ความรู้เกี่ยวกับอักษรภาษาจีน

 1. ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของตัวอักษรภาษาจีน
  汉字的来源及其发展
 2. เส้นต่าง ๆ ในองค์ประกอบของอักษรจีน 汉字笔画
 3. ลำดับขีดในการเขียนอักษรจีน 汉字笔顺
 4. โครงสร้างของอักษรจีน 汉字的结构
 5. ส่วนประกอบของตัวอักษรจีน 汉字部首偏旁
 6. รูปแบบการสร้างอักษรจีนต่างๆ 汉字造字法
 7. ตัวอักษรจีนที่ใช้บ่อยพร้อม พัฒนาการของตัวอักษรแต่ละรูปแบบ ลำดับดับขีดและคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง常用汉字
  - อักษรจีนที่ใช้บ่อย A-H
  - อักษรจีนที่ใช้บ่อย J-R
  - อักษรจีนที่ใช้บ่อย S-Z
 8. ทฤษฏีการลดขีดจากตัวอักษรรูปเดิมเป็นอักษรลดรูป
  汉字简化规则
 9. ตัวอักษรจีนที่มีรูปร่างคล้ายกัน 形似字
 10. ตัวอักษรที่มีเสียงอ่านหลายเสียงและความหมาย 多音字
 11. อักษรต่างรูปของอักษรจีน 异体字
 12. คอลัมน์หยิบมาเล่า เรื่องราวอักษรจีน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!