ศัพท์จีน คำศัพท์น่าสนใจ 6

饰物 เครื่องประดับ 家居及公共建筑物 บ้านและสิ่งปลูกก่อสร้างทั่วไป (家居 อยู่ที่บ้าน, 及 และ, 公共 สาธารณะ, 建筑 ก่อสร้าง, 物 สิ่งของ) 传统民居 บ้านแบบโบราณ (传统...