คลังคำศัพท์ / 词汇库

หมวดหมู่ คำศัพท์ที่ใช้ในการสอบ

📌 คำศัพท์ HSK 1-6 พร้อมคำแปลไทย ( 5000 词汉语水平考试汉泰词汇卡)
📌 คำศัพท์ PAT 7.4 (泰国高考汉语考试)
📌 คำศัพท์ TOCFL (華語文能力測驗詞彙)

หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การสื่อสาร

📌คำศัพท์จีนจากโปรแกรมโซเชียลมีเดีย
📌คำศัพท์ออนไลน์ที่ใช้บ่อย 网络用语
📌คำศัพท์เกี่ยวกับรังสี 光线
📌คำศัพท์ที่เกี่ยวกับชั้นบรรยากาศ
📌คำศัพท์ที่เกี่ยวกับคำศัพท์เกี่ยวกับการก่อสร้าง
📌คำศัพท์ที่เกี่ยวกับนาฬิกา
📌คำศัพท์ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า 电子
📌คำศัพท์ที่เกี่ยวกับสปริง 弹簧
📌คำศัพท์ที่เกี่ยวกับการ์ตูน 卡通片
📌คำศัพท์ที่เกี่ยวกับประเภทของภาพยนตร์ 影片种类
📌คำศัพท์ที่เกี่ยวกับตารางธาตุ
📌คำศัพท์ที่เกี่ยวกับระบบโทรศัพท์ 
📌คำศัพท์ที่เกี่ยวกับดาราศาสตร์ 天文学
📌คำศัพท์ที่เกี่ยวกับระบบปรับอากาศ 冷却系统
📌คำศัพท์ที่เกี่ยวกับหน่วยวัด
📌คำศัพท์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 电脑
📌คำศัพท์เทคนิคด้านเทคโนโลยีและการก่อสร้าง
📌คำศัพท์เกี่ยวกับพลังงาน

 

 

หมวดหมู่ การศึกษา

📌คำศัพท์ที่เกี่ยวกับโรงเรียน 学校
📌คำศัพท์เกี่ยวกับการสอบ 考试🗹
📌คำศัพท์ที่เกี่ยวกับสามก๊ก
📌คำศัพท์ที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยในไทย 泰国大学
📌ชื่อมหาวิทยาลัยไทย  泰国大学中文名
📌ศัพท์จีนเกี่ยวกับ สาขาวิชา 专业 – 系
📌ศัพท์จีนเกี่ยวกับ ภูมิประเทศ 地形

 

หมวดหมู่ ประเทศไทย

 

📌คำศัพท์ที่เกี่ยวกับบรมราชวงศ์ 皇家
📌คำศัพท์ที่เกี่ยวกับการเมือง 政治1
📌คำศัพท์ที่เกี่ยวกับการเมือง 政治2
📌คำศัพท์ที่เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย 泰国旅游景点
📌คำศัพท์ที่เกี่ยวกับหน่วยงานราชการไทย 泰国政府单位
📌คำศัพท์ที่เกี่ยวกับ จังหวัดในประเทศไทย
📌คำศัพท์ที่เกี่ยวกับ ยศของตำรวจไทย 泰国警察职级

หมวดหมู่ ครอบครัวและบ้าน

📌คำศัพท์ที่เกี่ยวกับครอบครัว 家庭
📌คำศัพท์เกี่ยวกับของเล่น 玩具
📌คำศัพท์ที่เกี่ยวกับคำศัพท์เกี่ยวกับเด็ก 孩子
📌คำศัพท์ที่เกี่ยวกับห้องน้ำ 洗手间
📌คำศัพท์ที่เกี่ยวกับครอบครัวและการศึกษา 家庭与教育
📌คำศัพท์ที่เกี่ยวกับห้องต่าง ๆ 房间
📌คำศัพท์ที่เกี่ยวกับสิ่งของในบ้าน 家里
📌คำศัพท์ที่เกี่ยวกับกิจวัตรประจำวัน

หมวดหมู่ มนุษย์ศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรม

📌คำศัพท์เกี่ยวกับศิลปะ 艺术
📌คำศัพท์ที่เกี่ยวกับภาษา 语言
📌คำศัพท์ที่เกี่ยวกับเครื่องดนตรี 乐器
📌คำศัพท์ที่เกี่ยวกับกฏหมาย 法律
📌คำศัพท์ที่เกี่ยวกับละคร
📌คำศัพท์ที่เกี่ยวกับเทศกาล 节日

 

หมวดหมู่ ข้าวของเครื่องใช้ อุปกรณ์

📌คำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาวุธ 武器
📌คำศัพท์ที่เกี่ยวกับประเภทของโต๊ะ 桌子
📌คำศัพท์ที่เกี่ยวกับราว แบบต่าง ๆ
📌คำศัพท์ที่เกี่ยวกับเครื่องมือ 工具
📌คำศัพท์ที่เกี่ยวกับสินค้าแบนด์เนม 名牌
📌คำศัพท์ที่เกี่ยวกับเครื่องประดับ 珠宝首饰
📌คำศัพท์ที่เกี่ยวกับการชั่งตวงวัด 

 

หมวดหมู่ การงานและกิจกรรม

📌คำศัพท์เกี่ยวกับหวย 彩票  
📌คำศัพท์เกี่ยวกับการทำโทษแบบจีนโบราณ
📌คำศัพท์ที่เกี่ยวกับประเภทของข่าว 新闻
📌คำศัพท์ที่เกี่ยวกับอุบัติภัย – อุบัติเหตุ 灾难 – 事故
📌คำศัพท์ที่เกี่ยวกับอัคคีภัย 火灾
📌คำศัพท์ที่เกี่ยวกับการเต้น 跳舞
📌คำศัพท์ที่เกี่ยวกับประกวดสาวงาม 选美
📌ศัพท์จีนว่าด้วยการเดิน
📌คำศัพท์ที่เกี่ยวกับการประชุม 会议
📌คำศัพท์ที่เกี่ยวกับสงคราม 战争
📌คำศัพท์ที่เกี่ยวกับกีฬา 运动
📌คำศัพท์ที่เกี่ยวกับกำลังภายใน
📌คำศัพท์ที่เกี่ยวกับไปรษณีย์

 

หมวดหมู่ ร้านค้า ธุรกิจ การเงิน

📌คำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาชีพ 职业
📌คำศัพท์ที่เกี่ยวกับร้านค้า 店铺
📌คำศัพท์ที่เกี่ยวกับธุรกิจ 商业
📌คำศัพท์ที่เกี่ยวกับ นำเข้า – ส่งออก 进出口词语
📌คำศัพท์ที่เกี่ยวกับกิจการ 企业
📌คำศัพท์ที่เกี่ยวกับประกอบธุรกิจ
📌คำศัพท์ที่เกี่ยวกับหน่วยงานและกฏหมายทางธุรกิจ
📌คำศัพท์ที่เกี่ยวกับการบัญชี 会计
📌คำศัพท์ที่เกี่ยวกับโรงงาน 工厂
📌คำศัพท์ที่เกี่ยวกับวัตถุดิบ 材料
📌คำศัพท์ที่เกี่ยวกับการไม่ผ่านคุณภาพ 不合格的原因
📌คำศัพท์ที่เกี่ยวกับธนาคาร 银行

error: Content is protected !!