สุภาษิตจีน 汉语成语 Y

一丘之貉 yì qiū zhī hé (คนชั่ว)ย่อมจับกลุ่มรวมตัวกัน,ตะเภา เดียวกัน
一丝不苟 yì sī bù gǒu มีความรับผิดชอบและละเอียดรอบคอบ
一举一动 yìjǔ yídòng ทุกการเคลื่อนไหว ทุกการกระทำ
一举两得 yìjǔ liǎngdé ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว
一举成名 yíjǔchéngmíng ใช้เปรียบถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงขึ้นมาในเวลาอันรวดเร็ว (指一下子就出了名)
一五一十 yīwǔ yīshí จะนับ1-5 หรือ1-10 ก็ครบหมดไม่มีตกหล่นแม้แต่ตัวเดียว (หมายถึงการอธิบายอย่างละเอียด)
一刀两断 yīdāo liǎngduàn เด็ดบัวไม่เหลือใย/ตัดความสัมพันธ์กันอย่างเด็ดขาด
一刻千金 yíkè qiānjīn เวลาเป็นเงินเป็นทอง
一劳永逸 yì láo yǒng yì ทำงานหนักเพียงครั้งเดียวก็สบายไปตลอด
一叶知秋 yíyè zhīqiū ยอดหญ้าไหวจึงรู้ทิศทางลม
一哄而起 yíhòng’érqǐ ลุกฮือขึ้นมาทำพร้อมกันโดยไม่ได้เตรียม
一寸光阴一寸金 yícùnguāngyīn yícùnjīn เวลาเป็นเงินเป็นทอง
一尘不染 yì chén bù rǎn สะอาดเรียบร้อย,ไม่ได้รับผลกระทบจากนิสัยหรือประเพณีที่เลวทราม
一山不藏二虎 yíshān bùcáng èrhǔ เสือสองตัวไม่อาจอยู่ถ้ำเดียวกัน
一帆风顺 yì fān fēng shùn ขอให้เดินทางอย่างราบรื่น, ขอให้ประสบความสำเร็จปราศจากอุปสรรคขัดขวาง
一干二净 yìgān’èrjìng อย่างหมดจด (形容十分彻底,一点儿也不剩。) ; 彻底 chèdǐ อย่างละเอียดถี่ถ้วน
一心一意 yìxīn yíyì รักเดียวใจเดียว / ตั้งใจมุ่งมั่นเพื่อสิ่งเดียวเท่านั้น / อย่างเต็มอกเต็มใจ, เป็นน้ำหนึ่งใจเดียว กัน
一心不能二用 yìxīnbùnéngèryòng อย่าจับปลาสองมือ
一意孤行 yí yì gū xíng ดึงดันจะทำตามใจตนเองโดยไม่รับฟังข้อเสนอของผู้อื่น
一把手 yìbǎshǒu คนที่มีคนที่มีฝีมือ
一拖再拖 yìtuō zàituō ผัดวันประกันพรุ่ง
一无是处 yì wú shì chù ไม่มีอะไรดีสักอย่าง
一日之长 yírì zhīcháng อาบน้ำร้อนมาก่อน
一望无际 yí wàng wú jì กว้างใหญ่ไพศาลจนมองไม่เห็นขอบ
一本正经 yì běn zhèng jīng ประพฤติตัวดี(บางครั้งมีความหมายไปในทางเสียดสี)
一模一样 yìmúyíyàng เหมือนกันทุกอย่าง
一毛不拔 yìmáo bùbá ขี้เหนียว ตระหนี่ถี่เหนียวและเห็นแก่ตัวมาก
一波未平,一波又起 yìbōwèipíng,yìbōyòuqǐ ความวัวยังไม่หาย ความควายเข้ามาแทรก
一泻千里 yí xiè qiān lǐ แม่น้ำที่มีน้ำไหลอย่างเชี่ยวกราก(รูปแบบการเขียนที่เด่นและลื่นไหล)
一清二楚 yìqīng’èrchǔ รู้ชัดเจนทุกเรื่อง (十分清楚、明白。)
一目了然 yí mù liǎo rán มองดูครั้งเดียวก็เข้าใจหมด
一相情愿 yì xiāng qíng yuàn รักเขาข้างเดียว
一知半解 yì zhī bàn jiě มีความรู้แค่เพียงผิวเผิน, มีความรู้แบบ งู ๆ ปลา ๆ
一窍不通 yí qiào bù tōng ไม่รู้เรื่องอะไรเลย ไม่เข้าใจอะไรเลย
一笔抹杀 yì bǐ mǒ shā ปฏิเสธจุดเด่นและผลงานทั้งหมดอย่างหุนหันพลันแล่น
一箭双雕 yíjiàn shuāngdiāo ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว
一脉相承 yí mài xiāng chéng รับสืบทอด(ความคิด,พฤติกรรม,ทฤษฎี)จากระบบหรือสำนักเดียวกัน
一臂之力 yī bì zhī lì 臂 กำลังส่วนหนึ่งซึ่งไม่ใช่กำลังหลัก หมายถึงการช่วยเหลือห่าง ๆ
一落千丈 yí luò qiān zhàng (สถานการณ์, ตำแหน่ง, อารมณ์ความรู้สึก) เสื่อมลงอย่าง รวดเร็ว
一衣带水 yì yī dài shuǐ อยู่ใกล้ชิดกันมาก โดยมีแม่น้ำเล็ก ๆ สายหนึ่งขวางกั้น
一见如故 yí jiàn rú gù พบกันครั้งแรกก็รู้สึกสนิทสนมเหมือนเป็นเพื่อนเก่าแก่
一见钟情 yíjiànzhōngqíng ตกหลุมรักเมื่อแรกพบ
一视同仁 yí shì tóng rén ปฎิบัติต่อทุกคนอย่างเสมอภาคไม่ เลือกที่รักมักที่ชัง
一触即发 yí chù jí fā สถานการณ์ที่ตึงเครียดมาก พร้อมที่จะระเบิดออกมาได้ทุกเมื่อ
一言为定 yìyánwéidìng คำไหนคำไหน
一言既出,驷马难追 yìyánjìchū,sìmǎnánzhuī คำพูดที่พูดออกมา ยากจะเอากลับคืน
一诺千金 yínuòqiānjīn คำสัญญามีค่าเท่ากับทองพันชั่ง หมายถึงคำไหนคำนั้น
一败涂地 yíbài túdì แพ้ยับเยิน
一贫如洗 yì pín rú xǐ ยากจนข้นแค้น
一蹴而就 yí cù ér jiù ประสบความสำเร็จอย่างง่ายดาย
一针见血 yì zhēn jiàn xiě พูดหรือเขียนอย่างตรงจุดตรงประเด็น
一面之交 yīmiànzhījiāo รู้จักกันเพียงผิวเผิน
一马当先 yìmǎ dāngxiān] นำหน้าไป /อยู่แนวหน้า
一鸣惊人 yì míng jīng rén (คนที่ไม่เคยมีชื่อเสียงมาก่อน)ประสบความสำเร็จ (มีชื่อเสียง) อย่างกระทันหัน
一鼓作气 yì gǔ zuò qì ด้วยความพยายามเพียงครั้งเดียวก็สำเร็จโดยไม่ต้องมีการหยุดพัก
与人为善 yǔ rén wéi shàn ร่วมทำความดีกับผู้อื่นพร้อมที่จะ ช่วยเหลือผู้อื่น
与日俱增 yǔ rì jù zēng เพิ่มขึ้นมาอย่างรวด เร็ว
义不容辞 yì bù róng cí ภาระหน้าที่ซึ่งจะปฏิเสธไม่ได้
以卵投石 yǐluǎn tóushí เอาไข่กระทบหิน
以毒攻毒 yǐdú gōngdú หนามยอกเอาหนามบ่ง
以眼还眼 以牙还牙 yǐyǎnhuányǎn,yǐyáhuányá ตาต่อตา ฟันต่อฟัน
以身作则 yǐ shēn zuò zé ทำตัวเป็นแบบอย่าง
以身殉职 yǐ shēn xùn zhí เสียสละชีวิตในหน้าที่
以逸待劳 yǐ yì dài láo รอคอยอย่างสบายใจสะสมกำลังรอให้ศัตรูเหน็ดเหนื่อยอ่อนแอแล้วค่อยออกโจมตี
仰人鼻息 yǎngrén bíxī พึ่งจมูกคนอื่นหายใจ
优柔寡断 yōu róu guǎ duàn รีรอและลังเลไม่กล้าตัดสินใจ
依依不舍 yīyī bù shě รักมากจนไม่อยากจะจากไป,อาลัยอาวรณ์ไม่อยากจากไป
偃旗息鼓 yǎn qí xī gǔ หยุดวิพากษ์วิจารณ์โจมตีกันหรือการทะเลาะวิวาท
养尊处优 yǎng zūn chǔ yōu ใช้ชีวิตที่มีเกียรติมั่งคั่งและร่ำรวย
养精蓄锐 yǎng jīng xù ruì สะสมพลังความเข้มแข็ง
养虎遗患 yǎnghǔ yíhuàn เลี้ยงลูกเสือลูกจระเข้
勇往直前 yǒng wǎng zhí qián การรุกไปข้างหน้าอย่างห้าวหาญ
原封不动 yuán fēng bú dòng ยังคงสภาพเดิมไว้ ไม่ได้มีการแตะต้อง
叶公好龙 yè gōng hào lóng อ้างว่าชื่นชอบแต่ความจริงไม่ได้ชอบ ถึงกลับกลัวเสียด้วยซ้ำ
咬人的狗不叫 yǎoréndegǒu bújiào หมากัดไม่เห่า
咬文嚼字 yǎo wén jiáo zì (เสียดสี)เอาจริงเอาจังกับการตีความตามตัวอักษรมากเกินไป
咬牙切齿 yǎoyáqièchǐ ขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน(ด้วยเกลียดชัง)
哑口无言 yǎ kǒu wú yán เงียบเหมือนคนใบ้
因噎废食 yīn yē fèi shí หยุดทำงานบางอย่างเนื่องจากเกิดความผิดหวังในบางครั้ง เกรงเกิดปัญหาเลยไม่ทำเสียดื้อ ๆ
因循守旧 yīn xún shǒu jiù ยึดมั่นในวิธีการเดิม ๆ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่
因材施教 yīn cái shī jiào สอนนักเรียนตามเชาว์ปัญญาของพวกเขา
因果报应 yīnguǒ bàoyìng กงเกวียนกำเกวียน
因陋就简 yīn lòu jiù jiǎn ทำไปตามสภาพที่มีอยู่,พยายามประหยัดให้มากที่สุด
夜以继日 yè yǐ jì rì ทั้งวันทั้งคืนไม่หยุดหย่อน
夜长梦多 yè cháng mèng duō ถ้าเรื่องราวยังยื้ดเยื้อออกไปต้องมีการเปลี่ยนแปลงที่ ไม่ดีเกิดขึ้น
幽静隐秘 yōujìng yǐnmì เร้นลับเงียบสงบ
应接不暇 yìng jiē bù xiá มีผู้มาเยี่ยม(มีธุรกิจ)มากมายเกินกว่าที่ จะรับมือไหว
延年益寿 yán nián yí shòu ยืดอายุให้ยาวนานออกไป
异口同声 yì kǒu tóng shēng ทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกัน
异想天开 yì xiǎng tiān kāi ความคิดเพ้อฝันที่ไม่เป็นจริง
引人入胜 yǐn rén rù shèng (ภาพทิวทัศน์หรืองานวรรณกรรม)ที่น่าหลงใหลเกิดความเพลิดเพลิน
引人注目 yǐn rén zhù mù ดึงดูดความสนใจของผู้คน
引经据典 yǐn jīng jù diǎn อ้างอิงตำราเป็นหลักในการโต้แย้ง
怡然自得 yí rán zì dé มีชีวิตที่สะดวกสบาย สุขใจและร่าเริง
怨天尤人 yuàn tiān yóu rén โทษเทวดาฟ้าดิน และผู้อื่นเมื่อเผชิญ กับความยากลำบาก,รำไม่ดีโทษปี่โทษ กลอง
意味深长 yì wèi shēn cháng (งานเขียนหรือคำพูด)มีความหมายลึกซึ้ง กระตุ้นให้เกิดความสนใจ
意气风发 yì qì fēng fā จิตใจที่กระฉับกระเฉงและมีชีวิตชีวา
扬眉吐气 yáng méi tǔ qì รู้สึกยินดีปรีดาหลังจากที่ตกอยู่ในสภาพยากลำบากมานาน,เงยหน้าอ้าปาก
扬长避短 yáng cháng bì duǎn เน้นจุดเด่นเลี่ยงจุดด้อย
掩耳盗铃 yǎn ěr dào líng อุดหูขโมยกระดิ่ง (การหลอกลวงตัวเอง)
揠苗助长 yàmiáozhùzhǎng ถอนกล้าเพื่อให้กล้าโตเร็ว,ชิงสุกก่อนห่าม (เหมือน 拔苗助长)
摇摇欲坠 yáo yáo yù zhuì อันตรายมาก,ไม่มั่นคงเอาเสียเลย
易如反掌 yìrú fǎnzhǎng ง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก/ง่ายเหมือนพลิกฝ่ามือ
有口皆碑 yǒu kǒu jiē bēi เป็นที่กล่าวขานยก ย่องกันโดยทั่วไป
有口说不出 yǒukǒu shuōbuchū น้ำท่วมปาก
有声有色 yǒu shēng yǒu sè เต็มไปด้วยเสียงและสีสัน(การแสดงที่ ยอดเยี่ยม มีชีวิตชีวา)
有得必有失 yǒude bìyǒushī มีได้ย่อมมีเสีย
有志者事竟成 yǒuzhìzhěshìjìngchéng ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จก็อยู่ที่นั่น
有条不紊 yǒu tiáo bù wěn (ในการพูดหรือการกระทำ)ที่เป็นไปตาม ระเบียบแบบแผน
有的放矢 yǒu de fàng shǐ (ในการพูดหรือการ กระทำ)มีเป้าหมายที่แน่นอน
有目共睹 yǒu mù gòng dǔ เด่นชัดจนใคร ๆ ก็เห็นได้,เป็นที่ ประจักษ์ชัดแจ้งต่อสายตาของทุกคน
有眼无珠 yǒuyǎn wúzhū มีตาหามีแววไม่
有钱能使鬼推磨 yǒuqiánnéngshǐguǐtuīmò มีเงินก็สามารถใช้ผีให้โม่แป้งได้
杳无音信 yǎo wú yīn xìn ไม่มีข่าวคราวมาเลย
欲盖弥彰 yù gài mí zhāng ยิ่งปกปิดยิ่งเห็นได้ เด่นชัด
欲速则不达 yùsù zébùdá ยิ่งรีบก็ยิ่งช้า
源远流长 yuán​yuǎn ​liú​cháng เรื่องราวที่มีความเป็นมาที่ยาวนาน
烟消云散 yānxiāo yúnsàn หมอกควันจางหาย/มลายหายไปหมด
眼中钉,肉中刺 yǎnzhōngdīng, ròuzhōngcì หนามยอกอก
眼明手快 yǎnmíng shǒukuài ตาไวมือไว (ตาไวหูไว)
眼花缭乱 yǎn huā liáo luàn ดูจนตาลาย,ลานตาไปหมด
眼高手低 yǎn gāo shǒu dī มีเป้าหมายที่สูงส่งแต่มีความสามารถที่น้อยนิด
约定俗成 yuē dìng sú chéng ได้รับการยอมรับเนื่องจากปฎิบัติมายาวนาน
羊入虎口 yángrù hǔkǒu เนื้อเข้าปากเสือ
英雄所見略同 yīngxióngsuǒjiànluètong วีรบุรุษย่อมเห็นตรงกัน
衣冠楚楚 yī guān chǔ chǔ แต่งตัวอย่างเหมาะเจาะสวยงาม
言不由衷 yán bù yóu zhōng ไม่ได้พูดจากใจจริง, ปากไม่ตรงกับใจ
言之有物 yán zhī yǒu wù (บทความหรือคำพูด)มีความหมายลึกซึ้งและชัดแจ้ง
言传身教 yán chuán shēn jiào ทำตัวเป็นแบบอย่างทั้งคำพูดและการกระทำ
言外之意 yán wài zhī yì ความหมายแฝง,นัยยะนอกเหนือคำพูด
言多必失,少说为佳 yánduōbìshī, shǎoshuōwèijiā พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตำลึงทอง /He that talks much errs much., less is better
言如其人 yánrú qírén สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล
言而无信 yán’ér wúxìn คำพูดเชื่อถือไม่ได้
言而有信 yánér yŏuxìn คำพูดเชื่อถือได้
言行一致 yánxíng yízhì พูดอย่างไรทำอย่างนั้น
言行不一 yánxíng bùyī พูดอย่างทำอย่าง
言过其实 yán guò qí shí พูดเกินความจริง
语无伦次 yǔ wú lún cì พูดสะเปะสะปะ语重心长 yǔ zhòng xīn cháng คำพูดและคำชี้แนะ สั่งสอนที่จริงใจ คอยให้คำแนะนำ
越俎代庖 yuè zǔ dài páo ทำเกินหน้าที่
跃跃欲试 yuè yuè yù shì อยากลองทำดู
迎刃而解 yíng rèn ér jiě แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้หมดไปได้อย่างง่ายดาย
远见卓识 yuǎn jiàn zhuóshí ฉลาดหลักแหลม และมองการณ์ไกล
阳奉阴违 yáng fèng yīn wéi หน้าไหว้หลังหลอก
隐名合伙人 yǐnmíng héhuǒrén เสือนอนกิน
雅俗共赏 yǎ sú gòng shǎng สามารถซาบซึ้งได้ทุกระดับชั้น
雨后春笋 yǔ hòu chūn sǔn สิ่งของต่าง ๆ โผล่ออกมาอย่าง รวดเร็วและมากมาย
雨过天晴 yǔguò tiānqíng ฟ้าหลังฝน
颜面扫地 yán miàn sǎo dì เสียหน้า อุปมาอุปไมเหมือนเอาหน้าไปกวาดพื้น
鱼水相依 yúshuǐxiāngyī น้ำพึง่เรือ เสือพึ่งป่า
鱼米之乡 yúmǐ zhīxiāng ในน้ำมีปลาในนามีข้าว (a land of milk and honey)
鸦雀无声 yā què wú shēng ไม่มีแม้แต่เสียงอีกาหรือของนกกระจอก(เงียบสนิทไม่มีเสียงอะไรเลย)
鹬蚌相争 yùbàngxiāngzhēng(鹬= นกกระยาง,蚌=หอยกาบ) นกกระยางสู้กับหอยกาบ (สองฝ่ายที่ต่อสู้กันต่างไม่ได้รับผลประโยชน์ แต่กลับให้ฝ่ายที่สามกอบโกยผลประโยชน์ไป)

สุภาษิตจีน 汉语成语 S

三令五申 sān lìng wǔ shēn การเน้นย้ำและตักเตือนครั้งแล้วครั้งเล่า
三六九等 sān liù jiǔ děng ระดับชั้นต่าง ๆ ที่มากมายหลากหลาย
三十六计,走为上计 sānshíliùjì, zǒuwéishàngjì รู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหาง/ในสามสิบหกกลยุทธ์ หนีคือสุดยอดกลยุทธ์
三头六臂 sāntóu liùbì สามเศียรหกกร/คนที่มีความเก่งกาจสามารถมากเหนือคนธรรมดา
三心二意 sān xīn èr yì ลังเลใจ,สองจิตสองใจ
三思而行 sān sī ér xíng คิดทบทวนอย่างรอบคอบก่อนดำเนินการ
三言两语 sān yán liǎng yǔ คำพูดรวบรัด ห้วน ๆ สั้น ๆ
三长两短 sān cháng liǎng duǎn ภัยพิบัติที่ไม่คาดคิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งความตาย
三顾茅庐 sān gù máo lú การไปเชื้อเชิญหรือไปเยี่ยมเยียนผู้มีความสามารถพิเศษ
世上无难事,只怕有心人 shìshàngwúnánshì,zhǐpàyǒuxīnrén โลกนี้ไม่มีอะไรยาก เพียงกลัวคนที่มีใจมุ่งมั่น
世外桃源 shì wài táo yuán ดินแดนแห่งความฝัน(ที่เพียบพร้อมและอุดมสมบูรณ์) ยูโทเปีย
事与愿违 shì yǔ yuàn wéi เรื่องไม่ได้เป็นไปอย่างที่ใจหวัง
事倍功半 shì bèi gōng bàn ทำงานหนักแต่ได้ผลงานน้อย
事半功倍 shì bàn gong bèi เปลืองแรงน้อยแต่ได้ผลงานมาก
事在人为 shì zài rén wéi จุดสำคัญของความสำเร็จอยู่ที่ความพยายามของคน
事实胜于雄辩 shìshíshèngyúxióngbiàn ทำดีกว่าพูด
似是而非 sì shì ér fēi เหมือนจะใช่แต่ความจริงไม่ใช่
十全十美 shíquán shíměi สมบูรณ์แบบไร้ที่ติ
十拿九稳 shí ná jiǔ wěn มั่นใจมากหรือแม่นยำมาก
升官发财 shēngguānfācái ได้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นและร่ำรวยขึ้น
参差不齐 cēn cī bù qí ไม่ราบเรียบเสมอกัน
双管齐下 shuāng guǎn qí xià ทำสองสิ่งพร้อมกัน
受宠若惊 shòu chǒng ruò jīng ได้รับความโปรดปรานอย่างไม่คาดฝันจนรู้สึกประหลาดใจ
史无前例 shǐ wú qián lì ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์
司空见惯 sī kōng jiàn guàn เห็นจนชินตา
善始者必善其终 shànshǐzhě bìshànqízhōng เริ่มต้นดี ลงท้ายก็จะดี
善有善报,恶有恶报 shànyǒushànbào,èyǒuèbào ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
善罢甘休 shàn bà gān xiū ยอมวางมือยุติเรื่องราว
四分五裂 sì fēn wǔ liè แตกกระจายไปทั่ว,ไม่เป็นเอกภาพ,ไม่สมบูรณ์
四面八方 sìmiàn bāfāng มีทุกทิศ หรือ ทั่วสารทิศ
塞翁失马 sài wēng shī mǎ การสูญเสียไปบ้างชั่วคราว อาจกลายเป็นเรื่องดีในระยะยาว
声名狼藉 shēng míng láng jí มีชื่อเสียงกระฉ่อนไปในทางที่ไม่ดี
声情并茂 shēng qíng bìng mào ทั้งการร้องและการแสดงยอดเยี่ยมน่าประทับใจ
声色俱厉 shēng sè jù lì ทั้งน้ำเสียงและสีหน้าล้วนเข้มงวด ถมึงทึง
失魂落魄 shī hún luò pò ขวัญหนีดีฝ่อ,ตื่นตระหนกตกตะลึงพรึงเพริด
始终如一 shǐ zhōng rú yī เสมอต้นเสมอปลาย
守株待兔 shǒu zhū dài tù นั่งรอคอยผลประโยชน์จากโอกาสอำนวยโดยไม่ยอมลงทุนทำอะไร
实事求是 shí shì qiú shì จัดการไปตามสถานการณ์ที่เป็นจริง,แก้ปัญหาอย่างถูกต้องตรงจุดตรงประเด็น
寿终正寝 shòu zhōng zhèng qǐn ชีวิตดับสิ้นไปในวัยชรา
少壮不努力,老大徒伤悲 shàozhuàngbùnǔlì,lǎodàtúshāngbēi ยามเด็กเกียจดร้าน จะลำบากยามชรา
少见多怪 shǎo jiàn duō guài เนื่องจากประสบการณ์น้อยพอเจอของใหม่ ๆ ก็รู้สึกแปลกใจทุกครั้งไป
山中无老虎,猴子称大王 shānzhōngwúlǎohǔ, hóuzichēngdàwáng แมวไม่อยู่ หนูร่าเริง
山外有山,天外有天 shānwàiyǒushān, tiānwàiyǒutiān เหนือเขายังมีเขา เหนือฟ้ายังมีฟ้า (喻指另外还有更好的 )
山盟海誓 shān méng hǎi shì สาบานว่าจะรักและซื่อสัตย์ซึ่งกันและกันตลอดไป
山穷水尽 shān qióng shuǐ jìn เข้าตาจน(ไม่มีทางไป)
思前想后 sī qián xiǎng hòu คิดหน้าคิดหลัง
手不释卷 shǒu bú shì juàn ขยันหมั่นเพียร
手忙脚乱 shǒu máng jiǎo luàn ตื่นตระหนกตกใจจนทำอะไรไม่ถูก
手疾眼快 shǒu jí yǎn kuài กระทำอย่างเฉียบแหลมและตอบโต้อย่างรวดเร็ว
手足无措 shǒu zú wú cuò วุ่นวายสับสนจนทำอะไรไม่ถูก
拭目以待 shì mù yǐ dài คาดหวังรอคอยด้วยความกระตือรือร้น
拾金不昧 shí jīn bú mèi ไม่ซ่อนหรือยึดสิ่งของที่เก็บได้เป็นของตัวเอง
损人利己 sǔn rén lì jǐ ทำลายผู้อื่นเพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง
搔不到痒处 sāobùdào yǎngchù เกาไม่ถูกที่คัน
时来运转 shí lái yùn zhuǎn เมื่อโอกาสมาถึง โชคชะตาของคนเราก็อาจเปลี่ยนแปลงได้
是非分明 shì fēi fēn míng ถูกผิดแยกแยะชัดเจน
杀鸡儆猴 shājī jǐnghóu เชือดไก่ให้ลิงดู
杀鸡取卵 shājīqǔluǎn ฆ่าช้างเอางา
杀鸡吓猴 shājīxiàhóu ฆ่าไก่ให้ลิงตกใจ/เชือดไก่ให้ลิงดู ฆ่าไก่ให้ลิงตกใจอุปมาทำการขู่ให้เห็นเป็นเยี่ยงอย่างเพื่อที่จะไม่มีใครกล้าขัดขืนหรือขัดคำสั่ง
杀鸡给猴看 shājīgěihóukàn เชือดไก่ให้ลิงดู
束之高阁 shù zhī gāo gé เก็บขึ้นไว้บนชั้น
束手无策 shù shǒu wú cè ไม่มีวิธีการแก้ไขปัญหา
死不瞑目 sǐ bù míng mù นอนตายตาไม่หลับ
死有余辜 sǐ​yǒu​yú​gū ตายไปก็ไม่สาสมกับความผิดที่ได้กระทำ
殊途同归 shū tú tóng guī วิธีการที่แตกต่างแต่บรรลุเป้าหมายเดียวกัน
水乳交融 shuǐ rǔ jiāo róng น้ำและนมผสมเข้ากันได้อย่างดี(เข้ากันได้อย่างกลมกลืน)
水到渠成 shuǐ dào qú chéng น้ำมาคลองก็เกิด(เมื่อเงื่อนไขต่าง ๆ สุกงอมเรื่องต่าง ๆ ก็จะบรรลุผลสำเร็จ)
水涨船高 shuǐ zhǎng chuán gāo น้ำขึ้นเรือย่อมลอยสูงขึ้นตาม
水火不容 shuǐ huǒ bù róng น้ำกับไฟอยู่ร่วมกันไม่ได้,สองฝ่ายไม่มีทางเข้ากันได้
水能載舟﹐水能覆舟 shuǐnéngzǎizhōu﹐shuǐnéngfùzhōu น้ำรองรับเรือได้ย่อมล่มเรือได้
水落石出 shuǐ luò shí chū น้ำลดต่อผุด(ความจริงปรากฏออกมา)
深入浅出 shēn rù qiǎn chū (บทความหรือคำพูด)มีความหมายลึกซึ้งแต่ใช้ภาษาที่เรียบง่าย
深居简出 shēn jū jiǎn chū 1.ซ่อนตัวอยู่ในป่าเขาที่อยู่ห่างไกลไม่ค่อยออกมา 2.คนที่เก็บตัวอยู่แต่ในบ้าน ไม่ค่อยออกไปไหน
深思熟虑 shēn sī shú lǜ คิดอย่างลึกซึ้งและระมัดระวัง
深恶痛绝 shēn wù tòng jué เกลียดชังอย่างเข้ากระดูกดำ
深谋远虑 shēn móu yuǎn lǜ วางแผนอย่างรอบคอบและคิดการณ์ไกล
煞费苦心 shà fèi kǔ xīn ใช้สมองครุ่นคิดอย่างหนัก
熟能生巧 shú néng shēng qiǎo ความชำนาญก่อให้เกิดการพลิกแพลง
熟视无睹 shú shì wú dǔ สะเพร่าเลินเล่อ
生命不息,战斗不止 shēnmìngbùxī, zhàndòubùzhĭ) ชีวิตยังไม่สิ้น ก็ต้องดิ้นกันไป
生死存亡 shēng sǐ cún wáng เป็นหรือตาย อยู่ในสภาพที่ล่อแหลมมาก
生气勃勃 shēng qì bó bó มีชีวิตชีวาเต็มไปด้วยพลังชีวิต
生离死别 shēng lí sǐ bié การลาจากที่ยากจะพบกันอีก,ลาชั่วนิรันดร
生龙活虎 shēng lóng huó hǔ แข็งแรงมีชีวิตชีวา
盛情难却 shèng qíng nán què ยากที่จะปฏิเสธการเชื้อเชิญได้
盛气凌人 shèng qì líng rén ทั้งเย่อหยิ่งและก้าวร้าว
矢忠不二 shǐzhōng bùèr บ่าวดีไม่มีสองนาย
石沉大海 shí chén dà hǎi หินจมลงไปในทะเล(เงียบหายไปโดยปราศจากร่องรอย)
神出鬼没 shénchū guǐmò ผีเข้าผีออก (后泛指行动变化迅速)
神采奕奕 shén cǎi yì yì ท่าทางกระปรี้กระเปร่ามีชีวิตชีวา
素不相识 sù bù xiāng shí ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน
素位而行,知足安能常乐 sùwèi’érxíng ,zhīzú’ānnéngchánglè พอใจในสิ่งที่เป็น ทำในสิ่งที่ควร และรู้จักพอ จึงเป็นสุข
耸人听闻 sǒng rén tīng wén กุเรื่องให้ใหญ่โตสะเทือนขวัญ
肃然起敬 sù rán qǐ jìng เกิดความรู้สึกนับถือขึ้นมา
肆无忌惮 sì wú jì dàn ทำได้ตามอำเภอใจโดยไม่ต้องเกรงกลัวใคร
舍己为人 shě jǐ wèi rén (ไม่ลังเลที่จะ)เสียสละผลประโยชน์ตนเองเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น
舍本逐末 shě běn zhú mò ใกล้เกลือกินด่าง,ละเลยสิ่งสำคัญ
色厉内荏 sè lì nèi rěn ท่าทางดุร้ายแต่ภายในจิตใจกลับอ่อนแอ,แข็งนอกอ่อนใน
视而不见 shì ér bú jiàn ไม่สนใจหรือไม่ให้ความสำคัญ
设身处地 shè shēn chǔ dì เอาใจเขามาใส่ใจเรา,คิดถึงหัวอกหัวใจผู้อื่น
诗情画意 shī qíng huà yì (ทิวทัศน์หรือสิ่งของ)สวยงามเหมือนอยู่ในบทกลอนหรือภาพวาด
说到做到 shuōdàozuòdào พูดได้ทำได้
说得好不如做得好 shuōdehǎobùrúzuòdehǎo พูดได้ดีไม่สู้ทำได้ดี
说长道短 shuō cháng dào duǎn พูดวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นเค้าไปทั่ว
赏心悦目 shǎng xīn yuè mù ทิวทัศน์ที่สวยงามหรือบทความที่ดีเลิศทำให้จิตใจเบิกบาน
身临其境 shēn lín qí jìng เข้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมดังกล่าวด้วยตนเอง(จึงมีความประทับใจมากเป็นพิเศษ)
适可而止 shì kě ér zhǐ พอเหมาะสมก็สมควรหยุด
适得其反 shì dé qí fǎn ผลที่ได้ตรงข้ามกับความคาดหวัง
随心所欲 suí xīn suǒ yù ทำได้ดังใจปรารถนา
随机应变 suíjīyìngbiàn พลิกแพลงตามสถานการณ์
随波逐流 suí bō zhú liú ไม่มีจุดยืนของตัวเอง
随遇而安 suí yù ér ān สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และพอใจในสภาพดังกล่าว
顺手牵羊 shùn shǒu qiān yáng ถือโอกาสหยิบฉวยของชาวบ้านติดมือไป
顺水推舟 shùn shuǐ tuī zhōu ผลักเรือตามน้ำ(ทำตามสถานการณ์)
首屈一指 shǒu qū yì zhǐ ถือได้ว่าเป็นมืออันดับ 1
鼠目寸光 shǔ mù cùn guāng มองการณ์ตื้นเขิน

สุภาษิตจีน 汉语成语 Q

七上八下 qīshàng bāxià รู้สึกหงุดหงิดไม่สบายใจตุ้มๆต่อมๆ (ใจเต้นไม่เป็นจังหวะ หมายถึง ว้าวุ่น สับสน)
七嘴八舌 Qī zuĭ bā shé ต่างคนต่างแย่งกันพูด แย่งกันพูดจนฟังไม่ได้ศัพท์
七手八脚 Qī shŏu bā jiăo เอะอะอึกทึกวุ่นวาย,ช่วยกันคนละไม้ละมือ
全心全意 Quán xīn quán yì เต็มอกเต็มใจ
全神贯注 Quán shén guàn zhù พุ่งสมาธิไปที่จุดเดียว,ใจจดใจจ่อ
其乐无穷 Qí lè wú qióng มีความสุขที่ยาวนานไม่สิ้นสุด
其貌不扬 Qí mào bù yáng หน้าตาอัปลักษณ์
前仆后继 Qián pū hòu jì คนที่อยู่ข้างหน้าบุกขึ้นไป
前功尽弃 Qián gōng jìn qì ความพยายามที่ทุ่มเทลงไปล้วนสูญเสียไปเปล่า ๆ
前门拒虎,后门进狼. qiánménjùhǔ,hòuménjìn láng หนีเสือปะจรเข้
千变万化 Qiān biàn wàn huà การเปลี่ยนที่มากมายหลากหลายไม่ขาดสาย
千方百计 Qiān fāng băi jì พยายามทำทุกวิธีทาง
千真万确 Qiān zhēn wàn què จริงแท้แน่นอน
千篇一律 Qiān piān yí lǜ ทำเป็นแบบเดียวกันหมด,ทำอย่างไม่มีการพลิกแพลง
千言万语 Qiān yán wàn yŭ มีคำพูดมากมายที่จะบอก
千载难逢 Qiān zăi nán féng พันปีก็ยากที่จะได้พบ,โอกาสที่หาได้ยากและมีค่ามาก
千里迢迢 Qiān lĭ tiáotiáo ระยะทางที่ยาวไกล
千钧一发 Qiān jūn yí fà วิกฤตที่เป็นอันตรายอย่างใหญ่หลวง
取人之长,忘人之短 qǔrénzhīcháng ,wàngrénzhīduǎn รับเอาข้อดีของคนอื่นมา แล้วลืมข้อด้อยของเค้าเสีย
妻离子散 Qī lí zĭ sàn ครอบครัวแตกแยก
屈指可数 Qū zhĭ kĕ shŭ นิ้วในมือข้างเดียวก็นับได้หมด(มีน้อยมาก)
岂有此理 Qĭ yŏu cĭ lĭ มีอย่างนี้ที่ไหนกัน
强词夺理 Qiáng cí duó lĭ การโต้แย้งอย่างไม่มีเหตุผล, เถียงข้างๆคู ๆ
恰如其分 Qià rú qí fèn การพูดหรือการกระทำล้วนเหมาะสม
情不自禁 Qíng bú zìjìn ตื่นเต้นจนควบคุมตัวเองไว้ไม่อยู่
情人眼里出西施 qíngrényǎnlichūxīshī ความรักทำให้โลกกลายเป็นสีชมพู
情急生智 Qíng jí shēng zhì เกิดปัญญาชาญฉลาดขึ้นมาในยามวิกฤต
情投意合 Qíng tóu yìhé ทั้งสองฝ่ายต่างมีใจตรงกัน
旗开得胜 Qí kāi dé shèng ประสบความสำเร็จตั้งแต่เริ่มต้น
旗鼓相当 Qí gŭ xiāng dāng ทั้งสองฝ่ายต่างมีกำลังพอฟัดพอเหวี่ยงกัน, ฝีมือพอกัน
权宜之计 Quán yí zhī jì แผนรับมือชั่วคราวที่เหมาะสม
杞人忧天 Qĭ rén yŏu tiān กังวลใจในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่อง, ตีตนไปก่อนไข้,กังวลใจเกินเหตุ
棋逢对手 qíféngduìshǒu เพชรตัดเพชร
气势磅礴 Qì shì páng bó ทรงพลังมีพลานุภาพ
气壮山河 Qì zhuàng shān hé เขาสูงลำธารกว้างยิ่งใหญ่น่าประทับใจ
气象万千 Qì xiàng wàn qiān ทิวทัศน์ที่สวยงามและสง่างามแตกต่างหลากหลาย
求同存异 Qiú tóng cún yì แสวงหาจุดร่วม,คงรักษาความเห็นที่ต่างกันเอาไว้
清者自清,浊者自浊 qīngzhězìqīng, zhuózhězìzhuó มือสะอาดไม่จำเป็นต้องล้าง
潜移默化 Qián yí mò huà ซึมซับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมและสิ่งอื่น ๆ เข้าไปโดยไม่รู้ตัว
牵强附会 Qiān qiáng fùhuì ไปอย่างน้ำขุ่น ๆ
穷寇勿追 qióng kòu wù zhuī ไม่ตามไล่ตีข้าศึกที่ไม่มีหนทางไป เพื่อหลีกเลี่ยงการโต้กลับอย่างไม่คิดชีวิตของข้าศึกจนเราได้รับความเสียหาย ใช้ในความหมายว่า อยากบีบบังคับจนเกินไปหรือไล่จนจนตรอก
罄竹难书 Qìng zhú nán shū (กระทำความผิด)มากมายจนบันทึกไม่ไหว
请爱中庸,方能百年好合 qǐngài zhōngyōng fāngnéngbǎiniánhǎohé ก่อรักด้วยทางสายกลาง ชีวิตสมรสจึงยั่งยืน (中庸 zhōngyōng สายกลาง)
起死回生 Qĭ sĭ huí shēng ฟื้นคืนชีวิตให้กับคนใกล้ตาย
轻描淡写 Qīng miáo dàn xiĕ (ในการพูดหรือในบทความ)หลีกเลี่ยงปัญหาสำคัญ
轻而易举 Qīng ér yì jŭ ง่ายต่อการจัดการ,จัดการได้ง่ายดายมาก
轻车熟路 Qīng chē shú lù เกวียนเบาและคุ้นทาง(คุ้นเคยจึงทำได้อย่างคล่องแคล้ว) ,ชำนาญลู่ทางดี
锲而不舍 Qiè ér bù shĕ ยืนหยัดอย่างไม่ลดละ,มีความทรหดอดทน
青出于蓝 Qīng chū yú lán สีเขียวกำเนิดจากสีฟ้าแต่เข้มข้นกว่าสีฟ้า,ศิษย์ที่เก่งกว่าครู,คนรุ่นหลังเก่งกว่าคนรุ่นก่อน
青梅竹马 Qīng méi zhú mă ชายหญิงที่เล่นกันมาตั้งแต่เด็ก
骑虎难下 Qí hŭ nán xià ขี่หลังเสือแล้วลงจากหลังเสือยาก
黔驴技穷 Qián lǘ jì qióng ความสามารถที่มีอยู่เพียงน้อยนิดได้ใช้จนหมดไป
齐心协力 Qí xīn xié lì พร้อมใจกันทำงานร่วมกัน

สุภาษิตจีน 汉语成语 N-O

南柯一梦 nán kē yí mèng ความฝันที่หลอกให้ดีใจเก้อ
南腔北调 nán qiāng běi diào พูดจามีสำเนียงท้องถิ่นที่แปลกแตกต่างกันออกไป
南辕北辙 nán yuán běi zhé (ต้องการไปใต้แต่คนขับไปทางเหนือ) การกระทำและเป้าหมายอยู่ตรงข้ามกัน
年富力强 nián fù lì qiáng อายุยังน้อยมีกำลังวังชามาก
年逾古稀 nián yù gŭ xī อายุเกิน 70 ปี
弄假成真 nòng jiă chéng zhēn ของที่คิดว่าเป็นของปลอมสุดท้ายกลับกลายเป็นของจริง
弄巧成拙 nòng qiăo chéng zhuō อยากโอ้อวดแสดงความชาญฉลาดออกมา สุดท้ายกลับกลายเป็นการแสดงความโง่เขลาออกมา,ยิ่งทำยิ่งเสีย
弄虚作假 nòng xū zuò jiă กุเรื่องสร้างภาพหลอกลวง
怒发冲冠 nù fà chōng guān โกรธจัดจนผมตั้งชัน
怒目而视 nù mù ér shì ถลึงตามองด้วยความโกรธ
恼羞成怒 năo xiū chéng nù โกรธเนื่องจากความละอายและขุ่นเคือง
拈轻怕重 niān qīng pà zhòng เลือกงานเบาเลี่ยงงานหนัก
泥牛入海 ní niú rù hăi วัวโคลนลุยทะเล(หายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอย)
牛头不对马嘴 niútóu bùduì mǎ zuǐ (牛=วัว,马=ม้า) หัววัวไม่ตรงกับปากม้า (ตอบไม่ตรงคำถามหรือเรื่องราวไม่สอดคล้องกัน)
耐人寻味 nài rén xún wèi มีความหมายลึกซึ้ง /ควรแก่การพิจารณาอย่างระมัดระวัง
能屈能伸 néng qū néng shēn ยืดได้หดได้
能者多劳 néngzhěduōláo คนเก่งย่อมต้องทำงานหนักกว่าคนอื่น
能言善辩 néng yán shàn biàn พูดคล่องโน้มน้าวจิตใจเก่ง
能说会道 néng shuō huì dào พูดจาคล่องแคล้ว / ฝีปากเก่ง
逆来顺受 nì lái shùn shòu ยอมรับความลำบากอย่างไม่ขัดขืน
逆水行舟 nì shuĭ xíng zhōu พายเรือทวนน้ำ ถ้าไม่ยอมทำงานหนักก็ต้องถอยหลังไป
难以置信 nán yĭ zhì xìn ยากที่จะทำให้ผู้อื่นเชื่อถือได้
难能可贵 nán néng kě guì น่าชื่นชมยินดีกับความสำเร็จที่มาจากผลงานที่ยากลำบาก
难舍难分 nán shě nán fēn สนิทสนมกันมากจนไม่อยากพรากจากกัน
鸟语花香 niăo yŭ huā xiāng ทิวทัศน์ที่มีนก ร้องเพลง ดอกไม้บานรับฤดูใบไม้ผลิ/ สถานที่ซึ่งมีธรรมชาติงดงาม
呕心沥血 ŏu xīn lì xuè ทุ่มเทพลังทั้งหมดลงไป
藕断丝连 ŏu duàn sī lián เด็ดบัวเหลือใย

สุภาษิตจีน 汉语成语 M

买椟还珠 mǎidú huánzhū พิมเสนแลกเกลือ (比喻没有眼光, 取舍不当)
名不虚传 míng bù xū chuán มีชื่อเสียงสมจริงดังคำเล่าลือ
名列前茅 míng liè qián máo มีชื่ออยู่ในอันดับต้น ๆ
名副其实 míng fù qí shí ชื่อเสียงและเกียรติยศคู่ควรกับความจริง
名正言顺 míng zhèng yán shùn ชื่อก็เหมาะสม เหตุการณ์ก็น่าเชื่อถือ(มีเหตุผลน่าไว้วางใจ)
名落孙山 míng luò sūn shān มีชื่ออยู่หลังซุนซานซึ่งเป็นชื่อสุดท้ายของผู้ที่สอบได้(สอบตก, ไม่ได้รับการคัดเลือก)
墨守成规 mò shŏu chéng guī อนุรักษ์นิยม,ยึดกฏตายตัวไม่ยอมปรับปรุง
妙趣横生 miào qù héng shēng (ภาษาหรือบทความ)หลักแหลมและมีอารมณ์ขัน,(ภาพวาด)แหลมคมมีชีวิตชีวา
慢工出细活 màngōngchūxìhuó ช้าๆได้พร้าสองเล่มงาม
慢条斯理 màn tiáo sī lĭ พูดหรือกระทำอย่างเอื่อยเฉือย
明争暗斗 míng zhēng àn dòu ต่อสู้ทั้งต่อหน้าและลับหลัง (ทำทุกวิถีทางเพื่อรักษาอำนาจไว้)
明哲保身 míng zhé băo shēn 1.คนที่มีสติรู้จักเหตุผลสามารถเอาตัวรอดได้ 2. ผู้ที่เอาตัวรอดและหาประโยชน์ใส่ตัวอย่างไม่มีหลักการ
明察秋毫 míng chá qiū háo มีสายตาเฉียบแหลม,ทำการสอบสวนจนได้ข้อเท็จจริงออกมา
明抢易躲,暗箭难防 míngqiǎngyìduǒ, ànjiànnánfáng สันติภาพจอมปลอมร้ายกว่าสงครามรบพุ่ง
明目张胆 míng mù zhāng dăn 1. มีความกล้าหาญ กล้าทำกล้ารับ 2. ทำความชั่วทุกอย่างโดยไม่มีความละอายใจ
明知故犯 míng zhī gù fàn ทั้ง ๆ ที่รู้ก็ยังจงใจละเมิด
明知故问 míng zhī gù wèn รู้แล้วยังแกล้งถาม
暮气沉沉 mù qì chén chén ปราศจากความกระตือรือร้น,ท้อแท้ไม่มีกำลังใจ
木已成舟 mù yĭ chéng zhōu ไม้กลายเป็นเรือไปแล้ว,เรื่องราวดำเนินไปถึงขั้นนี้แล้วก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรได้อีกเรื่องเลยไปแล้วก็ต้องปล่อยให้เลยตามเลย
梦寐以求 mèng mèi yĭ qiú ปรารถนาเป็นอย่างยิ่ง ถวิลหาแม้ในยามฝัน
模棱两可 mó léng liăng kě คลุมเครือ,กำกวม,มีหลายนัย
每况愈下 měi kuàng yù xià สถานการณ์ยิ่งมายิ่งเลวร้ายลงไปทุกที
毛遂自荐 máo suì zì jiàn เสนอตัวออกมาเอง,อาสาสมัคร
没精打采 méi jīng dă căi ท้อแท้หมดอาลัยตายอยาก,เซื่องซึมไม่กระตือรือร้น
没谱儿 méipǔr ไม่แน่ใจ
满城风雨 măn chéng fēng yŭ พายุฝนกระหน่ำไปทั่วเมือง,ข่าวอื้อฉาวที่โจษจันกันไปทั้งเมือง
满载而归 măn zài ér guī บรรทุกข้าวของกลับมาเต็มลำ,ประสบความสำเร็จอย่างเต็มที่กลับมา
漠不关心 mò bù guān xīn เฉยเมย,ไม่สนใจ
漫不经心 màn bù jīng xīn ชะล่าใจ,ไม่สนใจใยดี
目不转睛 mù bù zhuăn jīng จ้องมองตากันไม่กระพริบ,มุ่งมั่นอยู่กับ,จดจ่ออยู่กับ
目瞪口呆 mù dèng kŏu dāi ตกตะลึงจนตาค้างพูดอะไรไม่ออก
目空一切 mù kōng yí qiè เย่อหยิ่งอวดดี
盲人摸象 mángrén mōxiàng ตาบอดคลำช้าง
盲目仿效 mángmù fǎngxiào เห็นช้างขี้ก็ขี้ตามช้าง
磨杵成针 móchǔ chéngzhēn ฝนทั่งให้เป็นเข็ม / rub a pestle into a needle
秘而不宣 mì’ér bùxuān เก็บไว้เป็นความลับ
美中不足 měi zhōng bù zú มีข้อบกพร่องเล็กน้อยในความสมบูรณ์แบบ
莫名其妙 mò míng qí miào ประหลาดมหัศจรรย์ยากแก่การเข้าใจ
莫测高深 mò cè gāo shēn เข้าใจยาก,ลึกซึ้งจนไม่อาจคาดเดาได้
莫逆之交 mò nì zhī jiāo เพื่อนสนิทที่รู้ใจ
谋事在人 móu shì zài rén ความสำเร็จขึ้นอยู่กับความมุมานะของตัวเอง
貌合神离 mào hé shén lí ดูภายนอกสนิทสนมกันดี แต่ความจริงไม่ใช่
酩酊大醉 míng dīng dà zuì เมาหัวราน้ำ,เมาหัวปักหัวปำ,เมาเต็มที่
门庭若市 méntíng ruòshì หัวกระไดไม่แห้ง
闷闷不乐 mènmènbúlè ดูไม่มีความสุข
面恶心善 miàněxīnshàn เงาะถอดรูป
面面相觑 miàn miàn xiāng qù ได้แต่มองดูกันไปมา(เนื่องจากความกลัว หรือไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดี)
马马虎虎 mǎmǎhūhū (马=ม้า ,虎= เสือ) เลินเล่อ,ไม่รอบคอบ,สะเพร่า, ทำอะไรไม่ระมัดระวัง
麻木不仁 má mù bù rén รู้สึกชาไปหมดทั้งตัว,เฉยเมยต่อสรรพสิ่ง

สุภาษิตจีน 汉语成语 L

两全其美 Liăng quán qí měi ได้ผลดีด้วยกันทั้งสองฝ่าย
两头落空 liǎngtóuluòkōng จับปลาสองมือ
两虎相斗 liǎnghǔ xiāngdòu เสือพบสิงห์
两面三刀 Liăng miàn sān dāo หน้าไหว้หลังหลอก,คนตีสองหน้า
两面派 liǎngmiànpài นกสองหัว
乐不思蜀 Lè bù sī shŭ มีความสุขจนลืมบ้านเกิดเมืองนอนของตนเอง,วัวลืมตีน
乐极生悲 Lè jí shēng bēi ความสุขความดีใจเมื่อถึงขีดสุดมักนำไปสู่ความทุกข์ยากสลดใจ
了如指掌 Liăo rú zhĭ zhăng มีความรู้จริง รู้แจ้งกระจ่างชัด, รู้ทะลุปรุโปร่ง
令人发指 Lìng rén fà zhĭ โกรธจนผมชี้ขึ้นมา
令人神往 Lìng rén shén wăng ชื่นชมเลื่อมใสเป็นอย่างยิ่ง,(ภาษาหรือดนตรี) ที่น่าประทับใจมาก,ทำให้คนหลงใหล
六亲不认 Liù qīn bú rèn ไม่มีความสัมพันธ์กับใครทั้งสิ้น,ไม่เห็นแก่หน้าใครทั้งสิ้น
冷嘲热讽 Lěng cháo rè fěng แดกดันถากถาง,กระแทกกระทั้นส่อเสียด,เยาะเย้ยเสียดสี
冷若冰霜 Lěng ruò bīng shuāng เย็นชาเหมือนน้ำแข็ง,ท่าทางเย็นชายากแก่การใกล้ชิดสนิทสนม
冷言冷语 lěngyán lěngyǔ คำพูดที่เย็นชา
冷酷无情 lěngkù wúqíng เย็นชาไร้น้ำใจ
利令智昏 Lì lìng zhì hūn โลภมากจนลืมตัว
力不从心 Lì bù cóng xīn อยากจะช่วยแต่ความสามารถมีไม่พอ,เหนือบ่ากว่าแรง
力所不及 lìsuǒ bùjí เหลือบ่ากว่าแรง
力所能及 Lì suŏ néng jí มีความสามารถพอที่จะกระทำได้
劳民伤财 Láo mín shāng cái สิ้นเปลืองทั้งทรัพยากรและกำลังคน
历历在目 Lì lì zài mù (ภาพที่เห็นห่างไกลหรือเรื่องราวในอดีต) ค่อย ๆ ปรากฏชัดเจนขึ้นมา
另眼相看 Lìng yăn xiāngkàn พิจารณาในแง่มุมที่แตกต่างออกไป,ให้ความสำคัญเป็นพิเศษ
屡见不鲜 lǚjiànbùxiǎn เห็นบ่อยจนไม่รู้สึกเบื่อ
廉洁奉公 Lián jié fèng gōng ซื่อสัตย์สุจริตในหน้าที่การงาน
恋恋不舍 Liànliàn bù shě อาลัยอาวรณ์ไม่อยากจากกัน
拉弓惊鸟 lāgōng jīngniǎo เขียนเสือให้วัวกลัว
来者不拒 láizhě bújù อ้อยเข้าปากช้าง
来龙去脉 Lái lóng qù mài ความเป็นมาเป็นไป,ที่มาที่ไป,เหตุและผล,ต้นสายปลายเหตุ
柳下惠 ที่สวมกอดลูกสาวของอ้ายต้ง爱冻 แต่ก็มิได้ล่วงเกินหรือแสดงกิริยาลวนลาม จึงนำมาใช้ในกรณีผู้ที่มีจิตใจมั่งคงแน่วแน่
流离失所 Liú lí shī suŏ พลัดจากที่อยู่ไปอย่างคนสิ้นเนื้อประดาตัว(เนื่องจากภัยพิบัติหรือสงคราม)
流连忘返 liúliánwàngfǎn เดินดูเพลินจนลืมกลับบ้าน
滥竽充数 Làn yú chōng shù คน ที่แสดงดนตรีไม่เป็นแทรกตัวเข้ามาในวงดนตรีที่มีการแสดงพร้อมกันทั้งวง,(บาง ครั้ง)เป็นการแสดงการถ่อมตน,คนที่ไม่มีความสามารถแปลกปลอมเข้าไปปนอยู่ใน หมู่คนที่มีความสามรถ
狼吞虎咽 lángtūnhǔyàn (狼=หมาป่า,虎=เสือ) หมาป่ากลืน เสือกลืน (อุปมาว่า กินอย่างตะกละตะกลาม)
狼心狗肺 lángxīngǒufèi (狼=หมาป่า,狗=สุนัข) จิตใจเหี้ยมโหดเยี่ยงหมาป่า ,ลมหายใจเยี่ยงสุนัข (ไม่มีคราบความเป็นคน)
狼狈不堪 Láng bèi bù kān สถานการณ์ที่ยากลำบากและกระอักกระอ่วนใจ
理屈词穷 Lĭ qū cí qióng ไม่มีเหตุผลพอเพียงทำให้ขัดสนคำพูด
理直气壮 Lĭ zhí qì zhuàng มีเหตุผลพอเพียงก็สามารถพูดได้อย่างเต็มที่
琳琅满目 Lín láng măn mù (คนดีคนเก่ง,บทความที่สละสลวย,สิ่งของสวยงามมีค่า)วางอยู่ให้เห็นเต็มไปหมด
礼尚往来 Lĭ shàng wăng lái ปฏิบัติต่อผู้อื่นเช่นเดียวกับที่เขาทำกับตัวเอง
立功赎罪 Lì gōng shú zuì ทำคุณไถ่โทษ
立竿见影 Lì gān jiàn yĭng เห็นผลทันที
络绎不绝 Luò yì bù jué ผู้คนขวักไขว่ไปมาไม่ขาดสาย
老当益壮 Lăo dāng yì zhuàng อายุมากแต่ก็ยังแข็งแรง
老牛吃嫩草 lǎoniú chīnèncǎo วัวแก่กินหญ้าอ่อน
老生常谈 Lăo shēng cháng tán คำพูดที่ซ้ำซากน่าเบื่อ
老老实实 lǎolǎo shishi ตรงไปตรงมาอย่างเปิดเผย
老谋深算 Lăo móu shēn suàn คนที่เฉลียวฉลาดมีความสามารถ
老马识途 lǎomǎshítú ม้าแก่รู้จักทางเป็นอย่างดี (คนที่มีประสบการณ์)
良师益友 Liáng shī yìyŏu ครูที่ดีและเพื่อนในยามยาก
良药苦口 liángyàokǔkǒu หวานเป็นลม ขมเป็นยา คำพูดให้คติมักจะแทงใจดำ ไม่น่าฟัง (好话难听)
落井下石 Luò jĭng xià shí ผีซ้ำด้ำพลอย(ซวยซ้ำซวยซ้อน) โยนหินใส่คนที่ตกลงไปในบ่อ,ฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้อื่นที่ตกอยู่ในสภาพล่อแหลมอันตราย,ได้ทีขี่แพะไล่
落叶归根 Luò yè guī gēn ใบไม้ตกลงอยู่รากของมัน,คนที่อยู่ต่างแดนในที่สุดก็ต้องกลับคืนมาสู่มาตุภูมิของตนเอง
赖蛤蟆想吃天鹅肉 làiháma xiǎngchītiān’éròu กระตายหมายจันทร์ (蛤蟆 háma คางคก)
路遥知马力,日久见人心 lùyáozhīmǎlì,rìjiǔjiànrénxīn ระยะทางพิสูจน์ม้า กาลเวลาพิสูจน์คน
量力而为 liànglìérwéi นกน้อยทำรังแต่พอตัว
量力而行 liànglì’érxíng นกน้อยทำรังแต่พอตัว
龙马精神 lóngmǎjīngshén (龙=มังกร,马=ม้า) ขอให้มีพลังกายพลังใจดุจม้า/มังกร , ขอให้มีสุขภาพแข็งแรง (เป็นคำอวยพร)

สุภาษิตจีน 汉语成语 K

侃侃而谈 Kăn kăn ér tán พูดจาฉะฉานมีหลักมีฐาน
克己奉公 Kè jĭ fèng gōng อุทิศตนเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
刻不容缓 Kè bù róng huăn เร่งด่วนมาก ชักช้ารีรออีกต่อไปไม่ได้แล้ว
刻舟求剑 Kè zhōu qiú jiàn ทำเครื่องหมายที่เรือเพื่อหาดาบที่จมลงไปในน้ำ(ไม่รู้จักพลิกแพลง),ไม่มีไหวพริบ
刻骨铭心 Kè gŭ míng xīn ความรู้สึกลึกซึ้งที่ไม่มีวันลืม
口是心非 Kŏu shì xīn fēi ปากอย่างใจอย่าง,ปากกับใจไม่ตรงกัน,หน้าไหว้หลังหลอก
口若悬河 Kŏu ruò xuăn hé พูดเก่งเป็นน้ำไหลไฟดับ,พูดเป็นต่อยหอย
口蜜腹剑 kǒumì fùjiàn ปากปราศรัยน้ำใจเชือดคอ, ปากหวานก้นเปรี้ยว
哭笑不得 Kū xiào bù dé กลืนไม่เข้าคายไม่ออก,พูดไม่ออกบอกไม่ถูก,หัวเราะไม่ออกร้องไห้ไม่ได้
开天辟地 Kāi tiān bì dì เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์,เป็นการสร้างประวัติศาสตร์
开诚布公 kāichéng bùgōng จริงใจเปิดเผย /ตรงไปตรงมา
开门见山 Kāi mén jiàn shān (คำพูดหรือบทความ)พูดตรงจุดตรงประเด็นตั้งแต่แรก
旷日持久 Kuàng rì chí jiŭ ยืดเยื้อนานวันโดยไม่มีความก้าวหน้า
看风使舵 Kàn fēng shĭ duò แล่นเรือไปตามลม,ปรับตัวไปตามสถานการณ์,ดูทิศทางลม
空中楼阁 Kōng zhōng lóu gé สร้างวิมานในอากาศ
空前绝后 Kōng qián jué hòu ไม่เคยมีมาก่อนในอดีตและจะไม่มีอีกในในอนาคต
脍炙人口 Kuài zhì rén kŏu (งานวรรณกรรมหรืองานศิลปะ)กล่าวขานกันอย่างนิยมชมชอบกันไปทั่ว
苦口婆心 Kŭ kŏu pò xīn พูดเกลี้ยกล่อมไม่ยอมหยุด(ด้วยเจตนาดี)
苦尽甘来 kǔjìn gānlái ต้นร้ายปลายดี

สุภาษิตจีน 汉语成语 D-E

刀子嘴豆腐心 dāozǐzuǐ dòufǔxīn ปากร้ายใจดี
单刀直入 Dān dāo zhí rù ไม่อ้อมค้อม พูดออกมาตรงจุดตรงประเด็น
单枪匹马 Dān qiāng pĭ mă 1.บุกเดี่ยว 2.ทำงานคนเดียวไม่มีคนคอยช่วยเหลือ
多管闲事 duōguǎn xiánshì ยุ่งมากเรื่อง
大公无私 Dà gōng wú sī เที่ยงตรงเป็นธรรม,ไม่เห็นแก่ตัว,ไม่มีความลำเอียง
大同小异 Dà tóng xiăo yì ส่วนใหญ่ใกล้เคียงกัน มีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย
大名鼎鼎 dàmíng dǐngdǐng มีชื่อเสียงโด่งดัง
大器晚成 Dà qì wăn chéng คนมีความสามารถต้องใช้เวลากว่าจะประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงได้
大惊小怪 dàjīngxiǎoguài กระต่ายตื่นตูม
大显身手 Dà xiăn shēn shŏu แสดงความสามารถความชำนิชำนาญออกมาให้เห็น
大智若愚 Dà zhì ruò yú คนฉลาดมีความสามารถมักไม่แสดงตนออกมา
大材小用 Dà cái xiăo yòng ไม่ได้ใช้คนให้เหมาะกับงาน, ขี่ช้างจับตั๊กแตน
大模大样 Dà mó dà yàng วางท่าใหญ่โต,ไม่สนใจใคร
对牛弹琴 duìniútánqínบรรเลงขิมให้วัวฟัง/สีซอให้ควายฟังเปรียบเปรยว่าการใช้เหตุผลกับผู้ที่ไม่รู้จักเหตุผลนั้นก็เป็นการพูดที่เปล่าประโยชน์หรือใช้อุปมาว่าพูดโดยไม่มองฝ่ายที่ฟังว่าเป็นใคร
对症下药 Duì zhèng xià yào ให้ยาตรงกับโรค
对答如流 Duì dá rú liú ตอบคำถามอย่างคล่องแคล่ว ชาญฉลาด รวดเร็ว
当仁不让 Dāng rén bú ràng ไม่เกี่ยงงอนในเรื่องที่ควรกระทำ
当务之急 Dāng wù zhī jí เรื่องสำคัญเร่งด่วนที่ต้องจัดการในทันที
当机立断 Dāng jī lì duàn ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดในยามวิกฤต
得不偿失 débù chángshī ได้ไม่คุ้มเสีย
得天独厚 détiān dúhòu ได้รับเงื่อนไขหรือสิ่งแวดล้อมที่ดีเป็นพิเศษ
得寸进尺 décùn jìnchǐ ได้คืบจะเอาศอก
得心应手 déxīn yìngshǒu ทำได้อย่างคล่องมือดังใจคิด
得意忘形 déyì wàngxíng ดีใจจนลืมตัว
得意洋洋 déyì yángyáng ภาคภูมิใจ
得过且过 déguò qiěguò ถูไถไปตามเรื่อง/ทำแบบขอไปที
德高望重 Dé gāo wàng zhòng คุณธรรมและบารมีสูงส่ง
打草惊蛇 dǎcǎo jīngshé แหวกหญ้าให้งูตื่น
掉以轻心 Diào yĭ qīng xīn ประมาทเลินเล่อ,ชะล่าใจ
断章取义 Duàn zhàng qŭ yì บิดเบือนข้อมูลดึงเอามาเพียงบางส่วนออกมาขยายความ
滴水穿石 Dī shuĭ chuān shí น้ำหยดลงหิน ทุกวันหินมันยังกร่อน
独一无二 dúyīwú’èr หนึ่งเดียวไม่มีสอง
独具匠心 dújù jiàngxīn สิ่งประดิษฐ์มีที่เอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใคร
独出心裁 Dú chū xīn cái แสดงความคิดเห็นที่พิเศษไม่เหมือนใคร
独断专行 Dú duàn zhuăn xíng ที่วางอำนาจเป็นเผด็จการ,ดำเนินการโดยพลการ
独来独往 dúláidúwǎng ไปมาอย่างอิสระคนเดียว
登峰造极 Dēng fēng zào jí บรรลุจุดสุดยอด ,บรรลุขั้นสูงสุดทางด้านการศึกษาหรือศิลปวิทยาการ
睹物思人 dǔwùsīrén เห็นสิ่งของคิดถึงคน
调虎离山 Diào hŭ lí shān ล่อเสือออกจากถ้ำ
道听途说 Dào tīng tú shuō ข่าวลือที่ได้ยินมา
雕虫小技 Diāo chóng xiăo jì ฝีมือต่ำต้อย ความสามารถอันน้อยนิด
顿开茅塞 Dùn kāi máo sè เกิดความเข้าใจขึ้นมาในทันที
颠三倒四 diānsān dǎosì มั่วไปหมด ไร้หลักการ ไร้ทิศทาง
颠倒黑白 Diān dăo hēi bái บิดเบือนข้อเท็จจริง

สุภาษิตจีน 汉语成语 F

丰富多彩 fēng fù duō căi อุดมสมบูรณ์และมีความแตกต่างที่หลากหลาย
丰衣足食 fēng yī zú shí มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์, อยู่ดีกินดี
付之一炬 fù zhī yí jù เผาไหม้ให้หมดไป
付诸东流 fù zhū dōng liú ปล่อยให้ไหลไปตามกระแสน้ำ,สูญสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างที่พยายามสร้างเอาไว้
俯拾皆是 fŭ shí jiē shì มีอยู่มากมาย, สามารถพบเห็นได้ทุกหนทุกแห่ง
俯首帖耳 fŭ shŏu tiē ĕr อ้อนน้อมว่านอนสอนง่าย
分庭抗礼 fēn tíng kàng lĭ ต่างอยู่ฐานะเท่าเทียมกันและตั้งป้อมประจันหน้ากัน
分道扬镳 fēn dào yáng biāo ต่างคนต่างมีทางเดินของตนเอง(เนื่องจากมีเป้าหมายและความสนใจที่ต่างกัน)
反唇相讥 făn chún xiāng jī พูดย้อนอย่างประชดประชันเสียดสี
反复无常 făn fù wú cháng เปลี่ยนใจง่าย,หาความแน่นอนอะไรไม่ได้
反躬自问 făn gōng zì wèn หวนกลับมาตรวจสอบตนเอง
发人深省 fā rén shēn xĭng ดลใจให้ครุ่นคิดเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
发号施令 fā hào shī lìng ออกคำสั่ง,บัญชาการ
发奋图强 fā fèn tú qiáng มุมานะทำงานหนักเพื่อความเจริญรุ่งเรือง
奉公守法 fèng gōng shŏu fă ประพฤติตัวดีเคารพกฏหมายบ้านเมือง
奋不顾身 fèn bú gù shēn บุกไปข้างหน้าโดยไม่ห่วงความปลอดภัยของตนเอง
奋发图强 fèn fā tú qiáng กระตุ้นตนเองให้ปรับปรุงตัวให้ดีขึ้น
妇孺皆知 fù rú jiē zhī เป็นเรื่องที่รู้กันทั่วไป,แม้แต่ผู้หญิงและเด็กก็ยังรู้
富丽堂皇 fù lì táng huáng โอ่อ่าตระการตา,บทความที่สละสลวย
废寝忘食 fèi qĭn wàng shí (หมกมุ่น) จนลืมกินลืมนอน
放虎归山 fànghǔguīshān ปล่อยเสือเข้าป่า
敷衍了事 fū yăn liăo shì ทำอย่างขอไปที
方兴未艾 fāng xīng wèi ài กำลังพัฒนาเติบโตอย่างเต็มที่ซึ่งไม่หยุดลงอย่างง่าย ๆ
泛滥成灾 fàn làn chéng zāi น้ำท่วมล้นเอ่อจนกลายเป็นอุทกภัย
浮想联翩 fú xiăng lián piān ความคิดหลายอย่างผุดขึ้นมาอย่างไม่ขาดสาย
粉身碎骨 fĕn shēn suì gŭ ร่างกายแหลกเหลว(ตายอย่างน่าเศร้าสลด)
翻天覆地 fān tiān fù dì การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่และทั่วถึง,การพลิกฟ้าพลิกแผ่นดิน
肺腑之言 fèi fŭ zhī yán คำพูดจากส่วนลึกของหัวใจ
负荆请罪 fù jīng qĭng zuì ขอขมาและยอมรับความผิด
赴汤蹈火 fù tāng dăo huŏ บุกน้ำลุยไฟ,ไม่กลัวความยากลำบากและภัยอันตราย
返老还童 făn lăo huán tóng คนแก่กลับกลายเป็นคนหนุ่มสาว
逢凶化吉 féng xiōng huà jí เปลื่ยนเรื่องร้ายให้เป็นเรื่องดี
逢场作戏 féng chăng zuò xì มีโอกาสก็เล่นสนุกบ้างเป็นครั้งคราว
釜底抽薪 fŭ dĭ chōu xīn ดึงฟืน(ที่กำลังเผาไหม้)ออกจากใต้หม้อ(แก้ปัญหาที่ต้นตอ)
锋芒毕露 fēng máng bì lù 1.แสดงความสามารถที่มีอยู่ออกมาให้เห็น 2.เย่อหยิ่งและอวดดี
防患未然 fáng huàn wèi rán ป้องกันเหตุร้ายก่อนล่วงหน้า,ล้อมคอกก่อนวัวหาย
非同小可 fēi tóng xiăo kĕ เหตุการณ์ที่สำคัญมากหรือสถานการณ์ที่ร้ายแรงมากละเลยไม่ได้
风云人物 fēng yún rén wù บุคคลที่มีอิทธพลแห่งยุคสมัย
风华正茂 fēng huá zhèng mào ช่วยวัยที่กำลังรุ่งโรจน์
风和日丽 fēng hé rì lì แสงแดดสว่างสดใสและมีลมโชยพัดมาอ่อน ๆ (วันที่อากาศสดใส)
风尘仆仆 fēng chén pú pú เหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางตะลอน ๆ
风烛残年 fēngzhú cánnián ไม้ใกล้ฝั่ง
风言风语 fēng yán fēng yŭ ข่าวเล่าข่าวลือ,คำนินทากาเล
风调雨顺 fēng tiáo yŭ shùn ฝนตกต้องตามฤดูกาล(การเก็บเกี่ยวที่อุดมสมบูรณ์)
风雨同舟 fēng yŭ tóng zhōu ลงเรือลำเดียวกันยามมีพายุฝน ต้องร่วมมือกันฟันฝ่าวิกฤตการณ์
风靡一时 fēng mí yì shí เป็นที่นิยมอย่างมากในสมัยหนึ่ง
风驰电掣 fēng chí diàn chè รวดเร็วปานสายฟ้าแลบ
飞扬跋扈 fēi yáng bá hù โอหังอวดดีและกำเริบเสิบสาน
飞蛾扑火 fēi​’é​pū​huǒ แมลงเม่าบินเข้ากองไฟ
飞蛾投火 fēi​’é​tóu​huǒ​ แมงเม่าบินเข้ากองไฟ

สุภาษิตจีน 汉语成语 G

光天化日 guāngtiānhuàrì กลางวันแสกๆ เปรียบถึงมองเห็นอะไรได้อย่างชัดเจน (比喻大家看得非常清楚的场合)
光明磊落 Guāng míng lĕi luò ใจคอกว้างขวางและตรงไปตรงมา,เปิดเผยไม่มีเลห์เหลี่ยม
光辉灿烂 guānghuīcànlàn โชติช่วงชัชวาล
公事公办 gōngshìgōngbàn หน้าที่ต้องเป็นหน้าที่
冠冕堂皇 Guān miăn táng huáng 1. ทรงเกียรติสง่าผ่าเผย 2. ดูจากภายนอกสง่าผ่าเผยแต่ความจริงไม่ใช่
刚愎自用 Gāng bì zì yòng ดื้อรั้นและมั่นใจในตัวเองไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น,ดันทุรัง
刚正不阿 Gāng zhèng bù ē มั่นคงซื่อตรงไม่ยกยอประจบสอพลอใคร
刮目相看 Guā mù xiāng kàn เปลี่ยนแปลงมุมมองใหม่ แปลกหูแปลกตา
功亏一篑 Gōng kuī yí kuì ล้มเหลวเนื่องจากขาดความพยายามครั้งสุดท้าย
古往今来 Gŭ wăng jīn lái ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน
古色古香 Gŭ sè gŭ xiāng งามและแปลกแบบโบราณ
各抒己见 Gè shū jĭ jiàn ต่างฝ่ายต่างยืนหยัดในข้อคิดเห็นของตนเอง
姑息养奸 Gū xī yăng jiān โอนอ่อนผ่อนตาม ทำให้คนเลวยิ่งกำเริบเสิบสาน
孤家寡人 gūjiāguǎrén หัวเดียวกระเทียมลีบ
孤掌难鸣 gūzhǎng nánmíng ตบมือข้างเดียวไม่ดัง
孤注一掷 Gū zhù yí zhì ทุ่มวางเดิมพันทั้งหมดในการเสี่ยงวัดดวงครั้งสุดท้าย
孤苦无依 gūkǔ wúyī โดดเดี่ยวไร้ที่พึ่ง
孤陋寡闻 Gū lòu guă wén กบในกะลา,โง่เขลาไม่มีความรู้
感人肺腑 Găn rén fèi fŭ รู้สึกซาบซึ้งประทับใจเป็นอย่างยิ่ง
感恩戴德 Găn ēn dài dé รู้สึกซาบซึ้งในพระคุณเป็นอย่างยิ่ง
挂一漏万 Guà yí lòu wàn เอ่ยถึงเพียงหนึ่งเดียวโดยละเลยอื่น ๆ อีกมากมาย
改过自新 Găi guò zì xīn กลับเนื้อกลับตัวใหม่,แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่
改邪归正 Găi xié guī zhèng ไม่ทำความชั่วอีกต่อไป,กลับตัวเป็นคนดี
故步自封 Gù bù zì fēng อนุรักษ์นิยม,พอใจในสภาพปัจจุบันไม่คิดจะปรับปรุงแก้ไข
根深蒂固 Gēn shēn dì gù รากฐานที่มั่นคง
格格不入 Gé gé bú rù เข้ากันไม่ได้
狗仗人势 gǒuzhàngrénshì อาศัยบารมีคนอื่นมาอวดเบ่ง
狗急跳墙 gǒují tiàoqiáng สุนัขจนตรอก/คนเลวเมื่อหมดทางถอยอะไรก็ล้วนทำได้ทั้งนั้น (狗急了也能跳过墙去。比喻坏人在走投无路时豁出去,不顾一切地捣乱。)
甘拜下风 Gān bài xià fēng ยอมรับความพ่ายแพ้อย่างจริงใจ
盖世无双 Gài shì wú shuāng อัจฉริยะที่โดดเด่นที่สุดแห่งยุคสมัย
盖棺定论 Gài guān dìng lùn การสรุปข้อดีข้อเสียของคน จะสรุปได้หลังการตายของคน ๆ นั้น
纲举目张 Gāng jŭ mù zhāng เมื่อจับประเด็นสำคัญออกมาได้ ความเชื่อมโยงต่าง ๆ ก็ปรากฏออกมา
耿耿于怀 Gĕnggĕng yú huái เกิดความพะวงในใจอยู่ตลอดเวลา
肝胆相照 Gān dăn xiāng zhào จริงใจซื่อตรงต่อกัน
赶尽杀绝 gǎnjìn shājué ฆ่าให้หมด, to kill all
过河拆桥 guòhé chāiqiáo พอข้ามแม่น้ำได้ก็รื้อสะพานทิ้ง อุปมาว่า พอบรรลุเป้าหมาย ก็ถีบส่งผู้ช่วยเหลือ
过目不忘 guòmù búwàng   แค่ดูผ่านตาก็จำได้ไม่ลืม/มีความจำเป็นเลิศ
隔靴搔痒 Gé xuē sāo yăng เกานอกรองเท้า(เกาไม่ถูกที่คัน ,แก้ปัญหาไม่ถูกจุด)
顾名思义 Gù míng sī yì พอเห็นชื่อก็จะทราบถึงความหมายแฝง
高不可攀 Gāo bù kĕ pān สูงเกินเอื้อม,ยากที่จะบรรลุถึงเป้าหมายได้
高屋建瓴 Gāo wū jiàn líng อยู่ในตำแหน่งที่ได้เปรียบเทียบสามารถควบคุมสถานการณ์ได้
高山流水 gāoshān liúshuĭ อุปมาว่าเพื่อนรู้ใจ หรือมีฝีมือยอดเยี่ยมทางด้านดนตรี (比喻知己或知音。也比喻乐曲高妙。; 知音 zhīyīn อุปมาว่าเพื่อนที่รู้ใจกัน)
高抬贵手 Gāo tái guì shŏu ขอได้โปรดเข้าใจ อดทน และให้การสนับสนุน
高朋满座 Gāo péng măn zuò แขกผู้มีเกียรติมากันมากมายจนเต็มงาน
高枕无忧 Gāo zhĕn wú yōu นอนหลับฝันดี (หลับลึกไม่ระวังตัว)
高深莫测 Gāo shēn mò cè ลึกซึ้งจนคาดเดาไม่ถูก
高瞻远瞩 Gāo zhān yuăn zhŭ ยืนอยู่ในที่สูง มองออกไปได้ไกล (มองการณ์ไกล)
高耸入云 gāosǒng rùyún สูงเทียมเมฆ
鬼使神差 Guĭ shĭ shén chāi จับพลัดจับผลูกระทำลงไปโดยไม่รู้ตัว เหมือนถูกผีอำ