หยิบมาเล่า เรื่องราวอักษรจีน 汉字故事

高 gāo สูง 臣 ว่าด้วยนม……. 巳 (sì)เด็กทารก 子 Zi เด็กน้อยหอยสังข์ 夕 xī ยามพลบค่ำ โพล้เพล้ 夕 xī ตอนที่ 2 (名、外、梦、飧) 多 duō มาก มากมาย เยอะ #เยอะแยะตาแปะไก่ 月 yuè...

高 gāo สูง

           อักษรคำว่า 高 สำเนียงจีนกลางออกเสียงว่า gāo เกา  แปลว่าสูง ในอักษรกระดองเต่า-กระดูกสัตว์  ปรากฏเป็นรูป  ซึ่งก็คืออาคารที่มีหลังคาทรงแหลม...

臣 ว่าด้วยนม…….

  巸 Yí ตามอักษรภาพนะครับ ตัว 臣 ที่เราเห็นก็คือ นมๆๆ นั่นเอง  ส่วน 巳 ที่เราเห็นนั้นก็คือเด็กน้อยคนหนึ่ง สรุปแล้ว...

子 Zi เด็กน้อยหอยสังข์

การศึกษาช่วยพัฒนาคน คนมีความรู้ก็จะเกิดปัญญา ดังนั้น ชาวจีนเชื่อว่า ตัวแรกเลยนะครับ 字 หมายถึงตัวอักษร เพราะการเรียนรู้อักษรจีน...

夕 xī ยามพลบค่ำ โพล้เพล้

อักษร 夕 xi อักษร 夕  และ 月 ในสมัยอักษรกระดองเต่าเขียนเหมือนกันคือ     ต่อมาอักษรแบบ 金文 เขียนเป็น   อักษรจ้วนจึงเริ่มแยกออกเป็น 2 ตัวอักษร คือ และ  ...

多 duō มาก มากมาย เยอะ #เยอะแยะตาแปะไก่

ค่ำ 夕  หนึ่งผ่านไป ค่ำ 夕 สองค่ำสามค่อย ๆ ผ่านไป (ถุ๊ย..!)  เลยแปลว่า หลาย ๆ ค่ำ ไม่มีที่สิ้นสุด อักษรจินเหวิน      อักษรจ้วนเหวิน อักษรคำว่า 夕2...

夕 xī ตอนที่ 2 (名、外、梦、飧)

วันนี้เราก็จะมาต่อกันที่อักษร 夕    เบื้องต้นเราก็ได้รู้กันแล้วว่าอักษร 夕 หมายถึงยามพลบค่ำ โพล้เพล้ ส่วนอักษรที่ใช้ 夕...

月 yuè พระจันทร์ ตอนที่ 1 明 闲

เยว่เซ่อ หมาง หมาง ~~~~~~~~  ชาวจีนเชื่อว่าบนดวงจันทร์มีฉางเอ๋อและกระต่าย แต่นาซ่าไปสำรวจแล้วพบว่า ไม่มี แฮร่!!! สำหรับคนโบราณแล้ว ในชีวิตประจำวัน...

巳 (sì)เด็กทารก ( ตอนที่ 1 )

อักษรกระดองเต่า  หรือในปัจจุบันเขียนเป็น  巳 อ่านว่า sì หมายถึงสิ่งมีชีวิตที่มีหัวแต่ไม่มีระยางค์ที่ 4 เนื่องจากเด็กทารกแรกเกิด...