหลายตัว เช่น 疏、流、毓、育、弃、充  ที่ประกอบด้วยอักษรหัว โดยล้วนมีความหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็กทารก

 

จากรูปของตัวอักษรตัวนี้ก็คือ เท้าของแม่ () ที่กางออกตอนที่จะคลอดลูก  และจากนั้นลูก () จึงคลอดออกมาพร้อม น้ำคร่ำ ()

 

ดังนั้น 疏 จึงมีความว่า สะดวก โล่ง ลอกออก ว่างเปล่า

疏密(shūmì)ความหนาแน่นและความเบาบาง / ระยะช่องว่างระหว่างกัน
疏导(shū dǎo)ขุดลอก (คูคลอง) / เอาสิ่งกีดขวางการจราจรออกไป
疏忽(shū hū)สะเพร่า ประมาทเลินเล่อ
疏懒(shū lǎn)เฉื่อยเมือยและสะเพร่า
疏散(shū sàn)กระจัดกระจาย อพยพ
疏松(shū sōng)ร่วน ไม่เกาะติดกันแน่น
疏浚(shū jùn)ขุดลอก(คลอง)
疏漏(shū lòu)ประมาณเลินเล่อ
疏落(shū luò)หรอมแหรม บางตา ห่างๆกัน
疏远(shūyuǎn)ห่างออกไป / ห่างเหิน / ไม่สนิท
疏通(shū tōng)ลอก ขุดลอก / ไกล่เกลี่ยให้สองฝ่ายปรับความเข้าใจกัน

ในอดีตผู้หญิงท้องจำนวนมากก่อนยังต้องทำงานหนัก หรือเกิดอุบัติเหตุจนทำให้คลอดก่อนกำหนด    เมื่อน้ำคร่ำ () แตก และเด็ก () ไหลออกมา

อักษรจินเหวินจึงเขียนเป็น และอักษรจ้วนเป็น เป็นรูปของเด็กที่แท้งออกมา เขียนเป็นภาพเด็กไหลออกมาพร้อมกับน้ำคร่ำ โดยเด็กยังไม่มีพัฒนาการเต็มที่

ดังนั้น 流 ความหมายเดิมคือ แท้งลูก (流产)แต่ปัจจุบันความหมายครอบคุลมถึงการไหลของของเหลวต่าง ๆ ด้วย

流亡(liú wáng)ลี้ภัยทางการเมือง ถูกเนรเทศ
流会(liúhuì)การประชุมที่ไม่สามารถจัดขึ้นได้เนื่องจากไม่ครบองค์ประชุม
流传(liú chuán)เล่าสืบต่อกันมาเล่าตกทอดกันมา
流体(liú tǐ)ของไหล
流利(liú lì)พูดคล่อง คล่อง ไม่ติดขัด
流播(liúbō)แพร่กระจาย

 


  เป็นรูปของ เด็ก () ที่ไหลออกมา () มากมายเหมือนเส้นผมของแม่ (ห๊ะ ?? จริงจัง?) 

อักษรกระดองเต่า และอักษรจินเหวิน แสดงให้เห็นว่า เด็ก () ไหลออกมา () จากร่างกายของผู้หญิง ( )  อักษรจินเหวิน () และจ้วน () เปลี่ยนอักษรผู้หญิง เป็น อักษรคำว่าแม่ (女)(母)

 

คนในยุคโบราณชอบมีลูกมาก เพื่อช่วยกันทำให้เผ่าพันธุ์ของตนเองแข็งแรงขึ้น ดังนั้น อักษรจ้วนอีกตัวหนึ่ง  จึงเติมเส้นผมไปบนตัวอักษรและเปลี่ยน(母)  เป็น (每)   สื่อความหมายว่าเด็กเกิดออกมามากเหมือนกับเส้นผมของแม่นั่นเอง ( T 0T)     ดังนั้น 毓 จึงมีความหมายว่า สืบพันธ์ุ การดำเนิดบุตร เลี้ยงดูบุตร

 


เด็ก ที่เกิดมา คือ เนื้อ 月 ก้อนหนึ่งของแม่ 

คำโบราณกล่าวว่า "ลูกก็คือเลือดเนื้อของมารดา" ดังนั้นจึงต้องรกษาดูแลให้ดี

育 จึงหมายถึงอบรมเลี้ยงดู เช่น 养育 / 教育 / 体育 / 抚育


2 มือ () อุ้มเด็กที่เพิ่งคลอด () ไปใส่ไว้ใน ปุ้งกี๋ ()

อักษรกระดองเต่า คือรูปของการใช้มืออ้มเด็กไปใส่ในปุ้งกี๋ เพื่อที่จะเอาเด็กไปทิ้ง

คือ ปุ้งกี๋ ( ประกอบเป็นอักษร 其  基   算 )

弃 จึงมีความหมายว่า ทิ้ง ละทิ้ง เช่น  放弃 / 废弃 / 不离不弃

บรรพบุรุษของราชวงศ์โจวชื่อ 弃  โดยบันทึกที่มาของชื่อไว้ใน 《史记》ว่า วันหนึ่งนางสนมของตี้คู่ไดไปเห็นรอยเท้าของยักษ์เข้า จึงทำให้นางตั้งครรภ์ เมื่อลูกออกมานางคิดว่าไม่เป็นมงคล จึงนำลูกไปทิ้งไว้บนถนนแคบ ๆ กะให้รถม้าเหยียบตาย แต่ม้าและวัวกลับหลีกทางให้เด็กน้อย   นางจึงเอาเด็กไปทิ้งในป่า แต่บรรดานกกลับคาบใบไม้กิ่งไม้มาปกป้องให้  นางจึงต้องจำใจเลี้ยงลูกไป และตั้งชื่อว่า 棄  เมื่อเติบใหญ่ก็เก่งกล้าสามารถ โดยเฉพาะด้านเกษตรกรรม โดยเป็นขุนนางด้านกสิกรรมของเหยาตี้

อักษรจีนตัวย่อของ 棄 คือ 弃 ซึ่งเหลือแค่มืออุ้มลูก ไม่มีปุ้งกี๋ตรงกลาง จึงทำให้ไม่รู้ความหมายจากตัวอักษรว่าเป็นการทอดทิ้งลูก ไม่ใช่อุ้มลูก

 


  เด็ก เติบโตเป็นคน (儿)

อักษรจ้วน แสดงความหมายว่าเด็กได้เติบโตขึ้น แสงความหมายถึงท่าทางการเดิน

充 จึงหมายถึง เติมเต็ม เติม

 

หยิบมาเล่า เรื่องราวอักษรจีน 汉字故事

高 gāo สูง

           อักษรคำว่า 高 สำเนียงจีนกลางออกเสียงว่า gāo เกา  แปลว่าสูง ในอักษรกระดองเต่า-กระดูกสัตว์  ปรากฏเป็นรูป  30-11-2559-17-31-39ซึ่งก็คืออาคารที่มีหลังคาทรงแหลม ต่อมา อักษรสมัยจินเหวินก็ได้ปรับจาการวาดภาพอาคารสูงมาเป็นตัวอักษรเชิงสัญลักษณ์มากขึ้น แต่ทว่าก็ยังรักษาเอกลักษณ์ของการเป็นอักษรภาพอยู่ คือ 9ad81 สังเกตุได้ว่าจะมีการเพิ่มอักษร 口 เข้าไปตรงกลาง

           คำว่า 高 ใช้แสดงความหมายว่า "สูง" ในสมัยโบราณคนจีนยุคโบราณจะสร้างสถาปัตยกรรมที่มีความสูงลักษณนี้เพื่อใช้บูชาฟ้า ยุคอารยธรรมซางและโจว พิธีบูชาชาฟ้าจะจัดขึ้นกลางแจ้งนอกเมือง โดยจะก่อดินให้สูงขึ้นหรือก่อสร้างให้เป็นอาคารสูง จากนั้นก็นำเอาฟืนวางกองไว้ด้านบน  ครั้นได้ฤกษ์ก็จะนำเอาวัวและควายที่จะทำพิธีบูชายันต์วางไว้ด้านบนและจุดไฟ

           ในสมัยโบราณเชื่อกันว่า ควันไฟจากการเผาไหมนี้จะเป็นตัวกลางสำหรับสื่อสารกับเทพเจ้าบนท้องฟ้า

           การสร้างอาคารสูงนี้ถูกพัฒนามาใช้ในการก่อสร้างปราสาทและพระราชวังต่างๆ นักโบราณคดีพบว่าการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างให้มีทรงสูงนี้เป็นแฟชั่นในยุคนั้น สิ่งก่อสร้างทรงสูงลักษณะแบ่งเป็น 2 ส่วนด้วยกัน 1.คือเนินดินที่ถูกก่อให้สูงไว้ด้านล่าง 2.คือส่วนที่เป็นตัวอาคารทำด้วยไม้หรือวัสดุอื่นๆ

248175

           อักษร 30-11-2559-17-31-39 ที่เราเห็นนั้น ด้านล่างก็คือเนินดิน ด้านบนก็คือตัวอาคารที่ก่อสร้างด้วยไม้  สำหรับการก่อเนินดินนั้น พบว่าในสมัยซางเริ่มเกิดสังคมแบบทาส ชนชั้นปกครองจึงเกณฑ์ไพร่พลมาช่วยกันอัดดิน โดยเริ่มจากการนำไม้ฝามาตีเป็นบล็อก ๆแล้วก็เทดินลงไป ใช้ไม้อัดให้แน่น เรียกว่า 夯土  กำแพงเมืองจีนเฟสแรก ก็ใช้วิธีนี้ด้วยเช่นกัน  เมิ่งเจียงหนวี ที่ร้องไห้จนกำแพงทลาย สุดท้ายถึงได้รู้ว่าสามีของตัวเองตายแล้วก็โดนอัดอยู่ใต้กำแพงดิน (โถ่ ชีวิต)

เล่าจื้อกล่าวว่า  “九层之台,起于累土”  อาคารสูง 9 ชั้น เริ่มด้วย(อัด)กองดิน     สมัยซางมีสิ่งก่อสร้างโดยกษัตริย์ เรียกว่า 鹿台 โดยในบันทึก 《太平寰宇记》 สมัยซ่งเหนือระบุไว้ว่า 其大三里,高千尺  ยาว 3 ลี้ สูงพันเชี๊ยะ ( 1 เชี๊ยะ = 33.33 ซม.) ข้างบนก็ก่อสร้างเป็นปราสาทราชวังที่มีห้องหับเป็นร้อยๆห้อง อลังเว่อร์

高 (髙)ในปัจจุบันก็แปลว่าสูง อะไรที่สูงๆเราก็ใช้ 高 หมด ทั้งนามธรรมและรูปธรรม ทั้งยังใช้ประกอบเป็นคำศัพท์ว่า 高兴  ดีใจ

ปล. มีนักวิชาการสันนิษฐานว่า เกาเหลา ที่เรากินๆกันอยู่นี่มาจากคำว่า 高楼 แปลว่าตึกสูง เพราะถูกเสิร์ฟในเหลาหรือภัตตาคารเท่านั้น เป็นอาหารที่คนมีคลาสเท่านั้นที่จะได้ลิ้มชิมรสชาติอันโอชะเชลชวนชิม (โว๊ะ 修辞 เว่อร์ได้อีก)  ชาวบ้านตาสีตาสาก็กินอย่างอื่นไป ภายหลังแพร่หลายมากขึ้น ทุกคนเลยได้กิน  ว่าแล้วก็ขอตัวไปกินเกาเหล่าก่อนละกัน บาย

臣 ว่าด้วยนม…….

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ 臣

 

巸 Yí ตามอักษรภาพนะครับ ตัว 臣 ที่เราเห็นก็คือ นมๆๆ นั่นเอง  ส่วน 巳 ที่เราเห็นนั้นก็คือเด็กน้อยคนหนึ่ง สรุปแล้ว อักษรตัวนี้ก็คือรูปภาพของเด็กทารกคนหนึ่งที่กำลังดูดนมอยู๋ในอ้อมออกแม่ ส่วนความหมายของ 巸 ก็คือเติบโต แข็งแรง ดีงาม เหมือนเด็กน้อยที่กำลังจะเติบโต แข็งแรงไปอย่างดีงาม (เอ๊ะ)

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

熙 Xī จากข้างบนที่เราเห็นกัน ก็คือเด็กกำลังดูดนมแม่อยู่ แต่ในเวลากลางคืน อากาศเหน็บหนาว ชาวจีนจึงต้องก่อกองไฟเพื่อให้ความอบอุ่น ดังนั้น แม่ลูกอ่อนก็ต้องผิงไฟให้นมลูก ให้ลูกน้อยได้ไออุ่นจากแม่และกองไฟ灬 ดังนั้น 熙 จึงแปลว่าอบอุ่น สว่าง มีสีสันต์นั่นเองงง

姬 Jī คือภาพของหญิงสาวสวยที่มีหน้าอกหน้าใจใหญ่คับคั่งสวยงามได้รูป ผู้นำเผ่าเห็นแล้วน้ำลายหก ต้องจับไปทำเมีย ฮ่าๆๆๆ ดังนั้น 姬 จึงมีความหมายว่า สาวงาม (ใช้เรียกแบบ 美女)ใช้เรียกเมีย นางรำ นางใน และกลายเป็นแซ่ของชาวจีนด้วยหละครับผม (แต่มีที่มาจากชื่อของแม่น้ำ 姬水)

子 Zi เด็กน้อยหอยสังข์

การศึกษาช่วยพัฒนาคน คนมีความรู้ก็จะเกิดปัญญา
ดังนั้น ชาวจีนเชื่อว่า

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ 字

ตัวแรกเลยนะครับ 字 หมายถึงตัวอักษร เพราะการเรียนรู้อักษรจีน คือสิ่งที่ควรเรียนรู้ตั้งแต่ในบ้าน 子 เด็ก ที่อยู่ในบ้าน 宀

สื่อถึงสิ่งที่เด็กควรรู้ตั้งแต่อยู๋ในบ้าน นั่นก็คือ 字 (นักวิชาการบางก็โต้แย้งว่า มีคนคลอด 生 ลูก 子 ในบ้าน 宀 มากกว่านาา) แต่นักอักษรศาสตร์ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเห็นด้วยกับนักวิชาการท่านนั้น เด็กจะอ่านหนังสือออกได้ ก็ต้องหัดเรียนรู้อักษรเสียก่อน เรียน 字 แล้วค่อยเรียน 六书 จากนั้นจึ่งเริ่มเรียนหนังสือต่างๆ เช่น 国学 เป็นต้น

 

การเรียน “學“ เป็นอักษรภาพของเด็กคนหนึ่ง 子 ที่อยู่ในบ้าน 冖 และกำลังใช้ใช้มือสองข้าง 𦥯 เขียนเป็นตัวอักษรต่างๆ 爻 ที่เห็นนั้นแทนตัวอักษร

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ 學 演变

          覺 เป็นอักษรภาพที่ เด็กกำลังเรียน 學 แต่ว่าการที่จะเรียนได้นั้น จะต้อง มอง สังเกตุ และเลียนแบบโดยใช้ตา 見 ดังนั้นจึงนำมาเขีนรวมกันได้เป็น 覺 ซึ่งมีความหมายในเชิงว่า รู้ตื่น แจ้ง

แต่ว่าจะเรียนอย่างไรถ้าไม่มีครูสอน 教 คืออักษรภาพที่แสดงให้เห็นว่ามีมือข้างหนึ่ง 攴 กำลังเขียนตัวอักษร 爻 ให้เด็ก 子 ดู และเขียนรวมเป็น 教 แต่เดี๋ยวๆๆๆๆ ถ้างั้น 孝 มายังไงล่ะ หรือ 教 จะมาจาก 孝 ในความเป็นจริงแล้ว อักษรสองตัวนี้มีที่มาต่างกันครับ เราจะสังเกตุได้ว่า 甲骨文 ของทั้งคู่แตกต่างกัน 孝 เป็นรูปของเด็กที่กำลังดูแลผู้ใหญ่ จึงมีความหมายว่า กตัญญูกตเวที

0013729e46ae103ec77f5f.jpg9398ce03331948bc86814a409eb7c989_th.png

ส่วน 教 ก็มีความหมายเหมือนด้านบนครับผม นักวิชาการบางท่าน (อีกและ) ก็ตั้งข้อสังเกตุว่า หรือ 爻 ที่เราเห็นกันนั้นจะมาจากศาสตร์ 卜卦 (เอากระดองเต่าไปเผาไฟแล้วเอาไม้ถู สังเกตุรอยแตกร้าว) แต่นักอักษรศาสตร์ก็ว่า เด็กมันจะไปเรียนรู้เรื่องพวกนี้ก่อนไปทำไมกัน ไม่ได้สอนให้ไปเป็นหมอดู 爻 แทน 字 นั่นแหละเหมาะสมแล้ว อีกอย่างนะ ตัวอักษร 爻 ที่ปรากฏในอักษรตัวอื่นก็ไม่ได้สื่อความหมายด้าน 卜卦 เลยซักกะตี๊ด สรุป 教 คือ ผู้ใหญ่เขียนหนังสือให้เด็กดู เป็นการสอนนั่นเองครับ

201608021710547709

孜 Zī เป็นรูปของเด็กน้อย ที่ในมือ 攴 ถือปากกา ขยันขันแข็งในการศึกษาเล่าเรียน โตไปจะได้เป็นเจ้าคนในนายคน (บางท่านบอกว่านี่เค้าเอาไม้ตีเด็ก ให้เด็กตั้งใจเรียนต่างหากกกกก)

เด็กต้องสังเกตุ 覺 จากการสอน 教 และเรียนรู้ฝึกฝน 學 ในการเขียนตัวอักษร 字 จะได้เป็นเด็กขยัน 孜

夕 xī ยามพลบค่ำ โพล้เพล้

1

อักษร 夕 xi
อักษร 夕  และ 月 ในสมัยอักษรกระดองเต่าเขียนเหมือนกันคือ  1   ต่อมาอักษรแบบ 金文 เขียนเป็น  1

อักษรจ้วนจึงเริ่มแยกออกเป็น 2 ตัวอักษร คือ 1และ 2  ซึ่งทำให้ต่อมาตัวอักษรทั้ง 2 ตัวมีพัฒนาการเขียนและลำดับอักษรแตกต่างกัน และความหมายของ 夕 คือ เวลาพลบค่ำ โพล้เพล้ ช่วงผีตากผ้าอ้อม ตะวันยอแสง หวันมุงมิง เห็นอีเกิ้งอยู่รำไร (โว้ยย.... เข้าใจตั้งแต่โพล้เพล้แล้ว)   โดยตัวอักษรที่ใช้ 夕 เป็นเสียงอ่าน เช่น   矽 silicon        汐 night tide

Capture

多 duō มาก มากมาย เยอะ #เยอะแยะตาแปะไก่

Capture

ค่ำ 夕  หนึ่งผ่านไป ค่ำ 夕 สองค่ำสามค่อย ๆ ผ่านไป (ถุ๊ย..!)  เลยแปลว่า หลาย ๆ ค่ำ ไม่มีที่สิ้นสุด อักษรจินเหวิน   1   อักษรจ้วนเหวิน2

อักษรคำว่า 夕2 ตัวรวมกันเป็น 多 เป็นอักษรรวมความ  เนื่องจากคนโบราณ

เห็นว่าวันเวลาผ่านไปวันแล้ววันเล่า ไม่มีจบไม่มีสิ้น จึงเปรียบเทียบตัวอักษร

夕 夕  หมายถึง "เยอะ" "มากมาย"    เช่น 多心    多元     繁多   เป็นต้น และ

ยังใช้ประกับอักษร เช่น  够  夥  移   เป็นต้น

 

แต่เนื่องจาก 夕กับ 月 เดิมทีเขียนเหมือนกัน และอีกหนึ่งความหมายก็คือ เนื้อ 肉   ดังนั้นบางท่านก็อธิบายว่า มันมาจากรูปเนื้อกองรวมกัน จึงหมายถึงเยอะ บ่แม่นอีเกิ้ง

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เนื้อคู่Capture

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ 多 字 "ตวออ เตอ อวอ ตวอออ    ตวอส่าว   ตวอหยว่าน    ตวอตวอชรือ เตอะ ตวออออ"

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ 多 字

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

บาย

 

 

 

 

 

 

夕 xī ตอนที่ 2 (名、外、梦、飧)

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

วันนี้เราก็จะมาต่อกันที่อักษร 夕    เบื้องต้นเราก็ได้รู้กันแล้วว่าอักษร 夕 หมายถึงยามพลบค่ำ โพล้เพล้
ส่วนอักษรที่ใช้ 夕 ที่วันนี้จะพูดถึงก็คือ 名、外、梦、飧

名  míng  ชื่อ นาม  ชื่อเสียง

CaptureCapture

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ 名 字

ในสมัยโบราณเวลายามพลบค่ำลงก็จะต้องป้องกันตัวเอง เพราะยามค่ำคืนอาจมีขโมยขโจร ดังนั้นจึงต้องขานชื่อถามบุคคลที่เราเจอเพื่อเชคให้แน่ใจว่าชื่อแซ่ถูกต้อง ใช้อักษร Capture 夕  แทนเวลาค่ำ และใช้อักษร Capture.PNG  口  (ปาก) แทนการขานชื่อ
ลื่อสีตี่เตี๊ยง??? (ผิดๆๆ)  หนี่ ซื่อ เสย ย่าาา?  你还谁呀?  ฝั่งตรงข้ามได้ฟังชื่อก็จะบอกชื่อตนเอง และอธิบายบายต่อว่าเป็นใคร เช่น สมชาย แซี่ลี้ ลูกเจ้กิมฮวย  เป็นต้น  พอได้ยินดังกล่าวเจ้าบ้านจึงเปิดประตูให้

อักษรกระดองเต่าเขียนเป็น Capture   จินเหวิน เป็น Capture  และอักษร จ้วน Capture      อักษร 名 เป็นอักษรแสดงความหมาย คือ คนสองคนกำลังกล่าวถามชื่อ (口) ในเวลาพลบค่ำ (夕)

เดิมทีอักษร 名 หมายถึง "การเปล่งชื่อของตนเองออกมา"  ภายหลังความหมายกลายเป็น  "คำที่หมายถึงตน เอกลักษณ์ของตนหรือชื่อ"  คำที่เกี่ยวข้องกับ 名 เช่น  地名 名声 名人  เป็นต้น   ส่วนอักษรที่ใช้ 名 ประกอบเป็นตัวหนังสือ (ใช้ 名 เป็นเสียงอ่านโดยอาจไม่เกี่ยวข้องกับความหมาย)   เช่น  铭  茗  酩  เป็นต้น


อักษรตัวต่อมาที่เราจะเรียนกันก็คือ

外 wài  ด้านนอก / ข้างนอก / นอกเหนือ / ต่าง / อื่น ๆผลการค้นหารูปภาพสำหรับ 外 字

Captureอักษรจินเหวิน  3 และจ้วนเหวิน  4 ประกอบด้วยตัวอักษร 夕 (พลบค่ำ)    และCapture2อักษร 卜 ( bǔ การเสี่ยงทาย ทำนาย)

外 เป็นอักษรแสดงความหมาย หมายถึงการทำนายอนาคตขณะที่ตะวันกำลังลับขอบฟ้า (เทเลทับบี้บอกลา~~~)

หลังจากสมัยของราชวงศ์ซาง บรรดาเจ้าผู้ครองนครแคว้นต่าง ๆ เวลาเจอเรื่องปวดเฮดก็จะทำนายด้วยการปั่นกิ่งไม้บนกระดองเต่าที่เผามาจนร้อน  แล้วดูรอยร้าวบนกระดองเต่า เพื่อเป็นการถามไถ่เทพยดาฟ้าเบื้องบ้นว่างวดนี้จะออกตัวไหน (ถุ๊ย...)   ปกติแล้วการปู่กว้า 卜卦 จะทำกันตอนกลางวัน แต่ทว่าหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉนเช่นมีชนต่างเผ่ามาประชิดขอบชายแดน แล้วต้องหาวิธีแก้ไข กษัตริย์ก็จะต้องถามฟ้าเบื้องบน  และการถามฟ้าเบื้องบนก็จะต้องทำตอนที่ 月 พระจันทร์ขึ้นแล้ว เวลาที่เร็วที่สุดคือตอนพลบค่ำ   ดังนั้น 外  จึงสื่อความหมายถึง "ชายแดน" "ชายขอบ"   ประกอบเป็นคำก็เช่น  外国   外宾  外来  เป็นต้น


ตัวต่อมาที่ใช้ 夕 ประกอบ คือ

梦  夢   mèng  ฝัน

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ 梦

ฟังเพลงกันก่อน

เวลากลางคืน ก็จะง่วง เราก็จะนอน หนังตามันก็จะหย่อน พอหนังตาหย่อน มันก็จะฝัน

ใช้อักษร 夕 แทนเวลากลางคืน Capture  ใช้ Capture แทนคนหนังตาปิด

อักษรกระดองเต่าเขียนเป็น Capture

Capture หมายถึง เตียง 牀  เตียงไงนิ?  Capture

โอเค..... เตียงก็เตียง

ว่าไป ค้นดูการสืบสร้างเสียงทั้ง 广韵 และนักภาษาศาสตร์แต่ละท่าน คำว่า 牀 ออกเสียงว่า

Karlgren     dʐʱi̯aŋ

王力 dʒĭaŋ

李榮 dʒiaŋ

邵榮芬 dʒiɑŋ

鄭張尚芳 dʒɨɐŋ

潘悟雲 dʐiɐŋ

古韻羅馬字 zriang

有女羅馬字 driang

上古 zraŋ

เออ เจรียง   เตียง จริง ๆ ด้วย ร่วมรากกันมานานก็งี้

กลับมาที่ 梦

ตัวข้าง ๆ ของ 梦 คือ Capture รูปคนที่ง่วงจนหนังตาปิด Capture.PNG

ประกอบกันเป็น  Capture  คือ #คนง่วง3000BC   ง่วงจนต้องพยูงหนังตาไปที่เตียง

จ้วนซูเขียนเป็น 3 และ 4 เป็นภาพของดวงตาที่ห้อยลงมาจนปิด ส่วนด้านล่างเป็น

อักษร คน (人 Capture   คน เขียนแบบนี้ก็ได้ Capture แต่สำหรับประกอบเป็นอักษรก็จะกลมๆ หน่อย) รวมเป็น "คนที่นอนหลับอยู่บนเตียงแล้วก็นอนหลับฝัน" Capture จึงแปลว่า "ฝัน"  夢  อักษรย่อเป็น 梦  แต่พอเขียนย่อเป็น  梦  เราก็จะดูไม่ออกว่ามันคือ รูป "คนที่นอนหลับอยู่บนเตียงแล้วก็นอนหลับฝัน"

ใน 汉字宫 เค้าอธิบายเป็น หลับฝัน ฝันหลากหลายเหมือนต้นไม้ 林 อธิบายให้เด็กจำง่าย ๆ

Capture


ตัวสุดท้ายคือ 飧  sūn  คือ อาหารเย็น

Capture ประกอบด้วย Capture 夕 หมายถึงเวลาค่ำ และ 2(食 เป็นรูปของการตักอาหารเข้าปาก) ดังนั้น 飧 จึงแปลว่าการกินอาหารเย็น

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ 晚餐

月 yuè พระจันทร์ ตอนที่ 1 明 闲

เยว่เซ่อ หมาง หมาง ~~~~~~~~

ansuner_DT1013

 ชาวจีนเชื่อว่าบนดวงจันทร์มีฉางเอ๋อและกระต่าย แต่นาซ่าไปสำรวจแล้วพบว่า ไม่มี แฮร่!!!

Captureสำหรับคนโบราณแล้ว ในชีวิตประจำวัน ตอนกลางวันมีดวงอาทิตย์ Capture 日 สว่างที่สุด ส่วนกลางคืนมีพระจันทร์ 1 月    จึง รวมกัน

เป็น 明

明 míng จึงแปลว่า สว่าง แสงสว่าง ชัดเจน แจ่มแจ้ง ประกอบเป็นคำ เช่น

2

光明 guāng míng  แจ่มแจ้ง
明天 míng tiān พรุ่งนี้
明白 míng bai เข้าใจ


ตอนกลางคืนในวันที่คืดเดือนแรม บนพื้นโลกก็สว่างมองเห็นทุกอย่างชัดเจน จนบางครั้งแสงจันทร์ก็ลอดผ่านหน้าต่าง จนหลี่ไป๋เอาไปแต่งกลอน แต่จะว่าไปดวงจันทร์เป็นตัวแทนของโฮมซิคมาแต่ไหนแต่ไร คิดถึงบ้านทีไรก็ต้องออกไปมองดวงจันทร์ ไม่กลัวผีหลอก

เอ้า

ประตู 4ที่มีแสงจันทร์ 3 ส่องเข้ามา รวมเป็น     Capture

閒 闲  xián

          ปกติยามค่ำคืนก็ต้องปิดประตูหน้าต่างไว้ใช่มะ แต่วันไหนเป็นคืนเดือนนแรมวับแวมอยู่บนปลายฟ้า ก็อาจจะพบแสงจันทร์ทะลุช่องประตูเข้ามาเป็นเส้น ๆ เดิมที 閒 แปลว่า เส้นรูเล็กๆตามช่อง ช่องประตู ช่องนี้ว รอยแยกเล็ก ๆ  เป็นต้น  ภายหลังเขียนเป็น 间 เปลี่ยนจากรูแสงพระจันทร์เป็นรูแสงพระอาทิตย์แทน ประกอบเป็นคำเช่น 间接 间隔 无间  เป็นต้น

闲 แปลว่า ส่วนหนึ่งของช่วงเวลาที่ยุ่งมาก เจียดเวลาเหมือนแสงจากรูพระจันทร์มาพักผ่อน ช่วงเวลานั้นเลยว่าง อ้าวว #ว่างหรือขี้เกียจเอาให้แน่? 


巳 (sì)เด็กทารก ( ตอนที่ 1 )

อักษรกระดองเต่า 1 หรือในปัจจุบันเขียนเป็น  巳 อ่านว่า sì หมายถึงสิ่งมีชีวิตที่มีหัวแต่ไม่มีระยางค์ที่ 4 เนื่องจากเด็กทารกแรกเกิด จะใช้ผ้าห่อไว้ เห็นแต่หัว

แบบนี้

baby209

ดังนั้นจึงว่าหัวกลมๆ แล้วก็มีขีดหนึ่งลงมาเป็นลำตัว

 1

ซึ่งปกติ 巳 จะใช้ประกอบเป็นอักษรเพื่อแสดงความหมายถึง เด็กทารก  แต่ถ้าหากเอา 巳 ไปใช้โดด ๆ จะมีความหมายว่า ช่วงเวลา 9 โมงเช้า - 11 โมงเช้า ( 巳时 ) อาจจะแผลงความหมายมาจากเวลาให้อาหารเด็กทารก เพราะตั้งโบราณนานมา ผู้เป็นแม่ มักจะใช้เวลา  9 โมงเช้า - 11 โมงเช้า กับลูกตัวน้อยเป็นพิเศษ จึงมีชื่อของเวลาแบบลำลองว่า เวลาเด็กอ่อน 巳时

วันนี้จะนำเสนอตัวอักษรที่ประกอบด้วยตัวอักษร 巳 ดังนี้

2

妃 Fēi

อักษร 妃 เป็นอักษรที่ประกอบด้วยอักษร 女 ผู้หญิง และ 巳 เด็ก

อักษรกระดองเต่า 3 และอักษรจินเหวิน 4 วาดเป็นรูปแสดงความหมายถึงผู้หญิงที่มีความสามารถให้กำเนิดบุตร ซึ่งนางกำนัลหรือนางในที่เป็นบาทบริจาหากสามารถให้กำเนิดพระโอรสได้ ก็จะได้รับการสถาปนาเฉลิมยศและพระนามให้ยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ หากแต่ไม่สามารถให้กำเนิดพระโอรสได้ ก็มักแต่จะต้องถูกฝังพร้อมพระบรมศพของฮ่องเต้

หลังจากที่สมัยจิ๋นซีฮ่องเต้ได้รวบรวมประเทศจีนจนเป็นปึกแผ่น และสร้างระบบการเขียนที่เป็นหนึ่งเดียว มีการปฏิวัติระบบการเขียนตัวอักษรใหม่ทั้งหมด   อักษร 6 ถูกแก้ไขให้เขียนเป็น 7 ซึ่งทำให้จาก 女巳 ถูกเขียนเป็น 女已 ราวกับว่าถูกใช้แสดงเป็นเครื่องหมายเพื่อแสดงว่านางสนมเป็นสมบัติอันชอบธรรมของฮ่องเต้พระองค์เดียวเท่านั้น (皇上自己的女生)แล้วทำไมถึงมีการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้? เนื่องจากนับแต่สมัยราชวงศ์ซาง - โจวเป็นต้นมา บรรดานางสนามของฮ่องเต้ก็ราวกับเปิดฮาเร็ม

หลังจากที่จิ๋นซีฮ่องเ้ต้ปราบรัฐทั้ง 6 และปราบดาภิเษกขึ้นเป็นจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิฉิน (จิ๋น) ก็ได้นำบรรดาสาวงามแห่งวังหลังทั้ง 6 วังมารวมไว้ทีซีอาน ตราบจันสมัยราชวงศ์ถังสนมนางในก็มากกว่า 3000 นาง แต่การกลายเป็นเมียฮ่องเต้ก็ไม่ได้เป็นคู่ชีวิตอีกต่อไป แต่กลายเป็นการเสพสมในมังสารสแทน

86076b298bb5a6d_w496_h340

包  Bāo

เป็นรูปของคน 8 ที่อุ้ม ลูก 1ไว้ในอ้อมอก จนเป็นเหมือนห่อ

คำที่เกี่ยวข้องเช่น  包裹、包围、包装  และยังนำเอาอักษร 包 ไปประกอบเป็นอักษรที่ออกเสียงคล้าย Bāo อีกมากมาย เช่น 胞、饱、抱、袍、跑、刨、泡、炮 เป็นต้น

 

祀 Sì

9 เป็นอักษรภาพ แสดงพิธิการนำเด็กแรกเกิดบูชาเป็นบุตรของเทพ และขอให้เทพปกปักษ์รักษาลูกของตน

ปัจจุบันแปลว่า บวงสรวง การถวายเครื่องเซ่นสังเวย

祭祀 [jìsì] เซ่นไหว้